Zapisy do szkoły i regulamin

Na tej stronie:

1. Ważna informacja.
2. Regulamin szkoły i kalendarz zajęć.
3. Procedura zapisów.
4. Procedura rezygnacji ze szkoły.

1. Ważna informacja.

Wszystkie zapisy z listy rezerwowej zostają usunięte!

2. Regulamin szkoły, kalendarz zajęć i pozostałe dokumenty szkolne.
Regulamin szkoły dostępny w poradniku dla rodziców w tym miejscu.
Kalendarz na rok 2024/2025 (w przygotowaniu).
Wszystkie pozostałe dokumenty szkolne znajdują się w tym miejscu.

3. Procedura zapisów.
PROSIMY O UWAŻNE zapoznanie się z całym poniższym tekstem. Pomoże to w uniknięciu nieporozumień i pomyłek w zapisach.
Rada Powierników zadecydowała o otwarciu zapisów na rok szkolny 2024/2024. Cała procedura zostanie przeprowadzana elektronicznie a informacja o uiszczeniu opłat i statusie aplikacji zostanie przesłana na państwa email.

Do 15 maja 2024r. przyjmujemy zapisy tylko od aktualnych rodzin, czyli tzw. zapisy rodzeństwa. Wszystkie aplikacje od nowych rodzin zostaną pominięte i osoby chcące zapisać dzieci będą zmuszone wypełnić ją ponownie. Powyższa procedura podyktowana jest dużym zainteresowaniem i ma na celu (podobnie jak to ma miejsce w angielskich szkołach) zapewnienia miejsc rodzeństwu uczniów już uczęszczających do naszej szkoły.

W związku z aktualną sytuacją ekonomiczną i faktem, że w ubiegłym roku zmiana czesnego nie pokryła dodatkowych kosztów związanych z inflacją, Rada Powierników podjęła trudną decyzję o podwyżce opłat na rok szkolny 2024-2025.
Jednocześnie informujemy, że cały czas uważnie analizujemy budżet szkoły i o ewentualnych dalszych podwyżkach będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem. Poniżej przedstawiamy ostateczną wersję tabeli opłat. Prosimy o uważne zapoznanie się z opisem tabeli, który wyjaśnia zasady naliczania opłat.
Zamieściliśmy również dla porównania tabelę opłat z roku szkolnego 2023-2024.

PSSMC-Czesne-2024-25 PSSMC-Czesne-2023-24-rok-20230515

Krótka historia szkoły.

 • Szkoła została założona ponad ponad 70 lat temu (w 1949r.). Aktualnie działa jako organizacja charytatywna o profilu edukacyjnym. W skład organizacji zarejestrowanej w Charity Commision wchodzi Rady Powierników z jej przewodniczącym Janem Grzywińskim, Powiernicy pomagających w pracy szkoły i kierownik szkoły Danuta Antonik. Dokładniejsze informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.
 • Od początku istnienia szkoły oprócz opłacania czesnego, rodzice aktywnie uczestniczyli w pracy szkoły i dzięki ich bezinteresownej pomocy, pomagali rozwijać szkołę, tak aby mogła ona pełnić cele zawarte w statucie, głównie dbałość o nauczanie języka polskiego, historii polskiej, religii i polskich tradycji. Dbamy o to aby polskie dzieci wychowujące się na obczyźnie nie zatraciły tożsamości narodowej i w miarę możliwości sprawnie posługiwały się ojczystym językiem.
 • W szkole na umowę o pracę, jest zatrudnionych większość nauczycieli i część kadry administracyjno-porządkowej. Pozostałe osoby czyli asystenci, kierownik szkoły, osoby zarządzające szkołą (członkowie Rady Powierników), rodzice na stałe pomagający w szkole, pracują w charakterze wolontariuszy i otrzymują tylko zwrot poniesionych kosztów.
 • Finanse szkoły, rozliczenia i sprawozdania do komisji charytatywnej są jawne i są publikowane na stronach Charity Commision for England and Wales.
  Link do podstrony naszej szkoły znajdziecie państwo tutaj https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search/-/charity-details/5053948.
  Wkrótce ukaże się tam sprawozdanie za rok 2021.
 • Struktura czesnego w naszej szkole (opłata za jedno dziecko lub opłata za dwoje lub więcej) jest związana z tradycją szkoły i umożliwieniem nauki w niej jak największej liczbie dzieci. Pomaga ona rodzicom zapisać do szkoły wszystkie swoje pociechy bez narażania się na dodatkowe koszty. Dodatkowo porównując tabelę opłat i jakość nauczania (odznaczenia i certyfikaty), nadal oferujemy bardzo konkurencyjne stawki w porównaniu do innych placówek.
 • Szkoła nie akceptuje tzw. Childcare Vouchers gdyż tylko placówki z tzw. full-time education, kwalifikują się do takiej rejestracji. Jak państwo mogą sprawdzić, tzw. private home-nursery spełniają te wymogi ponieważ oferują opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku. W naszej szkole zajęcia odbywają się tylko w skróconym wymiarze godzin w soboty co uniemożliwia nam rejestrację w OFSTED a tym samym akceptowanie wspomnianych voucherów.
 • Aktywnie analizujemy zapotrzebowanie na otwarcie klasy lub klas dla dzieci dwujęzycznych z językiem polskim jako obcym. Na bieżąco będziemy państwa informować o wszelkich zmianach.
 • Biorąc pod uwagę sukcesy szkoły na platformie nauczania zdolnego, rozszerzenia dostępne metody nauczania o dodatkowe materiały dostępne online na platformie Teams, podobnie jak to ma miejsce w niektórych angielskich szkołach. Przypominamy, że jest to tylko dodatkowa forma nauczania ponieważ zajęcia odbywają się stacjonarnie w budynku szkoły tak jak to miało miejsce przed pandemią. W poprzednich latach część nauczycieli korzystała z tej platformy i zarówno rodzice jak i dzieci chwalili ten dodatkowy aspekt nauki. Cały czas zachęcamy rodziców i nauczycieli do kontaktu za pomocą tej platformy, która jest szczególnie przydatna w kwestii wywiadówek lub spotkań klasowych poza godzinami lekcyjnymi.
 • Zaznaczamy, że część klas (w gestii nauczycieli wychowawców) może otrzymać email szkolny. W takim przypadku zostaną państwo o tym poinformowani i poprosimy o zapoznanie się i potwierdzenie zasad korzystania z takiego konta.
 • Zauważyliśmy, ze część z państwa posługuje się darmowymi emailami w portalach, które często są blokowane ze względu na bezpieczeństwo danych (GDPR, DPA) co powoduje, że nie otrzymują państwo komunikacji ze szkoły i jako szkoła nie mamy na to żadnego wpływu.
  Prosimy o dokładne zweryfikowanie swoich emaili i upewnienie się, że otrzymają państwo wszystkie wiadomości. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za problemy w komunikacji spowodowane specyfikacją firmy dostarczającej usługi pocztowe.
  Jednocześnie informujemy, że szkoła już kilka lat temu rozpoczęła, ekologiczny proces eliminacji papieru dlatego też jakakolwiek komunikacja w miarę możliwości odbywa się drogą e-mailową, SMS-ową i za pośrednictwem naszej strony internetowej i mediów społecznościowych.
 • W tabeli opłat wyszczególnione są opłaty za dodatkowe materiały i pomoce naukowe, jak również zwrotne depozyty za lektury itp. Podręczniki (które podlegają zwrotowi) nadal są bezpłatne. Przed rozpoczęciem roku poinformujemy rodziców o dodatkowych narzędziach czy materiałach.

NIE ZGŁASZAMY DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY!
Wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły w roku szkolnym 2023-2024 automatycznie przechodzą do kolejnej klasy. Prosimy o nie wypełnianie nowej aplikacji! Jeżeli państwo chcą zaktualizować dane podane w poprzednich latach, prosimy o wypełnienie formularza z tego linka: Aktualizacja danych ucznia

Po rozpoczęciu roku szkolnego wyślemy do każdej rodziny zestawienie danych dzieci.

CO ZROBIĆ ABY POPRAWNIE ZGŁOSIĆ ZAPIS DZIECKA DO SZKOŁY?

a) Wypełnij aplikację (do wyboru wersja polska lub angielska), która znajduje się pod poniższym adresem:

Formularz rejestracyjny na rok szkolny 2024-2025


a) Aplikację wypełniamy osobno dla każdego dziecka i za każdym razem podajemy wszystkie dane dotyczące opiekunów.
Do szkoły przyjmujemy dzieci, które w październiku 2024 będą miały ukończone 3 lata i nie noszą pieluch! To ostanie kryterium jest szczególnie istotne i jest ono podyktowane troską o bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły zgodnie z przepisami Safeguarding. Informujemy również, że zatajenie jakichkolwiek informacji, o które pytamy w formularzu może spowodować automatycznym odrzuceniem aplikacji bez podania przyczyny.

b) W pierwszej sekcji znajduje się dokładny opis formularza i wskazówki co do jego wypełnienia i przeznaczenia. W każdej kolejnej sekcji w miarę możliwości zamieściliśmy opis lub wyjaśnienia danego pola.

c) Wypełnij wszystkie wymagane pola i jak najwięcej pól dodatkowych. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz podać danych w wymaganym polu (np. klasa w angielskiej szkole gdzie dziecko uczęszcza do nursery poza szkołą) to proszę wpisz w dane pole ND lub NA.
Dzieci w naszej szkole uczęszczają do odpowiedników klas z angielskiej szkoły czyli nursery to przedszkole 3 latki, reception to 4 latki, year = klasa 1 i tak dalej. Małą zmiana następuje w gimazjum, które w naszej szkole ma tylko 4 klasy ale dzięki temu uczniowie mogą zdać egzamin GCSE z języka polskiego z rocznym wyprzedzeniem co znacząco podnosi ich wyniki i nie koliduje ze standardowym egzaminami GCSE w year 11. Z tego powodu year 11 (rok GCSE) to u nas klasa I liceum i dzieci kończą naukę w klasie w liceum (odpowiednik year 12). Dzięki temu również egzamin A-Level z języka polskiego mogą zdawać rok wcześniej tak aby w year 13 koncentrować się tylko na A-Level z collegu.
Jeżeli z jakiegoś powodu, chcą państwo aby dziecko uczęszczało do innej klasy, prosimy o zaznaczenie tego uwagach tak aby dyrektor szkoły skonsultował to z państwem i pomógł w podjęciu ostatczenej decyzji.

d) Po wypełnieniu i wysłaniu aplikacji masz możliwość pobrania i zapisania lub wydrukowania potwierdzenia w formacie .pdf zawierającego podane informacje. Jest to najszybszy sposób sprawdzenia czy nie zrobiłeś/aś błędu w adresie email lub innych danych.

e) Poza danymi osobowymi, niesamowicie WAŻNE jest podanie poprawnego adresu email i nr telefonu komórkowego. Prosimy o kilkukrotne sprawdzenie tych danych przed zatwierdzeniem formularza. Zazwyczaj w kilka minut po prawidłowym wypełnieniu formularza otrzymasz potwierdzenie wysłane na email pierwszego rodzica/opiekuna. W przypadku niektórych darmowych e-maili lub e-maili służbowych (z bardziej czułym filtrem antyspamowym np. .gov.uk, nhs.uk i tym podobne) odpowiedź może przyjść później czasem nawet po około 24 godzinach.
WAŻNE! w przypadku nieotrzymania emaila z potwierdzeniem, proszę się upewnić, że podałeś/aś poprawny adres email. Jeżeli tak, proszę się upewnić u dostawcy swojego emaila czy email z potwierdzeniem nie wylądował w SPAMIE lub nie został zablokowany lub skasowany z innego powodu. SZKOŁA W ŻADEN SPOSÓB nie blokuje wysyłanych potwierdzeń. Jeżeli dysponujesz potwierdzeniem, że z Twojej strony lub twojego dostawcy emaila nie wystąpił żaden błąd, prosimy o przesłanie ww. potwierdzenia na adres [email protected] i pracownik szkoły sprawdzi czy nie nastąpiła awaria systemu i skontaktuje się z Tobą.

f) Po wysłaniu formularza z błędami, które jesteśmy w stanie zidentyfikować (np. data urodzenia nie zgadzająca się z klasą w angielskiej szkole), w miarę możliwości pracownik szkoły skontaktuje się z Tobą w celu poprawienia danych.

g) O kolejności przyjęć do szkoły decyduje data poprawnego wypełnienia aplikacji i szkoła nie odpowiada za wszelkie błędy po stronie rodziców. Informujemy, ze podobnie jak w angielskich szkołach, pierwszeństwo (do 15 czerwca 2023) mają aplikacje rodzeństwa dzieci już uczęszczających do naszej szkoły. Prosimy jednak o nie odkładanie zapisu na później.

h) Po wysłaniu aplikacji i otrzymaniu potwierdzenia email, prosimy o cierpliwość. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie i pracownicy szkoły będą się kontaktować z informacjami o następnych krokach.

i) Pierwszą informacją będzie prośba o aktywację konta do płatności szkolnych i uiszczenie opłaty administracyjnej. Gorąco zachęcamy do zainstalowania aplikacji Teacher2Parents, która niesamowicie ułatwia uiszczanie opłat jak również jest źródłem informacji, które są wysyłane drogą sms. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play Store lub AppStore. W przypadku problemów z logowaniem (wystarczy wpisać nr telefonu podany jako kontakt do pierwszego rodzica lub opiekuna) oznaczać to będzie błędnie podany nr telefonu.

j) W przypadku braku miejsc, otrzymają państwo szansę zapisania dziecka na listę rezerwową. Z różnych przyczyn, miejsca w klasach zwalniają się w trakcie rekrutacji (np. wypisy czy rezygnacja z zapisów) więc prosimy o cierpliwość. Na każdą aplikację odpowiemy potwierdzając jej status.

k) WAŻNE w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego i faktem, że większość osób obsługująca zapisy do szkoły, pracuje w systemie woluntarnym, cały proces akceptacji bądź odrzucenia aplikacji może potrwać do trzech miesięcy. Zapisy będą przyjmowanie bez przerwy, również w trakcie trwania roku szkolnego. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (szczególnie w klasach 1-4 szkoły podstawowej), prosimy o nieodkładanie zapisu na później. Również w przypadku wysłania aplikacji prosimy o sprawdzanie emaila i smsów ze szkoły. W przypadku braku kontaktu po 10 dniach roboczych, pracownik szkoły może odrzucić aplikację zwalniając miejsce dla innego dziecka.

Serdecznie dziękujemy za współpracę i dostosowanie się do podanych wyżej wytycznych.


4. Procedura rezygnacji ze szkoły.
Zgodnie z regulaminem szkoły wszyscy rodzice, którzy chcą wypisać swoje dzieci muszą o tym poinformować administrację. Jest to dla nas niezmiernie ważne, gdyż tylko w ten sposób możemy zaoferować miejsca kolejnym dzieciom z zapisów i list rezerwowych. Pozwala to również zaktualizować konto każdej rodziny i uniknąć niespodziewanych informacji o zapłacie czesnego.
Prosimy o informację na adres e-mailowy [email protected]

UWAGA!
Adres emailowy – [email protected] służy tylko i wyłącznie do komunikacji związanej z zapisami i wypisami ze szkoły! Z tego emaila będą państwo otrzymywać informacje o statusie aplikacji.

Odpowiedzi do większości pytań znajdują się na tej stronie a w wyjątkowych przypadkach prosimy o komunikowanie się za pomocą Facebooka a w kwestiach wynikłych w TRAKCIE REKRUTACJI (czyli po otrzymaniu wstępnej informacji) prosimy o postępowanie zgodnie z przesłanymi wytycznymi lub kontakt na email szkolny lub do kierownika szkoły ([email protected]).

W przypadku odwołania od decyzji odnośnie rekrutacji prosimy o kontakt na adres [email protected]

Serdecznie dziękujemy za współpracę i dostosowanie się do podanych wyżej wytycznych. Rozumiemy, że część z powyższych zaleceń może być dla Państwa nowością ale biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację i systemy informatyczne używane przez szkołę, tylko w ten sposób jesteśmy w stanie przeprowadzić sprawną rekrutację na rok szkolny 2024/2025.

z poważaniem
Rada Powierników

aktualizacja 30/04/2024