Zapisy do szkoły na rok 2021/2022

Procedura zapisów.
Rada Powierników zadecydowała o otwarciu zapisów na rok szkolny 2021/2022. Cała procedura zostanie przeprowadzana elektronicznie a informacja o uiszczeniu opłat i statusie aplikacji zostanie przesłana na państwa email.

Po analizie aktualnej sytuacji finansowej szkoły Rada Powierników podjęła trudną decyzję dotyczącą wzrostu kwoty czesnego na rok szkolny 2021-2022. Poniżej przedstawiamy ostateczną wersję tabeli opłat – szczegóły poniżej:

https://www.polskaszkolamanchester.org/wp-content/uploads/2021/06/PSSMC-Czesne-2021-22-rok-060621.pdf

W celu redukcji obciążenia finansowego związanego z podwyżką i aktualną sytuacją ekonomiczną, Rada postanowiła skorzystać z rozwiązania z ubiegłego roku i każda rodzina będzie miała możliwość opłacenia czesnego w formie ratalnej (czesne zostanie rozłożone na równe raty miesięczne).

Podwyżka czesnego spowodowana jest aktualną sytuacją szkoły, która jest rezultatem ograniczeń spowodowanych Covidem-19 i wprowadzeniem wynagrodzeń dla nauczycieli (przed pandemią).
Zajęcia będą odbywały się jak wcześniej w budynku szkoły (Loreto High School), ale w związku z pandemią, jesteśmy zobowiązani do dodatkowych działań dotyczących dostosowania się do wymogów higieniczno-sanitarnych. Te czynności nakładają na szkołę dodatkowe obciążenia finansowe.

Do powyższego należy dodać:

 • mniejszą niż zazwyczaj pomoc finansową dla organizacji charytatywnych i edukacyjnych,
 • dodatkowe utrudnienia w otrzymywaniu pomocy z Polski.


Drugi punkt jest związany z wprowadzeniem obowiązkowego wymogu konsularnych legitymacji szkolnych dla każdego ucznia – przerzucając większość pracy administracyjnej z tym związanej na szkołę i rodziców. Legitymacje te są wymagane tylko i wyłącznie do celów biurokracji związanej z otrzymaniem dofinansowania z Senatu RP. Powoduje to, że rodzice, którzy i tak nie korzystają z legitymacji, będą zmuszeni do wypełnienia dokumentów rejestracyjnych a brak ich wypełnienia odbije się na całej szkole. Aktualnie konsultujemy z Konsulatem RP w Manchesterze procedurę wystawiania legitymacji.

Jak informowaliśmy wcześniej, przed pandemią, większości kadry nauczycielskiej (oprócz asystentów) przeszła na umowy o pracę. Spowodowane było to oczekiwaniami samych nauczycieli, rodziców jak i również zmieniającej się sytuacji ekonomiczno-społecznej polskich szkół na świecie. O ile wydatki na płace zostały poprawnie uwzględnione w naszym planie, tak nikt nie był przygotowany na pandemię. Nauczyciele, podobnie jak służba zdrowia i część innych sektorów, nadal byli zobowiązani do wykonywania swojej pracy, często przy większym nakładzie pracy (dodatkowe szkolenia, przygotowywanie materiałów w niestandardowy sposób etc.). To w połączeniu ze znacznym zmniejszeniem się liczby uczniów, spowodowało, że oszczędności z tytułu braku opłat za wynajem szkoły nie pokryły straty związanej z opłatami za czesne jak również wydatków płacowych.

Cały czas wprowadzamy dodatkowe oszczędności poprzez analizę wydatków płacowych, ograniczenie wydatków administracyjnych (np. uzyskanie statusu organizacji edukacyjnej w kwestiach oprogramowania komputerowego) i tym podobnych. Część z nich dotknie szkołę i jej pracowników a część rodziców.
Kalkulacje pokazują, że brak cięć na każdej z możliwych płaszczyzn, spowoduje utratę płynności finansowej w ciągu najbliższych 1-2 lat co przy aktualnej sytuacji ekonomiczno-społecznej doprowadzi do zamknięcia naszej szkoły. Tylko razem jesteśmy w stanie pokonać te trudności.
Poniżej kilka faktów, które mogły być niejasne dla części rodziców (szczególnie tych, którzy dołączyli do naszej szkoły w ostatnich 2 latach).

 • Szkoła została założona ponad ponad 70 lat temu (w 1949r.). Aktualnie działa jako organizacja charytatywna o profilu edukacyjnym. W skład organizacji zarejestrowanej w Charity Commision wchodzi Rady Powierników z jej przewodniczącym Janem Rapaczem, Powiernicy pomagających w pracy szkoły i kierownik szkoły Danuta Antonik. Dokładniejsze informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.
 • Od początku istnienia szkoły oprócz opłacania czesnego, rodzice aktywnie uczestniczyli w pracy szkoły i dzięki ich bezinteresownej pomocy, pomagali rozwijać szkołę, tak aby mogła ona pełnić cele zawarte w statucie, głównie dbałość o nauczanie języka polskiego, historii polskiej, religii i polskich tradycji. Dbamy o to aby polskie dzieci wychowujące się na obczyźnie nie zatraciły tożsamości narodowej i w miarę możliwości sprawnie posługiwały się ojczystym językiem.
 • W szkole na umowę o pracę, jest zatrudnionych większość nauczycieli i część kadry administracyjno-porządkowej. Pozostałe osoby czyli asystenci, kierownik szkoły, osoby zarządzające szkołą (członkowie Rady Powierników), rodzice na stałe pomagający w szkole, pracują w charakterze wolontariuszy.
 • Finanse szkoły, rozliczenia i sprawozdania do komisji charytatywnej są jawne i są one publikowane na stronach Charity Commision for England and Wales.
  Link do podstrony naszej szkoły znajdziecie państwo tutaj https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search/-/charity-details/5053948.
  Wkrótce ukaże się tam sprawozdanie za rok 2020.
 • Struktura czesnego w naszej szkole (opłata za jedno dziecko lub opłata za dwoje lub więcej) jest związana z tradycją szkoły i umożliwieniem nauki w niej jak największej liczbie dzieci. Pomaga ona rodzicom zapisać do szkoły wszystkie swoje pociechy bez narażania się na dodatkowe koszty. Dodatkowo porównując tabelę opłat i jakość nauczania (odznaczenia i certyfikaty), nadal oferujemy bardzo konkurencyjne stawki w porównaniu do innych placówek.
 • Szkoła nie akceptuje tzw. Childcare Vouchers gdyż tylko placówki z tzw. full-time education, kwalifikują się do takiej rejestracji. Jak państwo mogą sprawdzić, tzw., private home-nursery spełniają te wymogi ponieważ oferują opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku. W naszej szkole zajęcia odbywają się tylko w skróconym wymiarze godzin w soboty co uniemożliwia nam rejestrację w OFSTED a tym samym akceptowanie wspomnianych voucherów.
 • Aktywnie analizujemy zapotrzebowanie na otwarcie klasy lub klas dla dzieci dwujęzycznych z językiem polskim jako obcym. Na pewno nie jesteśmy w stanie otworzyć takiej klasy w roku szkolnym 2021/2022 więc będziemy państwa informować o wszelkich zmianach.
 • Biorąc pod uwagę sukcesy szkoły na platformie nauczania zdolnego, rozważamy opcję rozszerzenia dostępnych metod nauczania o dodatkowe materiały dostępne online na platformie Teams, podobnie jak to ma miejsce w niektórych angielskich szkołach. Przypominamy, że może to być tylko dodatkowa forma nauczania ponieważ zajęcia będą się odbywały stacjonarnie w budynku szkoły tak jak to miało miejsce przed pandemią.
 • Wprowadzenie adresów e-mailowych dla wszystkich uczniów szkoły od klasy 4 szkoły podstawowej, ułatwiło nauczycielom bezpośredni kontakt z rodzicami i uczniami, który można rozszerzyć na nauczanie stacjonarne. Zauważyliśmy, ze część z państwa posługuje się darmowymi emailami w portalach, które często są blokowane ze względu na bezpieczeństwo danych (GDPR, DPA) co powoduje, że nie otrzymują państwo komunikacji ze szkoły i jako szkoła nie mamy na to żadnego wpływu.
  Korespondencja na emaile szkolne, eliminuje ten problem i pozwala nam lepiej rozpatrywać reklamację związane z „nieotrzymaniem emaila”. Jednocześnie informujemy, że szkoła już kilka lat temu rozpoczęła, ekologiczny proces eliminacji papieru dlatego też jakakolwiek komunikacja w miarę możliwości odbywa się drogą e-mailową, SMS-ową i za pośrednictwem naszej strony internetowej i mediów społecznościowych.
 • W tabeli opłat wyszczególnione są opłaty za dodatkowe materiały i pomoce naukowe, jak również zwrotne depozyty za lektury itp. Podręczniki (które podlegają zwrotowi) nadal są bezpłatne. Przed rozpoczęciem roku poinformujemy rodziców od dodatkowych narzędziach czy materiałach (np. z powodu ograniczeń pandemicznych i wymogów sanitarno-higienicznych dzieci będą musiały używać własnych przyborów szkolnych takich jak długopisy, ołówki czy kredki).
 • Mamy świadomości, że nie wszyscy mieli możliwość oddania starych książek i pobrania nowych. O terminach i miejscu tej akcji będziemy informować na bieżąco.

Niniejsze formularze przyjmujemy tylko do 31 października 2021! Wszystkie zgłoszenia przysłane po tym terminie mogą nie być brane pod uwagę i w celu zapisania dziecka będzie wymagany kontakt z administracją w nowym roku szkolnym.

NIE ZGŁASZAMY DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY!
Wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły w roku szkolnym 2020-2021 (jak również te, które zarezerwowały miejsce z powodu pandemii) automatycznie przechodzą do kolejnej klasy. Prosimy o nie przysyłanie nowego formularza! Jeżeli państwo chcą zaktualizować dane podane w poprzednich latach, prosimy o kontakt e-mailowy najlepiej z e-maila głównego opiekuna lub kontakt telefoniczny/mailowy w celu weryfikacji danych.

CO ZROBIĆ ABY POPRAWNIE ZGŁOSIĆ ZAPIS DZIECK/I DO SZKOŁY?

a) Pobierz załączony formularz (format .pdf).


b) Otwórz pobrany plik w bezpłatnej aplikacji Adobe Reader

c) Jorzystając z poniższych poradników wypełnij elektronicznie wszystkie wymagane pola. Instrukcję wypełniania znajdziesz poniżej linków. WAŻNE dwu lub trzykrotnie sprawdź poprawność danych szczególnie adresy email i nr telefonu. Rodziny z jednym opiekunem wpisują w pola danych drugiego opiekuna n/a, nie dotyczy, nd itp., co pomoże to w sprawnej analizie zgłoszeń. WAŻNE w polu „Class/Klasa” proszę wpisz, klasę do której dziecko będzie uczęszczać w angielskiej szkole/przedszkolu od września 2021. Czyli nursery, reception, year 1, year 2 itd.Darmowa aplikacja do podpisania/wypełnienia dokumentów .pdf na urządzenia mobilne:
https://acrobat.adobe.com/uk/en/acrobat/mobile/fill-sign-pdfs.html

Poradnik i link do darmowej aplikacji dla urządzeń z systemem Windows
https://helpx.adobe.com/acrobat/how-to/fill-and-sign-pdf-forms.html

Poradnik dla użytkowników MacOS
https://support.apple.com/en-nz/guide/preview/prvw35725/mac

(Wszystkie powyższe poradniki dostępne są w różnych językach)

d) WAŻNE uzupełniony formularz zapisz zmieniając nazwę w formacie, imię i nazwisko dziecka np. jan_kowalski.pdf. W tym punkcie rozumiemy, że jest to pewne utrudnienie ale tylko w ten sposób możemy zagwarantować zgodność formularza z podanymi przez państwa danymi.

e) sprawdzony, poprawnie wypełniony i zapisany formularz wyślij na adres email zapisy@pssm.org.uk z adresu email zgodnego z tym wpisanym jako email pierwszego (głównego) opiekuna. Tylko w ten sposób otrzymasz późniejsze aktualizacje odnoścnie rekrutacji. Jeżeli zapisujesz więcej niż jedno dziecko (np. masz jedno dziecko w szkole i zapisujesz dwa kolejne) to dla każdego dziecka musisz wypełnić osobny formularz i wysłać wszystkie razem w jednym emailu.

f) po wstępnym zaakceptowaniu formularza, dostaniesz informację zwrotną z informacja jak i czy zapłacić depozyt lub inne dodatkowe opłaty. W przypadku braku miejsc w danej klasie, dostaniesz informację o umieszczeniu dziecka na liście rezerwowej.

g) po uiszczeniu ewentualnych opłat otrzymasz ostateczne potwierdzenie o wpisaniu dziecka na listę danej klasy.

UWAGA – niepoprawnie wypełnione formularze (np. błędny format adresu email lub telefonu) lub te z brakującymi informacjami (adres itp.) MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE! Bardzo nam zależy aby Państwa dzieci rozpoczęły naukę w naszej szkole dlatego też musimy mieć pewność, że zgłaszane dane są aktualne i umożliwiają łatwy kontakt. Podobnie jak inne organizacje, szkoła jest obwarowana przepisami GDPR, DPA etc., które ściśle określają typ, ilość i sposób przechowywania danych osobowych.
Uprzejmie prosimy o kilkukrotne sprawdzenie formularza przed wysłaniem. Wypełnianie elektronicze

Serdecznie dziękujemy za współpracę i dostosowanie się do podanych wyżej wytycznych.