Wywiadówka – 15.02.2020

Sobota 15.02.2020 – wszystkie klasy oprócz 6B, I i IV gimnazjum

Ze względu na przewidywaną obecność dużej ilości rodziców, apel się nie odbędzie. Dzieci przychodzą do szkoły wg normalnego rozkładu. RODZICE SĄ PROSZENI O POZOSTANIE NA TERENIE STOŁÓWKI (nie dotyczy klasy 4B i przedszkola – dla tych klas wywiadówka odbędzie się o godzinie 12.00).

O godz 8.45 nauczyciele, asystenci i uczniowie udają się do sal lekcyjnych. Rodzice czekają na terenie stółówki.

O godz. 9.00 nauczyciele ww. klas przychodzą do auli i na salę gimnastyczną, wtedy też rodzice zostaną przeprowadzeni w odpowiednie miejsca. Rodzice dzieci z klas od 1 podstawowej do 4A, udadzą się do auli a rodzice dzieci z klas 5A, 5B, 6A, II-Gim, III-Gim, I-Lic  i II-Lic będą pokierowani na salę gimanstyczną .

O godz. 9.05 nauczyciele rozdają rodzicom podsumowania wyników w nauce. Każda z klas będzie miała przyporządkowane miejsce w auli lub na sali gimnastycznej, więc prosimy rodziców o stosowanie się do poleceń dyżurnych i personelu szkoły. Wtedy też będzie okazja do przeprowadzenia, krótkiej rozmowy z nauczycielem. W sprawie dłuższych konwersacji (w innym terminie) proszę umawiać się bezpośrednio z nauczycielem.

Po skończonej wywiadówce, rodzice opuszczą aulę i salę gimanstyczną a nauczyciele po powrocie do klas, rozdadzą podsumowanie wyników w nauce pozostałym dzieciom, których rodzice będą nieobecni podczas spotkania. Uprzejmie prosimy rodziców ww. klas o sprawdzenie tych wyników i potwierdzenie ich swoim podpisem.

Uczniowie nieobecni podczas zajęć, otrzymają podsumowania po feriach zimowych.

O godz. 12.00 do auli mogą udać się rodzice dzieci z klasy 4B. Dla nich odbędzie się osobne spotkanie, po którym będą mogli oni odebrać swoje dzieci. W tym samym czasie w klasie przedszkolnej odbędzie się wywiadówka dla rodziców przedszkolaków, po której będzie można odebrać dzieci.
BARDZO PROSIMY O DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH USTALEŃ!

Wywiadówka – koniec pierwszego semestru 2019-2020r.

AKTUALIZACJA!

Drodzy Rodzice,

Ze względu na troskę o bezpieczeństwo Państwa i Waszych dzieci, szkoła musi ściśle kontrolować ruch wszystkich gości na jej terenie. Z tego powodu wywiadówka odbędzie się w auli w następujących terminach:

Sobota 08.02.2020 – tylko klasy I i IV gimnazjum

O godz. 8.45 nauczyciele, asystenci i uczniowie udają się do sal lekcyjnych. Rodzice dzieci z ww. klas czekają w stołówce na personel szkolny, który przeprowadzi ich do auli (klasa I Gim) lub do sali lekcyjnej (klasa IV Gim)..

Po godz 9.00 nauczyciele przekażą rodzicom podsumowania postępów ich dzieci. Wtedy też będzie okazja do przeprowadzenia, krótkiej rozmowy z nauczycielem. W sprawie dłuższych konwersacji w innym terminie proszę umawiać się bezpośrednio z nauczycielem.

Po skończonej wywiadówce, nauczyciele rozdadzą podsumowanie wyników w nauce pozostałym dzieciom, których rodzice będą nieobecni podczas spotkania. Uprzejmie prosimy rodziców ww. klas o sprawdzenie tych wyników i potwierdzenie ich swoim podpisem.

Uczniowie nieobecni podczas zajęć, otrzymają podsumowania po feriach zimowych.

Sobota 15.02.2020 – wszystkie klasy oprócz 6B, I i IV gimnazjum

Ze względu na przewidywana obecność dużej ilości rodziców, apel się nie odbędzie. Dzieci przychodzą do szkoły wg normalnego rozkładu z tym, że w tym dniu rodzice zostają z nimi w auli (nie dotyczy klasy 4B). Rodzice dzieci z klas przedszkole do 3B zaprowadzają dzieci jak zwykle przed klasy na zewnątrz szkoły. Następnie rodzice dzieci z klas 1 do 3B udają się na aulę. Rodzice dzieci z przedszkola przychodzą po swoje pociechy o godz. 12.00, wtedy też w klasie przedszkolnej odbędzie się wywiadówka!

O godz 8.45 nauczyciele, asystenci i uczniowie udają się do sal lekcyjnych. Rodzice czekają w auli na nauczycieli.

O godz. 9.00 nauczyciele ww. klas przychodzą do auli i rozdają rodzicom podsumowania wyników w nauce. Każda klas abędzie miała przyporządkowane miejsce w auli, więc prosimy rodziców o stosowanie się do poleceń dyżurnych i personelu szkoły. Wtedy też będzie okazja do przeprowadzenia, krótkiej rozmowy z nauczycielem. W sprawie dłuższych konwersacji w innym terminie proszę umawiać się bezpośrednio z nauczycielem.

Po skończonej wywiadówce, rodzice opuszczą aulę a nauczyciele rozdadzą podsumowanie wyników w nauce pozostałym dzieciom, których rodzice będą nieobecni podczas spotkania. Uprzejmie prosimy rodziców ww. klas o sprawdzenie tych wyników i potwierdzenie ich swoim podpisem.

Uczniowie nieobecni podczas zajęć, otrzymają podsumowania po feriach zimowych.

O godz. 12.00 do auli mogą udać się rodzice dzieci z klasy 4B. Dla nich odbędzie się osobne spotkanie, po którym będą mogli oni odebrać swoje dzieci.

Sobota 29.02.2020 – tylko klasa 6B

O godz. 8.45 nauczyciele, asystenci i uczniowie udają się do sal lekcyjnych. Rodzice dzieci z klasy 6B czekają w stołówce na personel szkolny, który przeprowadzi ich do auli.

O godz 9.00 nauczyciel przekaże rodzicom podsumowania postępów ich dzieci. Wtedy też będzie okazja do przeprowadzenia, krótkiej rozmowy z nauczycielem. W sprawie dłuższych konwersacji w innym terminie proszę umawiać się bezpośrednio z nauczycielem.

Po skończonej wywiadówce, nauczyciel rozda podsumowanie wyników w nauce pozostałym dzieciom, których rodzice będą nieobecni podczas spotkania. Uprzejmie prosimy rodziców o sprawdzenie tych wyników i potwierdzenie ich swoim podpisem.

Uczniowie nieobecni podczas zajęć, otrzymają podsumowania po feriach zimowych.

Nowy rok kalendarzowy 2020! Zajęcia szkolne od 8.45!

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że od najbliższej soboty 11/01/2020r. zgodnie z podaną wcześniej informacją zajęcia szkolne zaczynają się o godz. 8:45. Prosimy o punktualne przybycie do szkoły. Aula i nauczyciele w klasach wczesnoszkolnych przyjmują dzieci przed 8.45 więc mozna przybyć wcześniej bez obawy , że Państwa dzieci będą bez opieki. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Święta Bożego Narodzenia 2019!

Drodzy Rodzice i przyjaciele naszej szkoły,

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2020, składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Niech dla nikogo nie zabraknie miejsca przy wigilijnym stole! Niech Nowy Rok przyniesie same dobre rzeczy!

Kierownik, pracownicy i Rada Powierników Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. św. Stanisława Kostki w Manchesterze

Komunikat Rady Powierników – 05/12/2019

Szanowni Państwo

1. W niedzielę 17 listopada w kościele Miłosierdzia Bożego odbyła się dziękczynna Msza święta z okazji 70 Jubileuszu naszej szkoły. Po Mszy w sali parafialnej na uroczystym przyjęciu cztery nauczycielki otrzymały złote odznaki Polskiej Macierzy Szkolnej za długoletni staż i bezinteresowny wkład w edukację naszych uczniów. Pani Krystyna Olliffe, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, wręczyła odznaczenia i dyplomy pani Justynie Bielec, pani Katarzynie Kasińskiej, pani Monice Kopańskiej – Pruszko i pani Agnieszce Rutkowskiej. Składam serdeczne gratulacje i wielkie podziękowanie za wieloletnią pracę woluntarną w naszej szkole.

2. Obecnie uczniowie z klas wczesnoszkolnych nie uczęszczają na apele. Nauczyciele uważają, że wszyscy uczniowie i pracownicy powinni być obecni na apelu, ponieważ jest to zgromadzenie społeczności szkolnej. Rada Powierników rozpatrzyła tę sprawę i zdecydowała, że od soboty 11 stycznia 2020r. nastąpi zmiana w godzinach szkolnych. Bardzo prosimy, żeby rodzice przywieźli dzieci do szkoły na godzinę 8.45, tak aby apel rozpoczął się punktualnie o 9.00 z obecnością wszystkich nauczycieli, asystentów i uczniów naszej szkoły. Zajęcia będą kończyć się jak dotychczas.

3. Zmiana w kalendarzu. Sobota 21 grudnia jest wolna. Ostatnią sobota tego semestru wypada 14 grudnia, po zajęciach rozpoczną się ferie świąteczne. Wracamy do szkoły po Świętach w sobotę 11 stycznia 2020r.. Juz teraz informujemy, że w maju 2020r. będzie tylko jedna wolna sobota. Druga zmiana to wyjazd do Laxton Hall, który odbędzie się w sobotę 13 czerwca. Zaktualizowany kalendarz jest dostępny na naszej stronie tutaj.

4. Z nowym rokiem kalendarzowym dopisujemy nowy dyżur dla rodziców, a mianowicie potrzebujemy sześciu osób do sprzątania kościoła w sobotę od 10.00 do 12.00, które odbędzie się cztery lub pięć razy w roku szkolnym. Jest to wymóg Rady Parafialnej, tak aby każda organizacja, która ma generuje dochód z kawiarenek niedzielnych, dołączyła się do sprzątania kościoła. Grafik z datami otrzymamy w styczniu, a już teraz zapraszamy do zapisywania się ma ww. dyżury. Jeżeli Państwo nie pomogą w tych dyżurach, to z wielkim żalem będziemy musieli zrezygnować z prowadzenia kawiarenek. Parafia zachęca wszystkie grupy do wspólnego dbania o nasz wspólny kościół a my jako szkoła jesteśmy związani z parafią od samego początku naszego istnienia i dlatego też zachęcamy Państwa do dołączenia do tej inicjatywy.

5. Poszukujemy asystentów do pomocy w przedszkolu/zerówce. Wymagana dobra znajomość języka polskiego, wykształcenie kierunkowe/pedagogiczne mile widziane. Asystenci pracują jako wolontariusze, i otrzymują zwrot kosztów poniesionych w związku z pracą w szkole.

Zgłoszenia wraz z CV proszę kierować na adres szkolny: szkoła@polskaszkolamanchester.org.

Z poważaniem

Rada Powierników