Kierownik szkoły

ś.p. Olga Trybuchowska (1949 – 1985)


Z domu Sidorówna, urodzona w Polsce, w woj. Tarnopolskim. Ukończyła Państwowe Seminarium Nauczycielskie, podejmując pracę na kresach wschodnich. Po zamążpójściu objęła kierownictwo szkoły powszechnej w Rubieży (woj. Nowogródzkie), gdzie urodziły się jej dzieci – Irena i Bogdan.
W 1940 r. wywieziona z całą rodziną w okolice Archangielska. Po amnestii w 1941 r. dotarła do Uzbekistanu, gdzie formowało się polskie wojsko gen. Andersa i gdzie utworzyła sierociniec dla ponad 90 polskich dzieci. Pociągami przez Pahlewi i Teheran w Persji do Karaczi w Indiach, a następnie okrętem, dotarła do obozu w Tengeru w Afryce, gdzie przekazała dzieci do tamtejszego sierocińca. W obozie zorganizowała kurs krawiecki, przekształcony w średnią szkołę, a następnie gimnazjum krawieckie oraz chór i teatr.
W 1948 r. przybyła do Anglii, gdzie w listopadzie 1949 r. została na prośbę Stowarzyszenia Polskich Kombatantów pierwszą kierowniczką Polskiej Szkoły Sobotniej z 8 uczniami. Szkołą kierowała przez niemal 40 lat, będąc też inspektorką polskich szkół w północnej Anglii, działając w SPK i Zjednoczeniu Polskim oraz biorąc  czynny udział w życiu manchesterskiej Polonii.
Odznaczona licznymi odznaczeniami państwowymi oraz branżowymi i kombatanckimi.

ś.p. Ludwik Basiurski (1985 – 1997)

Zofia Leszczyńska (1997 – 2002)

Urodzona w Austrii. Ojciec dołączył do armii gen. Andersa z zesłania do łagru, uczestniczył w bitwie pod Monte Cassino. Matka wywieziona do Austrii na przymusowe roboty, po wojnie dostała się do Włoch i rodzice razem wyemigrowali do Anglii. Po przyjezdzie rodzina mieszkała w obozie przejściowym w Doddington, a następnie w Crewe, Cheshire.
Ukończyła gimnazjum i kurs pedagogiczny, a następnie dokształacając się osiągnęła stopień BA. Pracowała w angielskich szkołach podstawowych w Crewe i Manchesterze jako nauczycielka, wice-kierowniczka i ostatecznie kierowniczka w szkole w Urmston.
Do grona nauczycielskiego naszej szkoły dołączyła w 1981 r. Od 1986 r. przygotowywała uczniów do egzaminów GCSE i była egzaminatorką części ustnej tychże.
Kierownictwo szkoły objęła w 1997 r. i kontynuowała do 2002 r.

ś.p. Barbara Goodwin (2002 – 2013)

Urodzona w Polsce, w rodzinie polskich kombatantów. Rodzice aresztowani przez NKWD i zesłani na Syberię.

Ojciec był żołnierzem 5 Kresowej Dywizji Piechoty, uczestniczył w bitwie pod Monte Cassino oraz wyzwoleniu Ankony i Bolonii.
Mgr historii, ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski. W Anglii od 1981 roku.

W szkole pracowała od 1987 r, początkowo jako nauczyciel, wice-kierowniczka od 1999 r, kierowniczka od 2002 r.
Z powodów zdrowotnych była zmuszona zrezygnować z pracy w szkole w 2013 r., pozostała honorowym członkiem Rady Opiekuńczej szkoły.
Członek Rady Polskiej Macierzy Szkolnej. Wice-prezeska Koła 181 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Manchester.
Po długiej i ciężkiej chorobie odeszła na wieczne odpoczywanie 17 stycznia 2014 r.
 


Danuta Anna Antonik (od 2013r.)

Urodzona w Anglii. Jest absolwentką naszej szkoły.
Oboje rodzice byli zesłani na Syberię.
Ojciec był żołnierzem w Pierwszym Korpusie/ 1 Dywizji Pancernej. Walczył we Francji, Holandii i w Niemczech. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.
Mama przyjechała do Anglii poprzez obóz w Afryce. Rodzina osiedliła się w Manchesterze w latach 50-tych.
Ukończyła 4 letnie studia w Liverpool University, Notre Dame Teacher Training College: Bachelor of Education Hon.
Zawodowa nauczycielka ze specjalizacją w historii.Uczyła w szkołach angielskich 34.5 roku.
W latach 1974 – 2000 uczyła w naszej szkole. Wice-kierowniczka w latach 1997 – 2000. Powróciła do szkoły w 2007 r. ponownie na stanowisko  wice-kierowniczki.
Pełniła obowiązki kierowniczki w roku szkolnym 2012-2013.
Opiekunka drużyny harcerek „ Brzoza”, w komendzie Hufca Kaszuby, sekretarka Rady Ekonomiczno-Administracyjnej parafii w Manchesterze i członek Żywego Różańca.