Sobota 02/05/2020

Historia aktualizacji:
01/05/2020 – 23:25
– zajęcia na sobotę 02/05/2020
02/05/2020 – 11:30
– dodano klasę 4B
– dodano klasę 5B
– dodano Przedszkole

Religia – młodsze klasy

Przedszkole

Klasa 1

Klasa 2A

Klasa 2B

Klasa 3A

Klasa 3B

Klasa 4A

Lekcja 27
Temat: Wyrazy z „o” wymiennym.

W podreczniku:
Przeczytaj ze zrozumieniem czytanke pt „Trzeciomajowa Parada” (str.181). Wykonaj w zeszycie zad.3 str.184.
Naucz sie pieknie czytac wiersz pt „Trzeci Maja” str.184 i przepisz pierwsza zwrotke do zeszytu.
W cwiczeniu: str.108 – 110

Dostepny email: 4a@pssm.org.uk

Klasa 4B

Klasa 4B – Geografia

Temat: W górach
https://prezi.com/p/knlpuox86a5u/?present=1

Klasa 5A

Lekcja 27
02.05.2020
Temat: „Witaj maj, trzeci maj, dla Polaków błogi raj…”.

 1. Przeczytaj jeden raz po cichu i jeden raz na głos czytankę „3 Maja 1791” ze stron 195-196. Zapoznaj się ze słowniczkiem trudnych wyrazów. Odpowiedz ustnie na pytania do tekstu (zadanie 1, strona 196).
 2. Wysłuchaj prezentacji na temat uchwalenia konstytucji https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs 
  i odpowiedz na pytania:
  a) w którym roku została uchwalona pierwsza polska konstytucja
  b) który europejski kraj uchwalił swoją konstytucję jako pierwszy?
  c) jakie nowe prawa wprowadzała uchwalona konstytucja?
  d) które sąsiednie państwa sprzeciwiły się polskiej konstytucji i doprowadziły do drugiego rozbioru Polski?
  e) którą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzimy w tym roku?
 3. Przypomnij sobie podstawowe wiadomości o Polsce. Pomoże Ci w tym prezentacja: https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM
  Odpowiedz na pytania z quizu na końcu prezentacji.
 4. Rozwiąż zadania z ćwiczeń ze stron 167-170 (zadania 1-7). Dla chętnych zadanie dodatkowe ze strony 171 (zadanie 8).

Klasa 5A – Historia

Proszę wydrukować załącznik,stanowiący treść lekcji, zapoznać się uważnie z jego treścią i wkleić do zeszytów.

ZADANIE DOMOWE:
1. Znajdź nazwy trzech zamków, wybudowanych za panowania Kazimierza Wielkiego jako „Orle gniazda”.
2.Znajdź nazwy trzech miast, założonych za panowania Kazimierza Wielkiego, zawierających w nazwie słowo „Kazimierz”, lub podobne (mogąbyć to obecne dzielnice innych miast)
3. Opisz krótko legendę o stópce królowej Jadwigi (maksimum pół strony w zeszycie)

Klasa 5B

Klasa 5B – Historia

Proszę wydrukować załącznik,stanowiący treść lekcji, zapoznać się uważnie z jego treścią i wkleić do zeszytów.

ZADANIE DOMOWE:
1. Znajdź nazwy trzech zamków, wybudowanych za panowania Kazimierza Wielkiego jako „Orle gniazda”.
2.Znajdź nazwy trzech miast, założonych za panowania Kazimierza Wielkiego, zawierających w nazwie słowo „Kazimierz”, lub podobne (mogąbyć to obecne dzielnice innych miast)
3. Opisz krótko legendę o stópce królowej Jadwigi (maksimum pół strony w zeszycie)

Klasa 6A

Klasa 6A – Historia

Proszę wydrukować załączniki, stanowiący treść lekcji, zapoznać się uważnie z ich treścią i wkleić do zeszytu.

Klasa 6B

Klasa 6B – Historia

Proszę wydrukować plik, stanowiący załącznik, zapoznać się uważnie z jego treścią i wkleić do zeszytu.

ZADANIE DOMOWE: Zapoznaj się z reprodukcją obrazu Jana Matejki „Unia lubelska” i przygotuj jego krótki opis (maksymalnie pół strony w zeszycie)

I Gimnazjum

 1. Gratuluję wszystkim, którzy odpowiedzieli na pytania dotyczące przedostatniego rozdziału naszej klasowej lektury. W tym tygodniu niemal wszyscy podali doskonałe odpowiedzi. Być może były zbyt łatwe 😉 Zobaczymy jak poradzicie sobie z pytaniami dotyczącymi ostatniego rozdziału: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8yD2okqNz0yUy3Lyq5Ybv1gKhX6bGoRKnl3bwUgik99UM0dHOE5UTThOOUtEQTdBQUI5QlRTWEVVVS4u
 2. Wciąż jeszcze jestem pod wrażeniem Waszych recytacji wiersza! Jeśli ktoś jeszcze chciałby przesłać swoją interpretację wiersza, należy zrobić to mailowo na adres: 1g@pssm.org.uk. Wiersze znajdziecie w materiałach sprzed dwóch tygodni. Czekamy do kolejnej soboty.
 3. Rozpoczynamy nowy miesiąc, a z nim nasze majowe wyzwanie ortograficzne. Pierwsze dyktando znajdziecie tutaj: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8yD2okqNz0yUy3Lyq5Ybv1gKhX6bGoRKnl3bwUgik99UN0NEMTRCRjhISEVFMlNCQzBFRDhJSDdDNC4u
 4. Z klasowego podręcznika („Sercem w stronę Ojczyzny”) proszę przeczytać tekst na stronie 99-100 i wykonać polecenia ze strony 102.
  DLA CHĘTNYCH: przeczytać tekst ze strony 103 i na jego podstawie napisać krótką biografię Wita Stwosza. 

I Gimnazjum – Historia

Proszę wydrukować plik, stanowiący załącznik, zapoznać się uważnie z jego treścią i wkleić do zeszytu.

ZADANIE DOMOWE: Zapoznaj się z reprodukcją obrazu Jana Matejki „Rejtan” i przygotuj jego krótki opis (maksymalnie pół strony w zeszycie)

II Gimnazjum

II GImnazjum- Historia

Proszę wydrukować plik, stanowiący załącznik, zapoznać się uważnie z jego treścią i wkleić do zeszytu.

ZADANIE DOMOWE: 1. Na jakiej paryskiej wyspie znajdują się budynki Hotel Lambert i Biblioteki Polskiej?

2.Znajdź pięć nazwisk Polaków, pochowanych na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency

III Gimnazjum

III Gimnazjum – Historia

Temat: Polacy w czasie I wojny światowej.

Proszę przeczytać lekcję nr.8 w podręczniku na stronach 81-86. następnie wykonać ćwiczenia:
str. 87 – ćw. 1,2,3
str. 89 – ćw. 6,7

Język angielski dla dorosłych – klasa p. Rimington

Proszę wstawić brakujące słowo w lukę a następnie przepisać do zeszytu właściwa formę.

IV Gimnazjum – Geografia

Temat: Sudety i Karpaty – dodatkowe informacje. https://prezi.com/p/g8_qvub81wpj/?present=1

IV Gimnazjum – Historia

Temat: Rząd Polski na emigracji.

Proszę wykonać ćwiczenia z załączonego pliku

Proszę prześledzić stosunki polsko-radzieckie w latach 1939 – 1944, uwzględniając takie wydarzenia jak:
agresja, układ Sikorski-Majski, powstanie armii w ZSRR, mord w Katyniu i zerwanie stosunków dyplomatycznych.

Proszę uzupełnić schemat z załączonego pliku.

I Liceum

I Liceum – Historia

Temat: Polska pod rządami komunistów.

Przeczytaj tekst za załączonych plików.

Po przeczytaniu tesktu wykonaj ćwiczenia załączone poniżej: