Pomoc Ukrainie

?? Pomóżmy Ukrainie jak potrafimy! ??Potrzeby są ogromne, a najlepiej znają je organizacje działające na miejscu. Dlatego też włączamy się w pomoc Ukrainie poprzez zbiórkę pieniędzy, które przekażemy bezpośrednio do Ukraińskiego Czerwonego Krzyża Червоний Хрест України.Będziemy zbierać pieniądze (gotówka i karty płatnicze) w szkole w najbliższe dwie soboty (5 i 12 marca). Wpłacać można również poprzez przycisk Donate na naszej stronie internetowej (z dopiskiem Ukraina w polu ‘Write a note’). Puszki na datki dla Ukrainy będą również dostępne podczas naszego Jarmarku ‘Kaziuk Wileński’, z którego szkoła przekaże 25% dochodu do Ukraińskiego Czerwonego Krzyża.Każdy grosz się liczy!

?? Let’s help Ukraine as much as we can! ??The needs are enormous and are best known to local organizations. That’s why we’re helping Ukraine by collecting money, which we will transfer directly to the Ukrainian Red Cross Червоний Хрест України.We will collect money (cash and credit cards) at school on the next two Saturdays (5th and 12th March). You can also make a donation via the Donate button on our website (with a note Ukraine in the 'Write a note’ field). Donation boxes for Ukraine will also be available during our Saint Casimir’s Fair, from which the School will donate 25% of the money raised to the Ukrainian Red Cross. Every penny counts!#standwithukraine#helpukraine