Komunikat Kierownika szkoły na miesiąc luty 2017r.

Szanowni Państwo i Opiekunowie,

Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na Jasełka i za wszelką współpracę podczas przygotowań Jasełek, w kawiarence i sprzątania Sali po występie. Specjalne uznanie i podziękowanie należy się reżyserce Jasełek p. Agnieszce Staszko, dyrektorowi Scholi p. Pawłowi Dawidziuk, p. Agacie Majchrowskiej za wspaniałe dekoracje oraz naszym uczniom.

Wywiadówka odbędzie sie w sobotę 11 lutego po apelu. Zapraszam rodziców do klas gdzie po krótkim przemówieniu każdy uczeń od przedszkola do kl II licealnej otrzyma pół roczne oceny. Jeżeli Państwo nie mogą przyjść na wywiadówkę proszę zapoznać się z ocenami. Można umówić się z nauczycielem na indywidualną rozmowę.

Z radością informujemy, że nasza Szkoła ponownie otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w programie „Słownik polsko@polski” poświęconY językowi polskiemu z udziałem wybitnego językoznawcy – prof. Jana Miodka. Nagranie odbędzie się 11 lutego 2017 r. o godz. 10.00. Emisja programu z udziałem uczniów naszej Szkoły będzie miała miejsce 4 marca. Program jest emitowany w TVP Polonia o godz. 17.00 i 0.15. Zachęcam do obejrzenia programu.

Za miesiąc w niedzielę 5 marca w Sali parafialnej odbędzie się tradycyjny jarmark wileński tzw. „Kaziuk”. Od  4 lutego do 18 lutego przyjmujemy przedmioty na sprzedaż podczas Kaziuka: książki, płyty kompaktowe, bibeloty, biżuterię, zabawki w dobrym stanie, bombonierki/słodycze, fanty na loterię. Nie przyjmujemy odzieży, butów lub urządzeń elektrycznych.

Ciasta domowego wypieku można przynieść w sobotę 4 marca do szkoły, lub 5 marca do Sali parafialnej.

 

18 lutego – Sobota karnawałowa. Rada Rodziców bardzo prosi aby każdy uczeń przyniósł butelkę na tombolę (ten sam zwyczaj obowiązuje w angileskich szkołach Naszych dzieci). Jeżeli Państwo chcą podarować alkohol bardzo proszę zostawić go w administracji. Członkowie rady rodziców przejdą po klasach i zbiorą pozostałe  butelki. W tym dniu uczniowie mogą przyjść do szkoły ubrani w stroje karnawałowe na bal przebierańców.

Nadal można zamawiać zdjęcia z odwiedzin św Mikołaja. Wszelkie informacje na naszej stronie. Zdjęcia klasowe będzie można zakupić w Adminsitracji jednak ich ilość jest ograniczona i jedyną gwarancją otrzymania zdjęcia jest zakup online.

Uprzejmie przypominam, że po apelu samochody muszą być zaparkowane pod płotem lub w zdłuż „astro turf”.

Przypominam również, że toalety przy klasach na parterze sa przeznaczone do wyłącznego użytku uczniów. Toaleta dla dorosłych znajduje się przy recepcji; klucz do toalety jest dostępny w administracji.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za wykonane dyżury i pomoc w kawiarence rodziców. Państwa pomoc jest niezbędna i bardzo ceniona.

18 lutego rozpoczynamy ferię zimowe. Sobota 25 lutego wolna.

Wracamy 4 marca. Apel o godzinie 9.00.

 

Danuta Antonik

Kierownik Szkoły

 

 

Dear Parents and Guardians,

 

Thank you for all your help and support with the Nativity play on Sunday, especially during the preparation of the Church hall, with the refreshments and with tidying up after the performance – all much appreciated!

Special recognition and thanks are due to the director of the Nativity Play, Mrs Agnieszka Staszak, the Director of the Schola, Mr Pawel Dawidziuk, Mrs Agata Majchrowski for the gorgeous scenery and of course, to our students.

 

On Saturday 11 February after assembly, there will be an opportunity to receive a written summary on the progress your child is making. If you are unable to attend the brief meeting held in the classroom after assembly, your child will bring home a written summary of their progress. Please contact the teachers if you wish to discuss any aspects of your child’s progress.

 

Sunday 5 March – the traditional Kaziuk fair will take place in the Church hall. On Saturdays 4th, 11th and 18th February, you can bring to school items for sale during Kaziuk: books, DVDs, CDs, bric-a-brac, toys in good condition, jewellery, boxes of chocolates and sweets and lottery prizes. Home-baked cakes can be brought to school on Saturday 4th March or to the Church Hall on Sunday 5th March. Unfortunately we cannot accept clothes, shoes or electrical items.

 

February 18 – Carnival Saturday. The Parents’ Association requests that each pupil brings a bottle for the tombola. If parents wish to give alcohol, please leave the bottles in Administration. Members of the Parents’ Association will visit each class to collect any remaining bottles.

On this day, students can come to school in fancy dress.

 

It is still possible to order photographs from St Nicholas’s’ visit and information on this can be found on our website.

 

May I remind parents that after Assembly, those who wish to stay in the Dining Hall must park their cars by the fence or along the astroturf pitch.

I would also remind parents that the toilets by the classes on the ground-floor corridor are for the use of children only.

The toilet for adults is in the reception area and the key can be obtained from Administration.

 

I would like to take this opportunity to thank all parents for taking on duties in school to ensure the safety of our pupils and all those who helped in serving refreshment on Sunday. Your contributions are greatly appreciated.

 

On Saturday February 18 we break up for half term, returning on March 4th. Assembly starts at 9.00

 

Danuta Antonik

Head Teacher