Wyniki egzaminów

Uwaga do wyników:

Brak danych z egzaminów GCSE i A2 w roku 2020 z powodu epidemii Covid-19.

Reforma oświatowa dotycząca egzaminów wprowadziła w ubiegłych latach następujące zmiany:
– Zastąpienie skali literowej (A* – G) z egzaminów GCSE – skalą liczbową (9 – 1).
– Likwidacja egzaminu AS z języka polskiego w roku 2019.
– Likwidacja egzaminu A2 z języka polskiego w roku 2020.
– Zastąpienie dwóch powyższych egzaminów (AS i A2) tzw. liniowym egzaminem A-Level od roku 2020, do którego kurs przygotowawczy rozpoczął się w roku szkolnym 2018/2019 (dotyczy również naszej szkoły).
W poniższych tabelach zamieszczono wszystkie aktualne wyniki zgodnie ze zmianami opisanymi powyżej.

Rok

GCSE oceny

Liczba zdających

9 8 7 6 5 4-1

2022

1 10 1 11

2021

1 8 9

2020

B/D B/D B/D B/D B/D B/D Brak Danych Covid-19

2019

6 4 10

Rok

GCSE oceny

Liczba zdających

A* A B C D E

2018

2 5 10*

2017

6 3 11*

2016

6 1 1 8

2015

4 3

7

2014

5 6 1 12

2013

5 3 1 1

10

A-Level (stara nazwa A2)

Rok

Oceny

Liczba zdających

A*

A

B

C

D

E

2022

1

2

1

1

5

2021

6

4

10

2020

B/D

B/D

B/D

B/D

B/D

B/D

Brak Danych Covid-19

2019

1

1

1

3

2018

5

2

7

2017

1

3

2

6

2016

1

2

1

4

2015

3

4

7

2014

1

1

2

4

2013

3

9

9

AS

Rok

Oceny

Liczba zdających

A

B

C

D

E

2019

Departament Edukacji zadecydował o zlikwidowaniu egzaminów z języka polskiego na poziomie AS.

2018

2

4*

2017

5

1

6

2016

2

2

2015

8

2

10

2014

5

5

2013

6

1

7

* Z przyczyn administracyjnych (GDPR) brak danych kilku osób
  aktualizacja 25/01/2022