Praktyczne informacje

W szkole uczą się dzieci od trzeciego roku życia w trzynastu oddziałach pod opieką sprawdzonego i profesjonalnego personelu.
Wszystkie osoby pracujące z dziećmi posiadają aktualny certyfikat DBS.

Zajęcia szkolne odbywają się w soboty (zgodnie z kalendarzem szkolnym) w godzinach od 9:00 do 12:40. (Aktualnie niedostępny)

W tym miejscu można zobaczyć szczegółowy kalendardz z opisem uroczystości i innych ważnych wydarzeń. (AKtualnie niedostępny)

Zajęcia są prowadzone w budynku Loreto High School, Nell Lane, Chorlton,Manchester, M21 7SW.

Za uczestnictwo w zajęciach pobierane jest czesne. Czesne można opłacić w całości albo w dwóch ratach.
Istnieje możliwość opłacenia niższego czesnego w przypadku rozpoczęcia zajęć w połowie semestru.
Szczegóły płatności można znaleźć tutaj.

Szczegóły dotyczące zapisów TUTAJ.

 

aktualizacja 12/09/2020