Opłaty

Rodzice oraz opiekunowie zobowiązani są do pełnienia trzech dyżurów w ciągu każdego roku szkolnego. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, pobrany na początku roku szkolnego depozyt nie będzie zwracany.
Wysokość czesnego w załączniku nie zawiera wysokości depozytu.

Czesne rok szkolny 2019/2020

Płatność w systemie Schoolmoney.

W tym miejscu można znaleźć szczegółowy poradnik wraz ze zdjęciami, jak dokonać płatności w nowym systemie.

Aktualizacja 18/09/2019