Spotkanie z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej w Manchester

Wizyta Konsula Spotkanie z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej w Manchester, panem Łukaszem Lutostańskim W sobotę 14 lutego zostaliśmy zaszczyceni wizytą Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manchester pana Łukasza Lutostańskiego, który przyszedł, aby porozmawiać z naszą młodzieżą o rozwoju kariery zawodowej. Spotkanie odbyło się w ramach nowego programu Rady Rodziców „Rodzice Dzieciom”. Pani Danuta Antonik, kierownik szkoły, powitała pana Konsula na spotkaniu inauguracyjnym i podziękowała mu, że poświęcił czas aby przyjść do naszej szkoły i podzielić się swoimi doświadczeniami. Na początku Pan Konsul zapytał uczniów, jakie mają plany na przyszłość ? Padały różne odpowiedzi między innymi: lekarz, mechanik, psycholog, dzienikarz, a niektórzy uczniowie jeszcze nie byli zdecydowani. Następnie nasz Gość opowiedział bardzo interesująco o przebiegu swojej edukacji i kariery zawodowej, dokonanych wyborach oraz innych doświadczeniach ze swego życia. Akcentował bardzo mocno znaczenie edukacji językowej oraz że każdy Polak mieszkający za granicą powinien być dumny ze swojego narodowego dziedzictwa. Wielokrotnie podkreślał, że nasza młodzież należy do swoistej elity, która idąc pod prąd, stanowi jedynie 10% polskich dzieci i młodzieży uczęszczających do Polskich Szkół Sobotnich. Po bardzo ciekawym i prowokującym przemówieniu uczniowie skorzystali z okazji, by zapytać pana Konsula szereg interesujących pytań. Pani Marta Błyszczyk, Przewodnicząca Rady Rodziców i organizatorka spotkania, podziękowała Panu Konsulowi za wsparcie naszych uczniów.   AKTUALIZACJA: Uwaga! Msza szkolna o godzinie 12 w niedzielę 1 marca a nie jak podawaliśmy wcześniej 22 lutego.