Opłaty

Rodzice oraz opiekunowie zobowiązani są do pełnienia określonej ilości dyżurów w ciągu każdego roku szkolnego. Liczba dyżurów jest ogłaszana na początku roku szkolnego i jest umieszczona w tabeli opłat. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, pobrany na początku roku szkolnego depozyt nie będzie zwracany.
Wysokość czesnego w załączniku nie zawiera wysokości depozytu.

PSSMC-Czesne-2022-23-rok-28052022

Tutaj wersja tabeli jako plik do pobrania dla niekompatybilnych urządzeń.

W tym miejscu tabela opłat na rok szkolny 2022/2023

Płatność w systemie Schoolmoney.

W tym miejscu można znaleźć szczegółowy poradnik wraz ze zdjęciami, jak dokonać płatności w nowym systemie.

Aktualizacja 28/05/2022