Grono nauczycielskie

Kierownik szkoły (Head Teacher)

 

Danuta Anna Antonik (nauczyciel) B’ED hons, Teacher Certificate, Catholic Teachers RE Certificate: Notre Dame Teacher Training College and Liverpool University.

PRZEDSZKOLE 3 i 4 LATKI

Anna Niklewska (nauczyciel) MSc Chemistry,Post Graduate pedagogic studies (primary) Gdansk University. International Management Studies specialisation financial controlling Rostock University. IGD Post graduate course in Food and Grocery industry. BSC Business Analyst modules for international diploma.
Agnieszka Plucińska- Kazub (asystentka) ESOL 3, Salford City College mistrz fryzjerstwa, ZSZ w Bełchatowie
Magdalena Ossowska (asystentka) Poziom 3 Opieka nad dziećmi. Pośrednie 2 Praktyki w pracy dla dzieci i młodzieży. Kurs Opieka nad dziećmi. Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii (2 lata).
Maria Adamska (asystentka) Loreto Sixth Form A2 studia: biologia, chemia, socjologia.
Joanna Duszeńko (asystentka)  
Helena Występek (asystentka) Teaching Certificate. Theology and Religious Teaching Certificate, Endsleigh College Hull.
Olimpia Knapczyk (asystentka) Loreto Sixth Form College A-Levels: psychologia, socjologia, język włoski. Studiuje socjologię na University of York.
Katarzyna Dębska Wieczorek(asystentka) Akademia Morska w Szczecinie, Kierunek: nawigacja. Specjalizacja: Eksploatacja Portów i Floty Morskiej. Poziom wykształcenia: wyższe (inżynier).
Monika Stocka (asystentka)  
Sabina Adamus-Mata (asystentka) Kurs opieki nad dziećmi – Entry level 3 Tameside Adult Community Education. Aktualnie Level 1.
SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasa 1A
Joanna Pike (nauczyciel) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, kierunek: Rolnictwo, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Instytut Humanistyki i Języków Obcych; Kurs Pedagogiczny.
Klaudia Sajkiewicz (asystentka)  
Elżbieta Pietrzak (asystentka) Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu – Studia podyplomowe – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
London Institute of Banking and Finance – QCF level 3
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Studia Podyplomowe – Bankowość
Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu – Studia magisterskie – Finanse i Bankowość 
Klasa 2A
Agnieszka Rutkowska (nauczyciel, zastępca kierownika szkoły – Deputy Head Teacher) Studia podyplomowe: terapia pedagogiczna w kształceniu zintegrowanym mgr nauczania początkowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach.
Dorota Witkowska – Dziuma (asystentka) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, studia I stopnia (inżynierskie)kierunek Zootechnika, specjalność Agroturystyka.  

Absolwentka studiów podyplomowych – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu.
Olga Batruch (asystentka)  
Klasa 2B
Agata Majchrowski (nauczyciel) Mgr Akademia Pomorska w Słupsku kierunek pedagogika specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Agnieszka Domańska (asystent) Politechnika Lubelska, Kierunek: Zarządzanie i Marketing. Ukończone kursy języka angielskiego, poziom 1,2 i 3. Ukończony kurs pierwszej pomocy – Emergency Paediatric First Aid QA Level 3.
Klasa 3A
Magdalena Hickiewicz (nauczyciel) Społeczna Akademia Nauk, Wydział Zamiejscowy w Londynie – Studia podyplomowe- diagnoza i terapia pedagogiczna ze wczesnym wspomaganiem rozwoju. Studia magisterskie – kierunek pedagogika: specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie- studia licencjackie-Kierunek: pedagogika; specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Kinga Mac (asystentka)  
Anna Kostuch (asystentka)  
Klasa 3B
Renata Łyjak (nauczyciel) Mgr socjologii zachowań ludzkich Uniwersytet Szczeciński.
Sylwia Feliga (asystentka) Szkoła Wyższa im. Włodkowicza w Płocku. Studia magisterskie, kierunek zarządzanie.
Elżbieta Zych(asystentka) Licencjat z Akademi Humanistyczno-Ekonomiczne:Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Koszaline: Pedagogika – Prewencja Patologii i Zagrożeń Społecznych.
Klasa 4A
Grażyna Kołodziejek Shitta (nauczyciel) Inżynier oceanotechniki, spec. technika portowa Politechnika Szczecińska studia podyplomowe: pedagogika ogólna i szkolna Uniwersytet Szczeciński.
Edyta Baranek (asystentka) Ukończyła Policealne Studium Zawodowe, Krakowska Szkole Hotelarska w zawodzie Technik obsługi turystycznej.
Klasa 4B
Magdalena Bartusiak (nauczyciel) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Magister ekonomii.   

Absolwentka studiów podyplomowych – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu.
Małgorzata Kowalska (asystentka) Politechnika Radomska kierunek Matematyka Stosowana.
Klasa 5A
Paweł Młynarski (nauczyciel) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Sylwia Młynarska (asystentka) Uniwersytet Rzeszowski, Kulturoznawstwo. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Rzeszowie, Archiwistyka.
Klasa 5B
Paweł Dawidziuk (nauczyciel) Politechnika Lubelska mgr Inżynierii. Glasgow University, Master of Science, Electronics and Electrical Engineering, Lider dziecięcego zespołu muzycznego „Szkoła” przy parafii Bożego Miłosierdzia.
Piotr Błyszczyk (asystent) Studiuje w Manchester University.
Klasa 6A
Monika Polaszek (nauczyciel)
University of Salford Master’s degree – specialisation Teaching English to Speakers of other languages. WSL (College of Foreign Languages) Częstochowa. Bachelor’s Degree specialisation English as a Foreign Language Teacher.
Agata Pajdzik (asystent)  
Klasa 6B
Marta Duszeńsko (nauczyciel) Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, magister teologi z przygotowaniem pedagogicznym.
Krzysztof Duszeńsko (asystent) Policealne Studium – Obsługa ruchu turystycznego w Legnicy.

GIMNAZJUM

Klasa I
Łukasz Łukasiewicz (nauczyciel) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – doktor teologii, magister kulturoznawstwa, podyplomowe studia nauczycielskie w Manchesterze. Nauczyciel RE w Bury Church of England High School.
Joanna Jóźwiak (asystentka)  
Klasa II
Danuta Antonik (nauczyciel, kierownik szkoły – Head Teacher)     

 

B’ED hons, Teacher Certificate, Catholic Teachers RE Certificate: Notre Dame Teacher Training College and Liverpool University.
Marcin Hagedorn (nauczyciel) Studiuje medycynę 4 rok na University of Manchester.
Andrzej Antonik (asystent) Salford University, BSc in Electrical and Electronic Engineering.
Klasa III
Iwona Drożyńska (nauczyciel)  
Klasa IV
Agnieszka Herba (nauczyciel) Mgr slawistyki (specj. jezyk chorwacki) Uniwersytet Gdanski studia podyplomowe: historia (specj. nauczanie) Uniwersytet Gdanski

LICEUM

Klasa I
Justyna Bielec (nauczyciel, zastępca kierownika szkoły – Deputy Head Teacher) Nauczycielskie Kolegium Języka Polskiego w Radomiu – licencjat języka polskiego; Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie – magister polonistyki; III stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany.
Klasa II
Monika Kopańska-Pruszko (nauczyciel) Mgr filologii polskiej Kolegium Nauczycielskie w Koszalinie Akademia Pomorska w Słupsku Qualified Teacher Status General Teaching Council in England

HISTORIA

Katarzyna Kasińska (nauczyciel) kl III gim, IV gim, I lic, II lic Mgr historii Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Qualified Teacher Status General Teaching Council in England;
Maciej Palczewski (nauczyciel) kl 5A, 5B, 6A, 6B, I gim, II gim Mgr Historii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, St Helens College – Teaching Assistant CACHE – Level 2 Certificate in Supporting Teaching and Learning in Schools (QCF)

GEOGRAFIA

Michał Zdunek (nauczyciel) kl 4 SP do IV gim Studia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Biologii i Nauk o Ziemii – Geografia. Kwalifikowany nauczyciel National Geographic uczestniczący w projekcie „Stop Pollution” w Chinach. Dwa lata doświadczenia jako nauczyciel w Chinach. Teaching Assistant pracujący z autystycznym dzieckiem w St. Mary’s Primary School w Manchesterze. Ukończone kursy: Teaching English as a Foreign Language, Teaching Assistant level 2, Special Educational Needs, Safeguarding Children.

RELIGIA

Agnieszka Staszak(nauczyciel) SP kl 1-4 4Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mgr Nauka o Rodzinie wraz z przygotowaniem pedagogicznym, CACHE Level 3 in Supporting Teaching and Learning in Schools.Ks.
Karol Rogasik(nauczyciel, proboszcz) SP kl 5-6, GIM I-IV, LIC I,II Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Poznań i Collegium Bobolanum, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

BIBLIOTEKA

Wiktor Rutkowski Bachelor of Arts (Hons) in English Language and Literature, King’s College London.

KLASY DOROSŁYCH

Język angielski – GRUPA I
Maria Rimington (nauczyciel)
QTS – General Teaching Council for England. London Diploma in Language Education – Manchester Metropolitan University. Master of Art in Languages and Literature – Uniwersytet Wrocławski. BA in the English Language and Linguistics – Uniwersytet Wrocławski.
Język angielski – GRUPA II
Karolina Łaniewska (nauczyciel) MA Translating for International Business, Salford University;
Licencjat Filologia Angielska, PWSZ w Pile;
 Qualified Teacher Status, General Teaching Council for England;
Certificate of English Language Teaching to Adults (CELTA), Manchester Academy of English
Język polski
Ryszard Berechula (nauczyciel) University of Keele, BA (Hons) Russian and Electronics Joint Honours Degree, MSc University of Manchester Institute of Science and Technology, Communications Engineering and Digital Electronics, Registered Public Service Interpreter – Polish (Chartered Institute of Linguists) London.
LOGOPEDA
PSYCHOLOG
TAŃCE
Joanna Cullinan  

ZASTĘPSTWA

Tomasz Kasiński BSc(Hons) Open University Computing and IT Practice.
Michał Zdunek Studia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Biologii i Nauk o Ziemii – Geografia. Kwalifikowany nauczyciel National Geographic uczestniczący w projekcie „Stop Pollution” w Chinach. Dwa lata doświadczenia jako nauczyciel w Chinach. Teaching Assistant pracujący z autystycznym dzieckiem w St. Mary’s Primary School w Manchesterze. Ukończone kursy: Teaching English as a Foreign Language, Teaching Assistant level 2, Special Educational Needs, Safeguarding Children.
Andrzej Antonik (asystent) Salford University, BSc in Electrical and Electronic Engineering.

ADMINISTRACJA

Ewa Rojek (kierownik administracji) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gliwicach: krawiectwo. Withington Adult Education Centre English Skills for Life: Speaking, Listening,Reading and Writing Entry 3.
Barbara Góra (asystentka) Administrative Assistant and tax officer at Her Majesty’s Customs and Excise.
Kamil Rojek (asystent) Xaverian College A2 Business, Law, Level 3 Core Maths.
Agnieszka Prędka (skarbnik) Advanced Diploma in Accounting (AAT level 3). Nicholas Kopernikus University in Toruń – MSc in management and marketing.
RECEPCJA
Krystyna Olenska (recepcjonistka) Notre Dame College of Education: Teacher QTS. Training certificate: Religious Teaching Certificate.

Aktualizacja 05/09/2020