Rozpoczęcie roku szkolnego 6 listopada 2021.

Wyróżnione

Szanowni Rodzice i drodzy uczniowie.

Loreto jest w trakcie zatrudniania woźnego, który będzie pracował w soboty w naszej szkole od godz. 8:00 do 13:30. Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego i pierwsze zajęcia odbędą się w sobotę 6 listopada. Tydzień przed rozpoczęciem roku podamy dokładny plan tego wydarzenia.

Wkrótce zaczniemy wysyłać do wszystkich rodzin informacje dotyczące płatności czesnego. Prosimy o sprawdzanie swoich skrzynek emailowych. Jak co roku płatności realizuje się za pomocą platformy EduSpot. Na telefonach z system Android i iOS jest dostępna aplikacja Teacher2Parents, która oprócz podglądu i możliwości płacenia czesnego, jest zarazem znakomitym narzędziem do bycia na bieżąco ze wszsystkimi informacjami wysyłanymi drogą SMS-owa.

Uprzejmie prosimy rodziców o wysłanie zgłoszenie na dyżur sprzątania pomieszczeń który należy wysłać do szkola@polskaszkolamanchester.org

Z poważaniem

Rada Powierników

Zapisy do szkoły na rok 2021/2022

Wyróżnione

Procedura zapisów.
Rada Powierników zadecydowała o otwarciu zapisów na rok szkolny 2021/2022. Cała procedura zostanie przeprowadzana elektronicznie a informacja o uiszczeniu opłat i statusie aplikacji zostanie przesłana na państwa email.

Po analizie aktualnej sytuacji finansowej szkoły Rada Powierników podjęła trudną decyzję dotyczącą wzrostu kwoty czesnego na rok szkolny 2021-2022. Poniżej przedstawiamy ostateczną wersję tabeli opłat – szczegóły poniżej:

https://www.polskaszkolamanchester.org/wp-content/uploads/2021/06/PSSMC-Czesne-2021-22-rok-060621.pdf

W celu redukcji obciążenia finansowego związanego z podwyżką i aktualną sytuacją ekonomiczną, Rada postanowiła skorzystać z rozwiązania z ubiegłego roku i każda rodzina będzie miała możliwość opłacenia czesnego w formie ratalnej (czesne zostanie rozłożone na równe raty miesięczne).

Podwyżka czesnego spowodowana jest aktualną sytuacją szkoły, która jest rezultatem ograniczeń spowodowanych Covidem-19 i wprowadzeniem wynagrodzeń dla nauczycieli (przed pandemią).
Zajęcia będą odbywały się jak wcześniej w budynku szkoły (Loreto High School), ale w związku z pandemią, jesteśmy zobowiązani do dodatkowych działań dotyczących dostosowania się do wymogów higieniczno-sanitarnych. Te czynności nakładają na szkołę dodatkowe obciążenia finansowe.

Do powyższego należy dodać:

 • mniejszą niż zazwyczaj pomoc finansową dla organizacji charytatywnych i edukacyjnych,
 • dodatkowe utrudnienia w otrzymywaniu pomocy z Polski.


Drugi punkt jest związany z wprowadzeniem obowiązkowego wymogu konsularnych legitymacji szkolnych dla każdego ucznia – przerzucając większość pracy administracyjnej z tym związanej na szkołę i rodziców. Legitymacje te są wymagane tylko i wyłącznie do celów biurokracji związanej z otrzymaniem dofinansowania z Senatu RP. Powoduje to, że rodzice, którzy i tak nie korzystają z legitymacji, będą zmuszeni do wypełnienia dokumentów rejestracyjnych a brak ich wypełnienia odbije się na całej szkole. Aktualnie konsultujemy z Konsulatem RP w Manchesterze procedurę wystawiania legitymacji.

Jak informowaliśmy wcześniej, przed pandemią, większości kadry nauczycielskiej (oprócz asystentów) przeszła na umowy o pracę. Spowodowane było to oczekiwaniami samych nauczycieli, rodziców jak i również zmieniającej się sytuacji ekonomiczno-społecznej polskich szkół na świecie. O ile wydatki na płace zostały poprawnie uwzględnione w naszym planie, tak nikt nie był przygotowany na pandemię. Nauczyciele, podobnie jak służba zdrowia i część innych sektorów, nadal byli zobowiązani do wykonywania swojej pracy, często przy większym nakładzie pracy (dodatkowe szkolenia, przygotowywanie materiałów w niestandardowy sposób etc.). To w połączeniu ze znacznym zmniejszeniem się liczby uczniów, spowodowało, że oszczędności z tytułu braku opłat za wynajem szkoły nie pokryły straty związanej z opłatami za czesne jak również wydatków płacowych.

Cały czas wprowadzamy dodatkowe oszczędności poprzez analizę wydatków płacowych, ograniczenie wydatków administracyjnych (np. uzyskanie statusu organizacji edukacyjnej w kwestiach oprogramowania komputerowego) i tym podobnych. Część z nich dotknie szkołę i jej pracowników a część rodziców.
Kalkulacje pokazują, że brak cięć na każdej z możliwych płaszczyzn, spowoduje utratę płynności finansowej w ciągu najbliższych 1-2 lat co przy aktualnej sytuacji ekonomiczno-społecznej doprowadzi do zamknięcia naszej szkoły. Tylko razem jesteśmy w stanie pokonać te trudności.
Poniżej kilka faktów, które mogły być niejasne dla części rodziców (szczególnie tych, którzy dołączyli do naszej szkoły w ostatnich 2 latach).

 • Szkoła została założona ponad ponad 70 lat temu (w 1949r.). Aktualnie działa jako organizacja charytatywna o profilu edukacyjnym. W skład organizacji zarejestrowanej w Charity Commision wchodzi Rady Powierników z jej przewodniczącym Janem Rapaczem, Powiernicy pomagających w pracy szkoły i kierownik szkoły Danuta Antonik. Dokładniejsze informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.
 • Od początku istnienia szkoły oprócz opłacania czesnego, rodzice aktywnie uczestniczyli w pracy szkoły i dzięki ich bezinteresownej pomocy, pomagali rozwijać szkołę, tak aby mogła ona pełnić cele zawarte w statucie, głównie dbałość o nauczanie języka polskiego, historii polskiej, religii i polskich tradycji. Dbamy o to aby polskie dzieci wychowujące się na obczyźnie nie zatraciły tożsamości narodowej i w miarę możliwości sprawnie posługiwały się ojczystym językiem.
 • W szkole na umowę o pracę, jest zatrudnionych większość nauczycieli i część kadry administracyjno-porządkowej. Pozostałe osoby czyli asystenci, kierownik szkoły, osoby zarządzające szkołą (członkowie Rady Powierników), rodzice na stałe pomagający w szkole, pracują w charakterze wolontariuszy.
 • Finanse szkoły, rozliczenia i sprawozdania do komisji charytatywnej są jawne i są one publikowane na stronach Charity Commision for England and Wales.
  Link do podstrony naszej szkoły znajdziecie państwo tutaj https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search/-/charity-details/5053948.
  Wkrótce ukaże się tam sprawozdanie za rok 2020.
 • Struktura czesnego w naszej szkole (opłata za jedno dziecko lub opłata za dwoje lub więcej) jest związana z tradycją szkoły i umożliwieniem nauki w niej jak największej liczbie dzieci. Pomaga ona rodzicom zapisać do szkoły wszystkie swoje pociechy bez narażania się na dodatkowe koszty. Dodatkowo porównując tabelę opłat i jakość nauczania (odznaczenia i certyfikaty), nadal oferujemy bardzo konkurencyjne stawki w porównaniu do innych placówek.
 • Szkoła nie akceptuje tzw. Childcare Vouchers gdyż tylko placówki z tzw. full-time education, kwalifikują się do takiej rejestracji. Jak państwo mogą sprawdzić, tzw., private home-nursery spełniają te wymogi ponieważ oferują opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku. W naszej szkole zajęcia odbywają się tylko w skróconym wymiarze godzin w soboty co uniemożliwia nam rejestrację w OFSTED a tym samym akceptowanie wspomnianych voucherów.
 • Aktywnie analizujemy zapotrzebowanie na otwarcie klasy lub klas dla dzieci dwujęzycznych z językiem polskim jako obcym. Na pewno nie jesteśmy w stanie otworzyć takiej klasy w roku szkolnym 2021/2022 więc będziemy państwa informować o wszelkich zmianach.
 • Biorąc pod uwagę sukcesy szkoły na platformie nauczania zdolnego, rozważamy opcję rozszerzenia dostępnych metod nauczania o dodatkowe materiały dostępne online na platformie Teams, podobnie jak to ma miejsce w niektórych angielskich szkołach. Przypominamy, że może to być tylko dodatkowa forma nauczania ponieważ zajęcia będą się odbywały stacjonarnie w budynku szkoły tak jak to miało miejsce przed pandemią.
 • Wprowadzenie adresów e-mailowych dla wszystkich uczniów szkoły od klasy 4 szkoły podstawowej, ułatwiło nauczycielom bezpośredni kontakt z rodzicami i uczniami, który można rozszerzyć na nauczanie stacjonarne. Zauważyliśmy, ze część z państwa posługuje się darmowymi emailami w portalach, które często są blokowane ze względu na bezpieczeństwo danych (GDPR, DPA) co powoduje, że nie otrzymują państwo komunikacji ze szkoły i jako szkoła nie mamy na to żadnego wpływu.
  Korespondencja na emaile szkolne, eliminuje ten problem i pozwala nam lepiej rozpatrywać reklamację związane z „nieotrzymaniem emaila”. Jednocześnie informujemy, że szkoła już kilka lat temu rozpoczęła, ekologiczny proces eliminacji papieru dlatego też jakakolwiek komunikacja w miarę możliwości odbywa się drogą e-mailową, SMS-ową i za pośrednictwem naszej strony internetowej i mediów społecznościowych.
 • W tabeli opłat wyszczególnione są opłaty za dodatkowe materiały i pomoce naukowe, jak również zwrotne depozyty za lektury itp. Podręczniki (które podlegają zwrotowi) nadal są bezpłatne. Przed rozpoczęciem roku poinformujemy rodziców od dodatkowych narzędziach czy materiałach (np. z powodu ograniczeń pandemicznych i wymogów sanitarno-higienicznych dzieci będą musiały używać własnych przyborów szkolnych takich jak długopisy, ołówki czy kredki).
 • Mamy świadomości, że nie wszyscy mieli możliwość oddania starych książek i pobrania nowych. O terminach i miejscu tej akcji będziemy informować na bieżąco.

Niniejsze formularze przyjmujemy tylko do 31 października 2021! Wszystkie zgłoszenia przysłane po tym terminie mogą nie być brane pod uwagę i w celu zapisania dziecka będzie wymagany kontakt z administracją w nowym roku szkolnym.

NIE ZGŁASZAMY DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY!
Wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły w roku szkolnym 2020-2021 (jak również te, które zarezerwowały miejsce z powodu pandemii) automatycznie przechodzą do kolejnej klasy. Prosimy o nie przysyłanie nowego formularza! Jeżeli państwo chcą zaktualizować dane podane w poprzednich latach, prosimy o kontakt e-mailowy najlepiej z e-maila głównego opiekuna lub kontakt telefoniczny/mailowy w celu weryfikacji danych.

CO ZROBIĆ ABY POPRAWNIE ZGŁOSIĆ ZAPIS DZIECK/I DO SZKOŁY?

a) Pobierz załączony formularz (format .pdf).


b) Otwórz pobrany plik w bezpłatnej aplikacji Adobe Reader

c) Jorzystając z poniższych poradników wypełnij elektronicznie wszystkie wymagane pola. Instrukcję wypełniania znajdziesz poniżej linków. WAŻNE dwu lub trzykrotnie sprawdź poprawność danych szczególnie adresy email i nr telefonu. Rodziny z jednym opiekunem wpisują w pola danych drugiego opiekuna n/a, nie dotyczy, nd itp., co pomoże to w sprawnej analizie zgłoszeń. WAŻNE w polu „Class/Klasa” proszę wpisz, klasę do której dziecko będzie uczęszczać w angielskiej szkole/przedszkolu od września 2021. Czyli nursery, reception, year 1, year 2 itd.Darmowa aplikacja do podpisania/wypełnienia dokumentów .pdf na urządzenia mobilne:
https://acrobat.adobe.com/uk/en/acrobat/mobile/fill-sign-pdfs.html

Poradnik i link do darmowej aplikacji dla urządzeń z systemem Windows
https://helpx.adobe.com/acrobat/how-to/fill-and-sign-pdf-forms.html

Poradnik dla użytkowników MacOS
https://support.apple.com/en-nz/guide/preview/prvw35725/mac

(Wszystkie powyższe poradniki dostępne są w różnych językach)

d) WAŻNE uzupełniony formularz zapisz zmieniając nazwę w formacie, imię i nazwisko dziecka np. jan_kowalski.pdf. W tym punkcie rozumiemy, że jest to pewne utrudnienie ale tylko w ten sposób możemy zagwarantować zgodność formularza z podanymi przez państwa danymi.

e) sprawdzony, poprawnie wypełniony i zapisany formularz wyślij na adres email zapisy@pssm.org.uk z adresu email zgodnego z tym wpisanym jako email pierwszego (głównego) opiekuna. Tylko w ten sposób otrzymasz późniejsze aktualizacje odnoścnie rekrutacji. Jeżeli zapisujesz więcej niż jedno dziecko (np. masz jedno dziecko w szkole i zapisujesz dwa kolejne) to dla każdego dziecka musisz wypełnić osobny formularz i wysłać wszystkie razem w jednym emailu.

f) po wstępnym zaakceptowaniu formularza, dostaniesz informację zwrotną z informacja jak i czy zapłacić depozyt lub inne dodatkowe opłaty. W przypadku braku miejsc w danej klasie, dostaniesz informację o umieszczeniu dziecka na liście rezerwowej.

g) po uiszczeniu ewentualnych opłat otrzymasz ostateczne potwierdzenie o wpisaniu dziecka na listę danej klasy.

UWAGA – niepoprawnie wypełnione formularze (np. błędny format adresu email lub telefonu) lub te z brakującymi informacjami (adres itp.) MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE! Bardzo nam zależy aby Państwa dzieci rozpoczęły naukę w naszej szkole dlatego też musimy mieć pewność, że zgłaszane dane są aktualne i umożliwiają łatwy kontakt. Podobnie jak inne organizacje, szkoła jest obwarowana przepisami GDPR, DPA etc., które ściśle określają typ, ilość i sposób przechowywania danych osobowych.
Uprzejmie prosimy o kilkukrotne sprawdzenie formularza przed wysłaniem. Wypełnianie elektronicze

Serdecznie dziękujemy za współpracę i dostosowanie się do podanych wyżej wytycznych.

Aktualizacja: planowane rozpoczęcie roku szkolnego.

Szanowne Państwo i drodzy uczniowie 

Aktualizacja z dnia 13 października 

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że jeden z powierników złożył podanie o stanowisko woźnego. Otrzymaliśmy również informację o drugiej aplikacji. Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się 13 października i trzymamy kciuki, aby któryś z kandydatów został przyjęty na to stanowisko. 

Przypominam, że będziemy również musieli zorganizować grupę rodziców-wolontariuszy, którzy po szkoleniu będą czyścić klasy w systemie rotacyjnym. Musimy jeszcze raz podkreślić, że jest to niezbędne, jeśli chcemy wznowić lekcje stacjonarne 6 listopada. 

Do dzisiaj nie otrzymaliśmy ani jednego e-maila od zainteresowanych rodziców. 

Z komentarzy jakie otrzymaliśmy od rodziców wynika, że jesteście Państwo sfrustrowani faktem rozpoczęcia lekcji w listopadzie. Rozumiemy to. Też pragniemy wrócić do szkoły jak najszybciej, ale nie będzie to możliwe, jeśli nie będziemy w stanie czyścić pomieszczeń szkoły, z których korzystamy. To jest wymóg szkoły Loreto, od której wynajmujemy lokal. 

 Po raz kolejny apelujemy do rodziców o wysłanie e-maila na adres szkola@polskaszkolamanchester.org  

Przypominamy, że każda rodzina jest zobowiązana do wykonania trzech dyżurów rocznie: jeden w każdym semestrze. To idealna okazja do spełnienia tego obowiązku. 

W związku z powyższym, optymistycznie patrzymy w przyszłość na dzień 6 listopada, w którym planujemy rozpoczęcie roku szkolnego w trybie stacjonarmym.

Z poważaniem 

Rada Powierników 

Ważny komunikat dotyczący nowego roku szkolnego 2021/2022

                                                                   Manchester, 21.09.2021r.

Szanowni Państwo i drodzy Uczniowie! 

Na samym początku chcieliśmy bardzo Państwa przeprosić za opóźnienia we wznowieniu nowego roku szkolnego 2021/2022 w siedzibie Loreto High School. Chcemy jednocześnie Państwa zapewnić i podkreślić, że do tej chwili zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby uczniowie mogli wrócić do nauki stacjonarnej we wrześniu. 

Oto krótkie podsumowanie działań, które miały miejsce od maja do 18 września bieżącego roku.

Maj 2021: Loreto zgodziło się na powrót PSSM we wrześniu 2021.  

Lipiec 2021: W wyniku braków kadrowych Loreto HS zastrzega, że powrót PSSM jest uzależniony od zatrudnienia przez Loreto woźnego pracującego w soboty dla naszej szkoły, ale opłacanego przez PSSM. Dyrekcja Loreto zapewnia, że zajmie się rekrutacją odpowiedniego pracownika i poinformuje nas o wyniku procesu rekrutacyjnego. 

Sierpień 2021: Od początku sierpnia p. Jan Rapacz wysłał do dyrekcji Loreto kilka e-maili, prosząc o pilną aktualizację sytuacji. Wreszcie 31 sierpnia otrzymujemy odpowiedź informującą nas, że Loreto nie było w stanie zatrudnić woźnego i że jest to teraz odpowiedzialność naszej szkoły. Poza tym otrzymujemy nowy warunek, że, zanim będziemy mogli wrócić do budynku, personel naszej szkoły musi również zostać przeszkolony w zakresie nowych zasad sprzątania. 

18 września 2021: Po długiej przerwie mamy pierwsze spotkanie z dyrekcją Loreto twarzą w twarz, aby omówić nasz powrót do nauki stacjonarnej, który, na ich prośbę, przesunęliśmy o tydzień na sobotę 25 września. Byliśmy zdruzgotani, gdy dowiedzieliśmy się, że proces rekrutacji woźnego jeszcze się nie rozpoczął.  Dyrektorka zgodziła się na jak najszybsze umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej ich szkoły i zostało to uczynione.

Ogłoszenie również umieścimy na naszej szkolnej stronie i na Facebooku. 

Zachęcamy bardzo gorąco wszystkich zainteresowanych do składania aplikacji na stanowisko woźnego.

http://loretochorlton.org/wp/wp-content/uploads/2021/09/03.-Advert-for-Caretaker.pdf

Jesteśmy również zobowiązani do zorganizowania grupy rodziców-wolontariuszy, którzy, po wcześniejszym przeszkoleniu, będą czyścić klasy w systemie rotacyjnym. Prosimy rodziców zainteresowanych o wysłanie maila na adres: szkola@polskaszkolamanchester.org za co z góry bardzo dziękujemy. 

Głęboko żałujemy opóźnienia w edukacji Państwa dzieci i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić jak najszybszy powrót do normalnych lekcji w sobotę 6 listopada.

Wyjątkowo uczniowie z klas egzaminacyjnych (IV gimnazjum i klasy licealne), rozpoczną naukę wirtualną w sobotę 25 września. Jest to konieczne, gdyż w ich przypadku strata kilku sobót lekcyjnych, może negatywnie wpłynąć na ich wyniki podczas egzaminów GCSE i A-Level.

Liczymy i dziękujemy Państwu za zrozumienie, cierpliwość i nieustanne wsparcie w tym trudnym czasie. Jesteśmy przekonani, że wspólnie przezwyciężymy trudności, z którymi obecnie się borykamy. 

Informujemy również, że 26 września o godz. 12:00 odbędzie się msza święta w intencji naszej szkoły o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników skzoły, rodziców i uczniów do kościoła Bożego Miłosierdzia w Manchesterze.

Z wyrazami szacunku 

Rada Powierników 

Informacja o planowanym rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie

Mam nadzieję, że wróciliście  z wakacji wypoczęci i zadowoleni.

Z niecierpliwością czekamy na powitanie naszych uczniów.  Zanim będziemy mogli wznowić lekcje w Loreto, musimy spełnić pewne warunki postawione przez zarząd Loreto High School. Mamy nadzieję, że  w tym miesiącu będziemy mogli przedstawić pełny harmonogram lekcji.

Poinformuję Państwa o dacie rozpoczęcia roku, gdy tylko zostanie ona potwierdzona przez Loreto. W międzyczasie przepraszam za opóźnienie i proszę o cierpliwość.

Z poważaniem
Danuta Antonik
Kierownik szkoły

Wyniki egzaminów za rok szkolny 2020-2021

Z dumą informujemy, że pomimo ograniczeń i utrudnień związanych z pandemią, nasi uczniowie zdobyli najlepsze oceny w ramach ogólnokrajowych egzaminów GCSE i A-Level z języka polskiego!

Gratulujemy uczniom i nauczycielom (p. Agnieszce Herbie i p. Monice Kopańskiej-Pruszko), za znakomite przygotowanie, wytrwałość i poważne potraktowanie tych egzaminów. Dla każdego ucznia ocena z egzaminu GCSE lub A-Level to dodatkowy atut podczas starania się o przyjęcie do dobrego college’u czy uniwersytetu.

Egzaminy A level:

stopień A* (najwyższy) – 7 uczniów
stopień A4 uczniów

Egzaminy GCSE wszyscy uczniowie otrzymali tzw. distinction za egzamin ustny:

ocena 9 (najwyższa) – 1 uczeń
ocena 8 – 8 uczniów

GRATULUJEMY

Podsumowanie zakończenia roku 2020-2021

W sobotę 10 lipca zakończyliśmy drugi rok nauki wirtualnej. Był to rok zarówno trudny, jak i wymagający, ale pod pewnymi względami był łatwiejszy ze względu na umiejętności i doświadczenie, które wszyscy zdobyliśmy w zeszłym roku szkolnym.

Wszyscy nauczyciele są oddanymi i wytrawnymi profesjonalistami. Pomogli oni uczniom podjąć wyzwanie, aby ci mogli w pełni wykorzystać swój potencjał.

Na szczególne wyróżnienie zasługują pani Agnieszka Herba i pani Monika Kopańska-Pruszko, które nie tylko zrealizowały wymagający program egzaminacyjny, ale zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby ich uczniowie uzyskali jak najlepsze oceny w tegorocznych egzaminach GCSE i A Level. Trudno oszacować, ile dodatkowych godzin poświęciły na zbieranie, sprawdzanie i zestawianie prac swoich uczniów, a także wypełnianie dokumentacji, która miała potwierdzić oceny nauczycielek. Cała dokumentacja wraz z pracami uczniów zostały następnie przesłane e-mailem do szkoły, w której uczniowie byli zapisani na egzaminy. Oceny zostaną opublikowane 10 i 12 sierpnia br. i mam nadzieję, że będą prawdziwym odzwierciedleniem ciężkiej pracy uczniów i nauczycielek.

Pragnę ponownie podziękować pani Justynie Bielec, która kontynuuje organizowanie i poszerzanie możliwości szkoleń nauczycieli, bowiem cieszą się one ogromną popularnością wśród naszej kadry nauczycielskiej. 

Ogromną satysfakcję sprawiało mi oglądanie wszystkich różnorodnych i ekscytujących zajęć, w które uczniowie angażowali się w ciągu roku i które były zamieszczone na stronie szkoły, na stronach internetowych rodziców i na YouTube. Serdecznie dziękuję reżyserce pani Agnieszce Staszak, rodzicom i wszystkim nauczycielom, którzy zamieszczali zdjęcia i filmy oraz zaangażowali się w dostarczanie materiałów do wirtualnych Jasełek, Akademii 3 Maja i życzeń z okazji Dnia Dziecka.

Pragnę serdecznie podziękować nauczycielom, którzy nie wrócą we wrześniu do pracy w charakterze wychowawcy klasy. Ich ciężka praca i poświecenie sprawiały, że jako szkoła mogliśmy realizować zróżnicowany i ambitny program nauczania.

Wyżej wymienieni nauczyciele to dr Łukasz Łukasiewicz, który wraca do Polski, pani Agata Majchrowski i pani Natalia Wojdyła które przechodzą na urlop macierzyński, pani Joanna Pike, która będzie pracować jako asystentka, i pani Monika Polaszek, która postanowiła wziąć urlop naukowy. Życzę im wszystkiego najlepszego w realizacji swoich planów życiowych.

Słowa podziękowania kieruję do Powierników i pracowników administracji, za ciężką całoroczną pracę, za wysiłek, zaangażowanie i niezbędną pomoc. 

Życzę powiernikom, kadrze pedagogicznej i pracownikom administracji, aby trwające wakacje były okazją do wypoczynku i wzmocnienia zapału do podejmowania zawodowych wyzwań w nowym roku szkolnym.

Podziękowanie również kieruję do Rodziców, którzy wspierali wirtualną edukację swoich dzieci, służyli swoją radą i pomocą. Życzę Państwu spokojnych, wolnych od trosk wakacji, dużo wytrwałości i satysfakcji z efektów wychowawczych oraz wiele radości z sukcesów Waszych dzieci.

Drodzy Uczniowie, dzielę z Wami radość z Waszych wspaniałych osiągnięć edukacyjnych, artystycznych i teatralnych. 

Absolwentom życzę wszystkiego najlepszego na kolejnym etapie edukacji oraz spełnienia życiowych planów.

Życzę wszystkim udanego wypoczynku, tak bardzo zasłużonego po trudach intensywnej wirtualnej nauki. Gromadźcie siły na nowy rok szkolny. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, niech pozostanie on na zawsze najpiękniejszym wakacyjnym wspomnieniem.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021 – 2022 odbędzie się 18 września w Loreto High School. Dalsze szczegóły pojawią się na stronach internetowych szkoły i rodziców na początku września.

Z poważaniem
Danuta Antonik
Kierownik Szkoły