Dyżury Rodziców

Każda rodzina jest zobowiązana do wykonania 3 dyżurów w ciągu roku szkolnego, rozłożonych na trzy semestry – w soboty w trakcie zajęć szkolnych, w niedzielę mszy szkolnych w kawiarence sali parafialnej, przy obsłudze uroczystości szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku, akademie, jasełka, itp.).
Przy opłacaniu czesnego pobieramy kaucję w wysokości £30, która zostanie w całości zwrócona po wykonaniu trzeciego dyżuru.

Na dyżury można zapisać się osobiście w recepcji szkoły. Tam też można sprawdzić stan dyżurów, zmienić przyszły dyżur (jeżeli są jeszcze wolne miejsca), tam również zgłaszamy się na początku dnia celem odbycia dyżury (tzw. Check-In).

Pomocne informacje na temat dyżurów.

aktualizacja 16/02/2024