Źródła finansowania

Podstawowe źródło finansowania działania szkoły stanowią środki uzyskane z opłat za czesne.
Wysokość czesnego pozostawała  bez zmian od kilku lat dzięki pozostałym źródłom przychodu w postaci:
1) darowizn od osób prywatnych
2) środki uzyskane przy organizacji imprez szkolnych: Kaziuk Wileński, Kawiarenka Rodziców
3) grantów uzyskanych od instytucji oraz organizacji lokalnych
4) zwrotu poniesionych kosztów w ramach umów z fundacjami i organami państwowymi Rzeczypospolitej Polskiej;

Darowizny i granty przynoszą dodatkowe fundusze, które szkoła może przeznaczyć na dowolne cele zgodne z działalnością statutową. Granty podlegają formalnemu rozliczeniu.
Natomiast środki uzyskane w ramach umów to środki celowe, przeznaczone na ściśle określone wydatki.

Wszystkie uzyskane kwoty i ich wydatkowanie jest kontrolowane i rozliczane przez Komisję Rewizyjną, na podstawie szczegółowo prowadzonych ksiąg.

Poniżej przedstawiamy naszych największych darczyńców. Wszystkim pozostałym, nie wymienionym osobom oraz instytucjom również serdecznie dziękujemy.

W roku szkolnym 2023/2024

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2023”.

Nazwa przedsięwzięcia: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym Konsula RP w Manchesterze (I)

Kwota dotacji:

w 2023 r.: 64 545,00 PLN

w 2024 r.: 66 503,00 PLN

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 811 400,00 PLN

Przedsięwzięcie Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym Konsula RP w Manchesterze (I)” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

W roku szkolnym 2022/2023

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Anglii w regionach North West i West Midlands

Kwota dotacji: 77 537,50 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 388 760,13 PLN

Zadanie publiczne Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Anglii w regionach North West i West Midlands polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

W roku szkolnym 2021/2022
1) Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: West Midlands, East Midlands, Nort West i North East

Kwota dotacji: 38 273,08 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 856 228,60 zł

Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: West Midlands, East Midlands, Nort West i North East polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

W roku szkolnym 2020/2021
1) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Premiera Rady Ministrów (KPRM) w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 r.
2) Pan Józef Dudek – darowizna

W roku szkolnym 2019/2020
1) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r (dofinansowanie kosztów wynajmu).
2) Pan Józef Dudek – darowizna

W roku szkolnym 2018/2019
1) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r (dofinansowanie kosztów wynajmu).
2) Pan Bogdan Trybuchowski – darowizna
3) Kaziuk Wileński – darowizna

W roku szkolnym 2017/2018
1) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r (dofinansowanie kosztów wynajmu).
2) Pan Bogdan Trybuchowski – darowizna
3) Kaziuk Wileński – darowizna

W roku szkolnym 2016/2017:
1) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r (dofinansowanie kosztów wynajmu).
2) Dr Andrzej Różycki – darowizna
3) Pan Bogdan Trybuchowski – darowizna
4) Kaziuk Wileński – darowizna

W roku szkolnym 2015/2016:
1) Stowarzyszenie Wspólnota Polska – grant od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” (dofinansowanie kosztów wynajmu, kosztów podręczników i pomocy naukowych)
2) Pani Danuta Antonik – darowizna
3) Dr Andrzej Różycki – darowizna
4) Pan Bogdan Trybuchowski – darowizna
5) Pan Józef Dudek – darowizna
6) Kaziuk Wileński – darowizna

W roku szkolnym 2014/2015:
1) Stowarzyszenie Wspólnota Polska – grant
2 ) Państwo Wilczyńscy – darowizna
3) Pan Józef Dudek – darowizna
4) Fundusz Szkolny im. Olgi Trybuchowskiej – darowizna
5) Kaziuk Wileński – darowizna
6) Konsulat Generalny RP w Manchesterze – grant na koszty koncertu Dominika Głucha

W roku szkolnym 2013/2014:
1 ) Pani Agnieszka Koss – darowizna
2) Pan Józef Dudek – darowizna
3) Fundusz Szkolny im. Olgi Trybuchowskiej – darowizna
4) Kaziuk Wileński – darowizna
5) Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Manchesterze – darowizna

W roku szkolnym 2012/2013:
1) Konsulat Generalny RP w Manchesterze – refundacja kosztów najmu pomieszczeń oraz zakupu podręczników szkolnych i pomocy naukowych
2) Fundusz Szkolny im. Olgi Trybuchowskiej – darowizna
3) Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Manchesterze – darowizna
4) Dr Andrzej Różycki – darowizna
5) P J Ashby – darowizna
6) Kaziuk Wileński – darowizna

W roku szkolnym 2011/2012:
1) w okresie od 31/08/2011 do 30/11/2011 zadanie dofinansowano ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu „Szkoła.PL – wsparcie dla polskich szkół uzupełniających na świecie” realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji – umowa (dofinansowanie kosztów wynajmu, kosztów dojazdów nauczycieli, kosztów podręczników i pomocy naukowych)
2) Konsulat Generalny RP w Manchesterze  – umowa (zakup strojów ludowych, podręczników, drukarki, tonerów, usługi hostingowej, wyjazd do Arboretum, wyposażenia biblioteki szkolnej)
3) Polish School Manchester – darowizna
4) Fundusz Szkolny im. Olgi Trybuchowskiej – darowizna
5) Kaziuk Wileński – darowizna

W roku szkolnym 2010/2011:
1) Stowarzyszenie Wspólnota Polska – grant
2) Manchester City Council – grant
3) Polska Macierz Szkolna – grant na zakup podręczników
4) Polska Parafia w Manchester – darowizna
5) SPK Manchester – darowizna
6) Fundusz Szkolny im. Olgi Trybuchowskiej – darowizna
7) Państwo Misterek – darowizna na szkolne stroje piłkarskie
8) w okresie od 01/06/2011 do 31/08/2011 zadanie dofinansowano ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu „Szkoła.PL – wsparcie dla polskich szkół uzupełniających na świecie” realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji – umowa (dofinansowanie kosztów wynajmu, kosztów dojazdów nauczycieli, kosztów podręczników i pomocy naukowych)
9) Kaziuk Wileński – darowizna
10) i wielu innych darczyńców

W roku szkolnym 2009/2010:
1)  Stowarzyszenie Wspólnota Polska – grant
2) The Holly Family Nazareth Educational Trust – grant
3) SPK Manchester – darowizna
4) Polska Parafia w Manchester – darowizna
5) Kaziuk Wileński – darowizna
6) Państwo Grzywińscy i Starczewscy – darowizna
7) i wielu innych darczyńców

W drugiej połowie roku szkolnego 2008/2009:
1) SPK Manchester – darowizna
2) Polska Parafia w Manchester – darowizna
3) Kaziuk Wileński – darowizna
4) Obchody 3-go Maja – darowizna
5) i wielu innych darczyńców

aktualizacja 18/10/2022