Sobota 06/06/2020

Historia aktualizacji:
06/06/2020 – 09:00

06/06/2020 – 11:10
– dodano klasy: 5A, 5B, 6B, I gim
06/06/2020 – 11:50
– dodano klasy: III gim – historia, IV gim – historia, I liceum – historia
06/06/2020 – 12:15
– usunięto: III gim – zduplikowane ćwiczenie
– dodano: III gim – nowe ćwiczenie
09/06/2020 – 17:55
– usunięto: 4A – geografia
– dodano: 4B – geografia

Religia – młodsze klasy

Przedszkole

Klasa 1

Klasa 2A

Klasa 2B

Klasa 3A

Klasa 3B

Klasa 4A

Lekcja 31

Temat: Wyrazy z „rz” w zakończeniach -arz i -erz oraz „rz” niewymienne.

Nasz podręcznik niemalże dobiegł do końca. W kolejnych tygodniach, w ramach czytania ze zrozumieniem, będziemy poznawali sylwetki niektórych polskich noblistów oraz ich dokonania. Spośród zdobywców Nagrody Nobla po polsku biegle mówiło 8 laureatów! Pamiętaj, mówienie w języku polskim wiąże się także z prestiżem.

W ćwiczeniu: str. 127 (od zad. 1) – 134

Dostępny klasowy email: 4a@pssm.org.uk

Wspaniałego i słonecznego tygodnia!

Klasa 4A – geografia

Klasa 4B

Klasa 4B – Geografia

Temat: Nasze miasta- Warszawa I Kraków.

https://prezi.com/p/gpa5q5zjgiq-/?present=1

Klasa 5A

Lekcja 31

06.06.2020

Temat: Poznajemy liczebniki główne i porządkowe.

1. Przepisz notatkę do zeszytu.

Liczebnik – część mowy, która obejmuje wyrazy określające liczbę lub kolejność przedmiotów, zdarzeń, właściwości lub miejsce przedmiotu w szeregu. Dzielą się miedzy innymi na główne i porządkowe.

Liczebniki główne – wyrazy, które oznaczają liczbę osób, zwierząt, rzeczy i właściwości, np. jeden, cztery, siedem, piętnaście. Odpowiadają na pytanie ile?, odmieniają się przez przypadki i rodzaje.

Liczebniki porządkowe – wyrazy, które oznaczają kolejność liczbową osób, zwierząt, właściwości, np. pierwszy, dziesiąty, osiemnasty. Odpowiadają na pytanie który z kolei?, odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje.

2. Uzupełnij ćwiczenia 1 i 2 ze stron 133-135.

3. Uzupełnij karty pracy.

4. Zadania dodatkowe : ćwiczenia 3-5 ze stron 136-138 oraz dodatkowe karty pracy.

Klasa 5A – Geografia

Klasa 5A – Historia

Klasa 5B

Klasa 5B – Geografia

Klasa 5B – Historia

Proszę wydrukować plik,stanowiący treść lekcji, zapoznać się uważnie z jego treścią i wkleić do zeszytu.

ZADANIE DOMOWE:1. Zapoznaj się z reprodukcją obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” i przygotuj krótki opis (maksymalnie jedna strona w zeszycie) następujących postaci z obrazu: księcia Witolda, Ulricha von Jungingena i Zawiszy Czarnego.

2. Zapoznaj się ze zdjęciem, przedstawiającym Pomnik Grunwaldzki w Krakowie i przygotuj jego krótki opis (maksymalnie pół strony w zeszycie)

Wszelkie zadania domowe (zarówno aktualne jak i zaległe proszę przesyłać na adres e-mailowy: 

maciej.palczewski@pssm.org.uk

Klasa 6A

Klasa 6A – Geografia

Klasa 6A – Historia

Klasa 6B

Klasa 6B – Geografia

Klasa 6B – Historia

Proszę wydrukować plik,stanowiący treść lekcji, zapoznać się uważnie z jego treścią i wkleić do zeszytu.


ZADANIA DOMOWE: Co oznacza powiedzenie : „Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”?

Wszelkie zadania domowe (zarówno aktualne jak i zaległe) proszę przesyłać na adres e-mailowy: 

maciej.palczewski@pssm.org.uk

I Gimnazjum

I Gimnazjum – Geografia

I Gimnazjum – Historia

II Gimnazjum

II Gimnazjum – Geografia

II GImnazjum- Historia

Proszę wydrukować plik,stanowiący treść lekcji, zapoznać się uważnie z jego treścią i wkleić do zeszytu.

ZADANIA DOMOWE: 1. Znajdź aktualne miejsca pochówku osób wymienionych w tekście

2.Znajdź pomnik Fryderyka Chopina, znajdujący się najbliżej budynku naszej szkoły i wpisz jego lokalizację

Wszelkie zadania domowe (zarówno aktualne jak i zaległe) proszę przesyłać na adres e-mailowy: 

maciej.palczewski@pssm.org.uk

III Gimnazjum

III Gimnazjum – Geografia

Temat: Powtórzenie- Kotliny Podkarpackie, Sudety, Karpaty.

https://prezi.com/p/zx8fpcfaal2u/?present=1

III Gimnazjum – Historia

Temat: Niepodległość.

Proszę wypełnić ćwiczenia online.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8yD2okqNz0yUy3Lyq5Ybv5XNnWfWUo9IrXlf1xp6ispUQjI3R0hJTlAyMEhPVlM5QUhZVVFITjlOTy4u

IV Gimnazjum

IV Gimnazjum – Geografia

IV Gimnazjum – Historia

Temat: Polskie państwo podziemne (część 2)

Proszę wykonać poniższe ćwiczenia:

I Liceum

I Liceum – Historia

Temat: Gospodarka w latach 1945 – 1956

Proszę wypełnić ćwiczenia online:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8yD2okqNz0yUy3Lyq5Ybv5XNnWfWUo9IrXlf1xp6ispURE9QWE5NNjEyTVBQU0VUVjg5SlNZWTRVRC4u

Język angielski dla dorosłych – klasa p. Rimington

Proszć wydrukować i odpowiedzieć na pytania, następnie wkleić do zeszytu. Trudność tekstów do wyboru.