Administracja

Codziennymi sprawami administracyjnymi, takimi jak rejestracja uczniów oraz przyjmowanie wpłat zajmują się :

  • Ewa Rojek
  • Agnieszka Prędka
  • Basia Góra
  • Kamil Rojek
  • Krystyna Oleńska (recepcja)