Hymn Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. św. Stanisława Kostki w Manchester

HYMN SZKOŁY

Szumi wiatr po Tatrach

Bałtyk w brzeg uderza

Wisła poprzez Kraków płynie

Polskie dziecko śpiewa

ref: Pomóż święty Stanisławie

Dobrym być człowiekiem

Kochać Boga kochać ludzi

Co dzień coraz lepiej

Kraju piękny, kraju drogi

W sercu moim żywy

Moich ojców honor, wiara

To jest skarb prawdziwy

ref: Pomóż święty Stanisławie

Dobrym być Polakiem

Strzec kultury i tradycji

Polskiej mowy naszej

autor: siostra Teresa Kos