IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych

Szanowni Państwo,

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego ogłasza IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych.

Konkurs objęty jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych w Polsce oraz poza granicami naszej Ojczyzny a także osadzonych w Aresztach Śledczych.

Uczestnicy przygotowują prace w kategoriach:

Szkoły podstawowe kl. 0-3

– praca plastyczna

– laurka

Szkoły podstawowe kl. 4-8

– praca plastyczna

– projekt serii znaczków pocztowych

– projekt serii banknotów

– poezja

– piosenka poświęcona pamięci Żołnierzom Wyklętych

– film

Szkoły ponadpodstawowe:

– plakat

– projekt serii znaczków pocztowych

– piosenka poświęcona pamięci Żołnierzom Wyklętych

– film „Raport Witolda Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego więźnia w niemieckim obozie KL Auschwitz”.

 Osadzeni w Aresztach Śledczych, Zakładach Karnych:

– praca plastyczna

– projekt serii znaczków pocztowych

– poezja.

Prace przesyłamy na adres:

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

02-521 Warszawa ul. Rakowiecka 37 z dopiskiem „IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”

Rozpoczęcie Konkursu od 01 marca 2022 r.

Przesyłanie prac do 06 maja 2022 r.

Uroczysta Gala wręczenia nagród – 17 czerwca 2022 r.

http://komitet-pamieci-pileckiego.com/   

Pozdrawiam serdecznie,

Bogdan Grzenkowicz

przewodniczący Komitetu Pamięci

Rotmistrza Witolda Pileckiego

tel. 506 036 316