Opłaty

Rodzice oraz opiekunowie zobowiązani są pomocy szkole w ilości 3 dyżurów w ciągu każdego roku szkolnego. W administracji szkoły, po rozpoczęciu roku szkolnego, można zapisywać się na dyżury (po jednym w każdym z 3 semestrów plus specjalne okoliczności jak kawiarenki podczas mszy szkolnych, Kaziuk i organizacja innych imprez szkolnych).
W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku, pobrany na początku roku szkolnego depozyt za dyżury nie będzie zwracany.

Tabela opłat na rok szkolny 2024-2025

PSSMC-Czesne-2024-25

Tutaj wersja tabeli jako plik do pobrania dla niekompatybilnych urządzeń.


Tabela opłat na rok szkolny 2023-2024

PSSMC-Czesne-2023-24-rok-20230515

Tutaj wersja tabeli jako plik do pobrania dla niekompatybilnych urządzeń.

Płatność w systemie Schoolmoney.

W tym miejscu można znaleźć szczegółowy poradnik wraz ze zdjęciami, jak dokonać płatności w nowym systemie.

Aktualizacja 12/07/2023