Rada Rodziców – aktualności – rok szkolny 2014-2015

Rada Rodziców Rok Szkolny 2014/15

Serdecznie witamy wszystkie Dzieci, Rodziców i Opiekunów w naszej szkole. Praca Rady Rodziców jest nieodłączną częścią działania naszej szkoły – służymy pomocą wszędzie gdzie jest to niezbędne w dobrym i bezpiecznym  funkcjonowaniu tej placówki szkolnej. Członkami Rady Rodziców są wszyscy Rodzice i Opiekunowie dzieci w naszje szkole.

W obecnym roku szkolnym w szczególności skupimy się na 3 programach:

RODZICE SZKOLE

Celem tego programu jest pomoc szkole w jej codziennym funkcjonowaniu, promowanie jej własną postawą oraz pozyskiwanie funduszy, które pozwalają na ciągłe podnoszenie jej standardów. Jak to robimy – poprzez cotygodniowe dyżury w szkole, pomoc w kawiarence parafialnej przy okazji comiesięcznej mszy szkolnej (zawsze wszystkie domowe ciasta są wyśmienite) i wspieranie innych okazji i uroczystości. Główną coroczną imprezą promującą szkołę jest Jarmark Wileński KAZIUKI na początku marca.

RODZICE DZIECIOM

Program będzie polegał na organizacji spotkań dla dzieci i młodzieży z Polakimi różnych profesji, którym udało się osiągnąć sukces i spełnić swoje marzenia na niwie zawodowej. Chcemy w tej sposób promować wizerunek Polaka – świetnie wykształconego, dwujęzycznego, pewnego swej wartości obywatela Europy.

RODZICE RODZICOM

To program skierowany do Rodziców i starający przynieść pomoc w codziennych sprawach, wzajemnym radzeniu sobie w różnych sytuacjach życiowych czy po prostu dobrej rozmowie przy porannej kawie. Postaramy się również wdrożyć technologie internetowe do wzajemnej komunikacji

NOWOŚCI I USPRAWNIENIA

  1. Ciasta do kawiarenki w kościele będzie można przynosić do szkoły w sobotę poprzedzającą mszę szkolną
  2. Fanty, książki, bibeloty i inne na KAZIUKI będziemy kolekcjonować już od października

Poszukiwani są wszelcy sponsorzy, których jakakolwiek pomoc w pracach Rady Rodziców będzie bezcenna!

Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do włączenia się w naszą pracę i czerpanie z tego mnóstwa satysfakacji oraz radości z niesienia pomocy innym.

M.Błyszczyk (blyszczyk.p[at]wp.pl )