Zakończenie roku szkolnego 2020/2020.

Szanowni Państwo

W sobotę 3 lipca odbyły się ostatnie lekcje wirtualne tego roku szkolnego. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią nie możemy spotkać się jako szkoła, aby świętować zakończenie roku szkolnego. Jesteśmy bardzo wdzięczni księdzu Karolowi, że w sobotę 10 lipca, przestrzegając obostrzeń, będziemy mogli zebrać podręczniki i rozdać świadectwa w sali parafialnej.

Organizacja dnia.

Będziemy używać tego samego systemu, który obowiązywał przy wcześniejszym zbieraniu i rozdawaniu podręczników.

W celu sprawnego liczenia osób przebywających w tym samym momencie na Sali parafialnej, ograniczamy ilość dorosłych towarzyszących dzieciom do jednej osoby. Dorośli muszą nosić maseczki ochronne podczas pobytu w Sali.

Zaplanowane zostały trzy przedziały czasowe. Prosimy o dostosowanie się do tych godzin tak aby uniknąć zamieszania na parkingu parafialnym. W ramach możliwości zalecamy parkowanie poza parkingiem (brama wjazdowa jest za wąska, aby minęły się w niej dwa pojazdy, co może utrudniać wjazd i wyjazd z parkingu).  

GodzinaKlasyProponowany czas przyjazdu
8:50 – 10:50Przedszkole do kl 38:45 Przedszkole 9:15  kl 1 9:50  kl 2 10:15 kl 3
10:55 – 12:25Kl 4 – 610:50 kl 4 11:25 kl 5 11:55 kl 6
12:30 – 13:30Klasy gimnazyjane i licealne12:25 kl I gim
  12:55 kl II gim do II lic

Rodzice z więcej niż jednym dzieckiem w różnym wieku, proszeni są o przyjazd w przedziale czasowym dla najstarszego dziecka (np. 2 dzieci, z których jedno jest w przedszkolu a drugie w I gimnazjum, proszę przyjechać na godzinę 12:25). W ten sposób odbiorą państwo świadectwo i zdadzą książki dla starszego dziecka a przed wyjściem przy osobnym stoliku uczynią państwo to samo dla młodszego dziecka.  Niestety oznacza to, że młodsze dziecko może nie zobaczyć się ze swoim nauczycielem.

Poniżej graficzny plan ruchu jednokierunkowego. Prosimy o przestrzeganie zasad odstępu socjalnego (2m), niezbieranie się w grupach osób z różnych rodzin na parkingu lub w kolejce przed salą parafialną. Dyżurni będą pilnować, aby w jednym momencie w danej przestrzeni nie znajdowało się więcej niż 30 osób.

Z poważaniem

Rada Powierników & Kierownik szkoły Danuta Antonik