O Szkole

Polska Szkoła Nauczania Przedmiotów Ojczystych w Manchesterze uczy: języka polskiego, literatury, geografii i historii polskiej, dziedzictwa narodowego, w tym kultury i tradycji oraz religii. Głównym i nadrzędnym celem szkoły jest wychowanie dzieci w duchu umiłowania naszej Ojczyzny.

Szkoła przygotowuje uczniów do maturalnych egzaminów państwowych z języka polskiego jako obcego na poziomie GCSE i A-level. Przy szkole działa zespół taneczny. Każdego roku szkoła bierze udział w akademii z okazji Odzyskania Niepodległości, wystawia Jasełka, organizuje jarmark wileński „Kaziuk” oraz akademię 3-go Maja. Bierze również udział w życiu religijnym i kulturalnym Polaków w Manchester oraz corocznych spotkaniach uczniów szkół polonijnych w Laxton Hall.

Więcej o Historii szkoły

W 2013 roku szkoła otrzymała, jako jedna z nielicznych szkół, Złotą Nagrodę – Gold Quality Framework Award, przyznawaną najlepszym szkołom przez organizację zrzeszającą szkoły uzupełniające – National Resource Centre for Supplementary Education, następcę ContinYou (od której to organizacji otrzymaliśmy wcześniej Brązową Nagrodę – Bronze Award).
QF gold awards logo