Program nauczania

Przez 70 lat nasza szkoła szczyci się uczeniem i wychowywaniem kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. Nasze programy nauczania opierają się na Wersji Podstawy programowej z 2020 r. Jest drugim tego rodzaju dokumentem powstałym na gruncie polskiej edukacji przygotowany przez M E N Rzeczypospolitej Polskiej który zastąpił pierwszą wersję z roku 2010.

Nauka języka polskiego, literatury, geografii i dziedzictwa narodowego, w tym kultury i tradycji.

W klase IV gimnazjalnej program nauczania jest ułożony według konspektu egzaminu  AQA GCSE (mała matura) w języku polskim. aqa.org.uk/subjects/languages/gcse/polish-8688. Nauczanie jest prowadzone  w obu językach i przygotowują uczniów do egzaminów  w zakresie mowy, słuchania,  czytania, pisania i tłumaczenia.

W klasach licealnych uczniowie  są przygotowywani do egzaminu ( duża matura) AQA A level aqa.org.uk/subjects/polish/a-level/polish-7687. Program nauczania jest ułożony według konspektu egzaminu. Specyfikacja na poziomie A opiera się na wiedzy, zrozumieniu i umiejętnościach zdobytych w GCSE. Stanowi zintegrowane badanie z naciskiem na język, kulturę i społeczeństwo. Rozwija cenny zakres uniwersalnych umiejętności, w tym umiejętności komunikacyjne, krytyczne myślenie, umiejętności badawcze i kreatywność.

Nasze Podręczniki –

Język polski

 • Elementarz 3 latka
 • Maja uczy się i bawi
 • Kubuś idzie do szkoly
 • Jestem pierwsza klasa ćwiczenia i podręcznik
 • Elementarz dla dzieci polonijnych
 • Ćwiczenia elementarzowe w czytaniu
 • Asy z drugiej klasy – czytanka i ćwiczenia
 • Z uśmiechem i słońcem – czytanka i ćwiczenia
 • Piękna nasza Polska cała – czytanka i ćwiczenia
 • W radosnym kręgu – czytanka i ćwiczenia
 • Serce w stronę Ojczyzny – czytanka i ćwiczenia
 • Do kraju tego 7 – czytanka i ćwiczenia
 • Do dzwonka z dzwonka – czytanka i ćwiczenia
 • Do kraju tego 8 – czytanka i ćwiczenia
 • Lekcje polskiego część 1
 • Nowe tematy do GCSE – podręcznik – ćwiczenia
 • Lektury i filmy

Historia  –  Podręcznik 

V – średniowiecze
VI – czasy nowożytne
VII – od niewoli do niepodległego państwa
VIII – od II do III Rzeczpospolitej.

Geografia  Podręcznik  Geografia Polski.

 • Klasy 6
 • Klasy 7
 • Klasy 8

Religia

 • Żyjemy w Bożym świecie
 • Idziemy do Jezusa
 • Jezus jest z nami
 • Miejsce pełne Boga