British Academy Awards 2014

Z ogromną radością i dumą informujemy, że dzięki staraniom Rady Opiekuńczej, a w szczególności jej Przewodniczącego Jana Rapacza, jako jedna z 14 szkół na ponad 100 wnioskujących, uzyskaliśmy z British Academy specjalną dotację przeznaczoną na rozszerzenie i udoskonalenie nauki języka polskiego na wyższych poziomach. Mamy jeszcze szansę na dodatkową nagrodę przyznawaną jednej szkole uzupełniającej i jednej mainstreamowej, co zostanie ogłoszone na uroczystości wręczenia grantów w listopadzie.

Dotacja – zgodnie z projektem – zostanie przeznaczona na zachęcenie uczniów do kontynuacji nauki poza szkołą podstawową i gimnazjum, rozpowszechnianie informacji o szkole w gimnazjach i koledżach w Greater Manchester jak równiez na  podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz pomoce naukowe.

Powyższa nagroda wraz z faktem posiadania przez Naszą Szkołę Gold Quality Framework Award, stawia nas na czele wszystkich polskich szkół w Wielkiej Brytanii!

Z poważaniem,

Rada Opiekuńcza