Rada Powierników

Szkołą zarządza Rada Powierników, w skład której wchodzą:

Członkowie tzw. stali (z urzędu):

 • Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Manchesterze – ks. Karol Rogasik TChr.
 • Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Weteranów – Edward Wilczyński
 • Dyrektor szkoły – Danuta Antonik

Pozostali członkowie:

 • Jan Grzywiński  – przewodniczący
 • Tomasz Kasiński – wiceprzewodniczący
 • Agnieszka Prędka – skarbnik
 • Justyna Bielec – wicedyrektor szkoły
 • Agnieszka Rutkowska – wicedyrektor szkoły sekretarz i przedstawiciel nauczycieli
 • Bogdan Trybuchowski – fundator Funduszu Szkolnego im. Olgi Trybuchowskiej
 • Sebastian Kocon
 • Szymon Zieliński
 • Ireneusz Węgrzyn


Sylwetki członków Rady:

Jan Grzywiński
Urodzony w Hyde, Cheshire w rodzinie kombatantów – żołnierza 2-go Korpusu Polskiego gen. Andersa i Polki wywiezionej na roboty do Austrii.
BA in History and Economic + Social History, Manchester Metropolitan University.
Wiceprzewodniczący Rady Powierników szkoły od 2008 r.
Prezes Koła Rodziców i Nauczycieli KoRoNa 2009-2011.
Członek Zarządu Koła Rodziców i Nauczycieli KoRoNa 1997-2007.

Agnieszka Rutkowska
Mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe: terapia pedagogiczna w kształceniu zintegrowanym.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach.
Nauczyciel od 1988 r.
W Anglii od 2006 r., w naszej szkole uczy od 2008 r.
Przedstawiciel nauczycieli do Rady Powierników od 2011 r.

Bogdan Trybuchowski
Urodzony na kresach wschodnich w 1932r . Syn wieloletniej kierowniczki naszej szkoły, Olgi Trybuchowskiej.
W 1940 r. wraz z rodziną wywieziony na Syberię, skąd wyjechali pod koniec 1941 r. aby dołączyć do tworzącej się armii gen. Andersa. Następnie po rocznej podróży przez Uzbekistan, Iran i Indie z końcem 1942 r. dotarli do obozu w Tengeru, w Afryce Wschodniej.
W Anglii od 1948r.
Ukończył gimanzjum i liceum polskie w Bottisham, Cambridgeshire.
BSc in Ophthalmic Optics, UMIST Manchester.  Fellowship of British Optical Association 1956 r.
Założyciel Funduszu Szkolnego im. Olgi Trybuchowskiej w 1986 r. który corocznie funduje nagrody dla uczniów naszej szkoły. 
Aktywnie udziela się również w innych organizacjach  polonijnych w Manchesterze i poza, np. Polskiej Macierzy Szkolnej koło Manchester (1989-2003), niezależnej Polskiej Macierzy Szkolnej (prezes od 2003 do likwidacji w 2007 r.), Parafialnej Radzie Administracyjno-Ekonomicznej (członek od 1970), „Sponsors of St. Gabriel’s Home” (członek zarządu), „Vision Aid Overseas” (członek od założenia w 1985), z którą to organizacją pracował woluntarnie w Afryce.
Odznaczony Złotą Odznaką Polskiej Macierzy Szkolnej.

Jest autorem książki „Polskie drogi 1940-2000. Przez Syberię, Iran, Indie i Afrykę do Manchester”, której kilka egzemplarzy dzięki uprzejmości autora posiadamy w szkolnej bibliotece:

Tomasz Kasiński

Urodzony w Krakowie.
Ukończył studia BSc (Hons) Open University – Computing and IT Practice .
W Anglii od 2006 r.
Członek Rady Powierników szkoły od 2011 r.

Justyna Bielec

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nauczyciel języka polskiego od 1998, a w Polskiej Szkole pracuje od 2008 roku. Posiada III stopień awansu zawodowego, czyli tytuł nauczyciela mianowanego. Członek Rady Powierników od 2015 roku.

Ireneusz Węgrzyn

Krakus duchem i ciałem.
Absolwent Technikum Łączności i mgr AGH Kraków.
W Anglii od 2004 roku.
Zawodowo zajmuje się informatyką.

Szymon Zieliński

Piotrkowianin z krwi i kości. Ukończył Zarządzanie i Marketing na WSHE w Łodzi. W kraju zawodowo w branży FMCG i eventy. W Anglii od 2012 roku, a w szkolnej Radzie Rodzicow chwile później.

 

aktualizacja 10/11/2022