Wyniki egzaminów za rok szkolny 2020-2021

Z dumą informujemy, że pomimo ograniczeń i utrudnień związanych z pandemią, nasi uczniowie zdobyli najlepsze oceny w ramach ogólnokrajowych egzaminów GCSE i A-Level z języka polskiego!

Gratulujemy uczniom i nauczycielom (p. Agnieszce Herbie i p. Monice Kopańskiej-Pruszko), za znakomite przygotowanie, wytrwałość i poważne potraktowanie tych egzaminów. Dla każdego ucznia ocena z egzaminu GCSE lub A-Level to dodatkowy atut podczas starania się o przyjęcie do dobrego college’u czy uniwersytetu.

Egzaminy A level:

stopień A* (najwyższy) – 7 uczniów
stopień A4 uczniów

Egzaminy GCSE wszyscy uczniowie otrzymali tzw. distinction za egzamin ustny:

ocena 9 (najwyższa) – 1 uczeń
ocena 8 – 8 uczniów

GRATULUJEMY