Grono nauczycielskie

Dyrektor szkoły (Head Teacher)

Danuta Anna Antonik (nauczyciel) B’ED hons, Teacher Certificate, Catholic Teachers RE Certificate: Notre Dame Teacher Training College and Liverpool University.

PRZEDSZKOLE 3 LATKI

Maria Adamska (nauczyciel)
Loreto Sixth Form College: Biologia, Chemia, Socjologia. University of Manchester: BSc Neuroscience
Kursy: Teaching assistant Level 2, Teaching assistant Level 3, Safeguarding in primary School.

PRZEDSZKOLE 4 LATKI

Anna Niklewska (nauczyciel) MSc Chemistry,Post Graduate pedagogic studies (primary) Gdansk University. International Management Studies specialisation financial controlling Rostock University. IGD Post graduate course in Food and Grocery industry. BSC Business Analyst modules for international diploma.
Przedszkole asystenci
Olimpia Knapczyk (asystentka)
MA Terrorism and Security. BA Sociology Undergraduate, graduated with 2:1.
Agnieszka Plucińska-Kazub (asystentka) ESOL 3, Salford City College mistrz fryzjerstwa, ZSZ w Bełchatowie
Katarzyna Barska (asystentka) Masters degree in social work level 2. Level 1 Adult Literacy. First Aid Course
Joanna Duszeńko (asystentka)
Newman College Oldham A levels kierunek matymatyczno fizyczny.
Katarzyna Rafalska (asystentka)
 
Magdalena Ossowska (asystentka)
 
Maria Nukui (asystentka)
Studiuje BSc (Hons) na kierunku Psychologii na University of Manchester.
Sabina Adamus-Mata (asystentka)  
Sr. Ewelina Majkowska (asystentka)
Studia Magisterskie, kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Wyższa szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Walbrzychu
Agata Rutkovska (asystentka)
 
Gloria Shitta (asystentka)
Studiuje A Level w Loreto College na kierunkach Biologia, Chemia i Matematyka.
SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasa 1A
Grażyna Kołodziejek (nauczyciel) Inżynier oceanotechniki, spec. technika portowa Politechnika Szczecińska studia podyplomowe: pedagogika ogólna i szkolna Uniwersytet Szczeciński.
Edyta Baranek (asystentka)
 
Patrycja Kaplon (asystentka)
Uczennica ostatniego roku Sixth Form, zdająca egzaminy programu International Baccalaureate z biologii, chemii, matematyki, historii, hiszpańskiego i angielskiego.
Klasa 1B
Joanna Pike (nauczyciel) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, kierunek: Rolnictwo, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Instytut Humanistyki i Języków Obcych; Kurs Pedagogiczny.
Barbara Poczeta (asystentka)
 
Katarzyna Cisowska (asystentka) Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. NVQ 3 in beauty therapy
Klasa 2A
Agnieszka Rutkowska (nauczyciel, zastępca dyrektora szkoły – Deputy Head Teacher)
Studia podyplomowe: terapia pedagogiczna w kształceniu zintegrowanym mgr nauczania początkowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Licencjat z wychowania przedszkolnego. Nauczyciel mianowany.
Natalia Pruszko (asystentka)
 
Monika Firlej (asystentka) Politechnika Łódzka, Studia Magisterskie na kierunku Organizacja i Zarządzanie.
Klasa 2B
Sylwia Feliga (asystentka) Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowicza w Płocku. Studia Magisterskie kierunek zarządzanie.
Magorzata Kalus (asystentka)  
Klasa 3A
Magdalena Bartusiak (nauczyciel)
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Magister ekonomii.           

Absolwentka studiów podyplomowych – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu.
Anna Kostuch (asystentka)
 
Klasa 3B
Dorota Witkowska – Dziuma (nauczyciel)
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, studia I stopnia (inżynierskie)kierunek Zootechnika, specjalność Agroturystyka.
Absolwentka studiów podyplomowych – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu.
Olga Batruch
(asystentka)
Szkoła pracowników służb społecznych – kierunek praca socjalna.Caring For Children, CFC level1. GCSE English i Maths.Teaching assistant L2. Level 3 Paediatric First Aid. Pracuje jako teacher assistant w szkołach podstawowych w obrębie Wigan i Leigh.
Klasa 4A
Paweł Dawidziuk (nauczyciel)
Politechnika Lubelska mgr Inżynierii. Glasgow University, Master of Science, Electronics and Electrical Engineering.
Anna Bouziane (asystentka)
Studia wyższe magisterskie kierunek etyki biznesu, Wydział Filozofi na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Katarzyna Wiśniowska (asystentka)
Diploma of Higher Education
Klasa 5A
Monika Polaszek (nauczyciel)
University of Salford Master’s degree – specialisation Teaching English to Speakers of other languages. WSL (College of Foreign Languages) Częstochowa. Bachelor’s Degree specialisation English as a Foreign Language Teacher.
Laura Kasińska (asystentka)
University of Salford. Graphics Design 2nd year.
Klasa 5B
Agnieszka Hoffman (nauczyciel)
Wyższa szkoła pedagogiczna TWP w Warszawie. Wydział Nauk Społeczno Pedagogicznych w Katowicach. Studia Magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Teaching Assistant level 3 – pracuje w szkole podstawowej w Wythenshawe. Roczny kurs: Autism Awareness Course. Kurs pierwszej pomocy. Kurs Allergy-Wise.
Justyna Wdowska (asystentka)
Master of Science: Chemical Technology at Puławski Polytechnic in Radom Pedagogical Qualifying Course for working teachers. Functional Skills in English Level 2 at Macclesfield College.
Klasa 6A
Joanna Jóźwiak (nauczyciel)
Tytuł magistra na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Studia Podyplomowe na kierunku pedagogika, obecnie pracuje jako Teaching Assistant w Primary School.
Andrzej Antonik (asystent)
 
Klasa 6B
Elżbieta Pietrzak (nauczyciel)
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu – Studia podyplomowe – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
London Institute of Banking and Finance – QCF level 3
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Studia Podyplomowe – Bankowość
Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu – Studia magisterskie – Finanse i Bankowość.
Agata Pajdzik (asystentka)  

GIMNAZJUM

Klasa I A
Marta Duszeńko (nauczyciel) Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, magister teologi z przygotowaniem pedagogicznym.
Krzysztof Duszeńko (asystent)
 
Klasa I B
Jagoda Staniaszek (nauczyciel)
 
Tomasz Janicki (asystent)
Bachelor and Master of Science in Engineering at Warsaw University, faculty of Electronics and Information Technology
Klasa II A
Paweł Młynarski (nauczyciel)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Klasa III A
Iwona Drożyńska (nauczyciel) Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu studia mgr wydział Chemii i studia podyplomowe – zarządzanie oświatą. Nauczyciel mianowany, koordynator projektów gimnazyjalnych, egzaminator OKE w zakresie matury z chemii.
Klasa IV A
Agnieszka Herba (nauczyciel)
Mgr slawistyki (specj. jezyk chorwacki) Uniwersytet Gdanski studia podyplomowe: historia (specj. nauczanie) Uniwersytet Gdanski.
Studia podyplomowe:: Nauczanie jezyka i kultury polskiej za granica, PUNO oraz Universytet Lodzki
Szkolenie metodyczne dla lektorow jezyka polskiego jako obcego, Glossa, Krakow
Ukonczone kursy: Teaching English as foreign language, Safeguarding Young people.
Specjalizuje sie w przygotowywaniu uczniow do Polish GCSE przez ostatnie 10 lat.

LICEUM

Klasa I
Justyna Bielec (nauczyciel, zastępca dyrektora szkoły – Deputy Head Teacher) Nauczycielskie Kolegium Języka Polskiego w Radomiu – licencjat języka polskiego; Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie – magister polonistyki; III stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany.
Klasa II
Monika Kopańska-Pruszko (nauczyciel)
Mgr filologii polskiej Kolegium Nauczycielskie w Koszalinie Akademia Pomorska w Słupsku Qualified Teacher Status General Teaching Council in England
Klasa II tłumaczenia
 
 

HISTORIA

Katarzyna Kasińska (nauczyciel) klas 5 SP do 2 Lic
Mgr historii Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Qualified Teacher Status General Teaching Council in England;

GEOGRAFIA

Michał Zdunek (nauczyciel) kl 4 SP do IV gim
Studia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Biologii i Nauk o Ziemii – Geografia. Kwalifikowany nauczyciel National Geographic uczestniczący w projekcie „Stop Pollution” w Chinach. Dwa lata doświadczenia jako nauczyciel w Chinach. Teaching Assistant pracujący z autystycznym dzieckiem w St. Mary’s Primary School w Manchesterze. Ukończone kursy: Teaching English as a Foreign Language, Teaching Assistant level 2, Special Educational Needs, Safeguarding Children.

RELIGIA

Agnieszka Staszak(nauczyciel)
SP kl 1-4
Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mgr Nauk o Rodzinie wraz z przygotowaniem pedagogicznym.
CACHE level 3 in Supporting Teaching and Learning in Schools. Doradca Rodzinny.
Ks. Sławomir Strychalski (nauczyciel)
SP kl 6, GIM + LICEUM
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Poznań.

BIBLIOTEKA

 
Wiktor Rutkowski
Licencjat z angielskiej filologii i literatury, King’s College London.
Magister filmoznawstwa, University of Manchester.

KLASY DOROSŁYCH

(zawieszone)

LOGOPEDA    

(zawieszone)
PSYCHOLOG    

(zawieszone)
TAŃCE    

(zawieszone)
Joanna Cullinan  

ZASTĘPSTWA

Tomasz Kasiński Akademia Loretańka – Liceum ogólnokształcące o profilu technicznym. BSc(Hons) Open University Computing and IT Practice.
Michał Zdunek Studia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Biologii i Nauk o Ziemii – Geografia. Kwalifikowany nauczyciel National Geographic.  Ukończone kursy: Teaching English as a Foreign Language, Teaching Assistant level 2, Special Educational Needs.
Maciej Palczewski Mgr Historii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, St Helens College – Teaching Assistant CACHE – Level 2 Certificate in Supporting Teaching and Learning in Schools (QCF)

ADMINISTRACJA

Ewa Rojek (kierownik administracji) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gliwicach: krawiectwo. Withington Adult Education Centre English Skills for Life: Speaking, Listening,Reading and Writing Entry 3.
Barbara Góra (asystentka)
Administrative Assistant and tax officer at Her Majesty’s Customs and Excise.
Kamil Rojek (asystent)
.The University of Manchester. MSc (magister) Business Analysis and Strategic Management – Distinction. BA (licencjat) Economic and Social Studies (Hons).
Agnieszka Prędka (skarbnik)
Advanced Diploma in Accounting (AAT level 3). Nicholas Kopernikus University in Toruń – MSc in management and marketing.
RECEPCJA
Magdalena Grzeszykowska (recepcjonistka)
 

Aktualizacja 10/11/2022