Historia szkoły

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Stanisława Kostki została założona w listopadzie w 1949 roku z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Manchesterze, p. M. Szczytowskiego, członków zarządu pp. Bocianowskiego, Pawlika i Walacha oraz kierownika Domu Kombatanta p. Z. Piątkowskiego. Kierownictwo szkoły objęła Olga Trybuchowska, która na tym stanowisku pracowała 36 lat, tj. do roku 1985.
Po niej szkołą kolejno kierowali: Ludwik Basiurski (1985-1997), Zofia Leszczyńska (1997-2002), Barbara Goodwin (2002–2013), Danuta Antonik (2013-).

Szkoła rozpoczęła działalność z 8. uczniów, ale rozwijała się bardzo dynamicznie,wobec czego w 1953 r. konieczne było otwarcie filii na Cheetham Hill. W 1960 r. szkoła osiągnęła stan ok. 450 uczniów i zatrudniała 26 nauczycieli, stając się tym samym drugą co do wielkości polską szkołą w Wielkiej Brytanii. W 1951 r. przy szkole zawiązały się drużyny zuchów i harcerzy oraz powstało Koło Rodzicielskie. Przy szkole powstał również chór i zespół taneczny „Złote Łany”, które występowały podczas rozmaitych uroczystości lokalnych, a także na innych scenach w Anglii, Szkocji, a nawet w Lille i Paryżu we Francji.
Z biegiem lat stan liczebny uczniów stopniowo obniżał się. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej i przyjeździe wielu Polaków do Anglii, liczba nowych uczniów zaczęła ponownie wzrastać. W galerii można obejrzeć historyczne zdjęcia szkolne.
Aktualnie do szkoły uczęszcza około 200 uczniów oraz kilkudziesięciu dorosłych. Pracę woluntarną w szkole obecnie wykonuje grono ok. 30 nauczycieli, asystentów, a także katecheci i instruktorka tańców narodowych.

Szkoła przygotowuje uczniów do maturalnych egzaminów państwowych z języka polskiego jako obcego na poziomie GCSE i A-level. Każdego roku szkoła bierze udział w akademii z okazji Dnia Niepodległości, wystawia Jasełka, przygotowuje jarmark wileński „Kaziuk” oraz organizuje akademię 3-go Maja.
Bierze również udział w życiu religijnym i kulturalym Polaków w Manchesterze oraz w corocznym spotkaniu uczniów szkół polonijnych w Laxton Hall.

Działające w ramach szkoły Rada Opiekuńcza i Rada Rodziców zajmują się utrzymaniem i dalszym rozwojem szkoły. Szkoła ściśle współpracuje z polską parafią p.w. Miłosierdzia Bożego oraz z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Manchesteru. Działalność naszej szkoły wspiera również Polska Macierz Szkolna, która organizuje kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów oraz dostarcza pomoce naukowo-dydaktyczne. Szkoła należy również do brytyjskich organizacji wspierających działaność szkół uzupełniających (Manchester Supplementary Schools Network). Wysokie standardy nauczania, zostały docenione przyznaniem szkole przez organizację ContinYou najpierw Bronze Quality Framework Award na koniec roku szkolnego 2010/2011, a następnie Gold Quality Framework Award latem 2013 roku przez kontynuatora poprzedniej organizacji – National Centre for Supplementary Education.

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Manchester uczy: języka polskiego, literatury, geografii i historii polskiej, dziedzictwa narodowego, w tym kultury i tradycji oraz religii. Prowadzi rownież lekcje języka angielskiego dla rodziców.
Głównym i nadrzędnym celem szkoły jest wychowanie dzieci w duchu umiłowania naszej Ojczyzny, czemu służy program nauczania składający się z:

* nauczania języka polskiego i literatury
* wychowania religijnego w obrządku rzymsko-katolickim
* wychowania kulturowego
* wychowania patriotycznego

Nasza misja to:
Poprzez przekazywaną wiedzę chcemy tak wychować uczniów, aby byli dumni ze swego pochodzenia a w dorosłym życiu, gdziekolwiek zamieszkają, aby stali się ambasadorami polskiej kultury i naszej bogatej polskiej tradycji.