Komunikat Dyrektora szkoły na II semestr.

Szanowni Państwo 

Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na Jasełka i wszelką współpracę podczas przygotowań Jasełek, w kawiarence i przy sprzątaniu Sali po występie. Specjalne uznanie i podziękowanie należy się autorce i reżyserce pani Agnieszce Staszak, za przygotowanie tak pięknych Jasełek które przybliżyły nam nasze  polskie tradycje i prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia. Podziękowania dla Dyrektora Scholi  pana Pawła Dawidziuka, pani Agaty Majchrowskiej  za wspaniałe dekoracje oraz naszym uczniom. 

 

Wywiadówka odbędzie się w sobotę 10 lutego po apelu. Zapraszam rodziców do klasy gdzie po krótkim przemówieniu każdy uczeń od przedszkola do kl II licealnej otrzyma oceny semestralne. Jeżeli Państwo nie mogą przyjść na wywiadówkę proszę zapoznać się z ocenami. Można umówić się z nauczycielem na indywidualną rozmowę.  

W niedzielę 11 marca w Sali parafialnej odbędzie się tradycyjny Kaziuk. Do 17 lutego i w sobotę 3 marca można składać przedmioty na sprzedaż podczas Kaziuka: książki, płyty CD, DVD i Blue-Ray, bibeloty, biżuterię, zabawki w dobrym stanie, bombonierki i słodycze oraz fanty na loterię. Nie przyjmujemy odzieży, butów lub urządzeń elektrycznych. 

Ciasta domowego wypieku prosimy dostarczyć w sobotę 10 marca w szkole lub 11 marca w Sali parafialnej.  

 

10 lutego odbędzie się Sobota karnawałowa. Rada Rodziców bardzo prosi aby każdy uczeń przyniósł zwyczajową butelkę na tombolę. Jeżeli Państwo chcą podarować alkohol bardzo proszę zostawić w administracji. Członkowie rady rodziców przejdą po klasach i zbiorą pozostałe  butelki. W tym dniu uczniowie mogą przyjść do szkoły ubrani jak na bal przebierańców.  

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za wykonane dyżury i pomoc w kawiarence rodziców. Państwa pomoc jest niezbędna i bardzo ceniona. 

17 lutego rozpoczynamy ferie zimowe. Sobota 24 lutego wolna.  

Wracamy 2 marca. Apel o godzinie 9.00. Termin płatności czesnego za drugi semester upływa 03.03.2018.

 

Z poważaniem 

Danuta Antonik 

Dyrektor Szkoły

Komunikat Dyrektora szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2017r.

Szanowni Państwo

W sobotę rozpoczęliśmy ferie swiąteczne. Chciałabym podziękować wszystkim rodzicom, którzy wykonali dyżury w tym semestrze. Wasza pomoc jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania szkoły i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i rodzicom.

Składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i raodsnych Świąt Bożego Narodzenia orz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

Dyrektor szkoły

Danuta Antonik

Wnioski o legitymacje szkolne 2017/2018

Drodzy Rodzice,Drodzy Rodzice,
Przypominamy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 20 kwietnia 2017r., uczniowie Polskich Szkół poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej nabyli takie same prawa jak ich rówieśnicy w Polsce!

Do końca grudnia 2017r. przyjmujemy wnioski rodziców, którzy chcą aby ich dziecko/i otrzymały taką legitymację. Po rejestracji należy pobrać (lub ściągnąć z naszej strony) wniosek, który należy czytelnie wypełnić (można na komputerze), podpisać i oddać do administracji szkoły. Wnioski wypełniamy w języku polskim. W polu obywatelstwo wpisujemy np. „polskie”, „brytyjskie”, etc. Wypełnienie wniosku niezgodnie ze wzorem może powodować odrzucenie wniosku przez konsulat. Przewidywany termin wydania legitymacji to 1 lutego 2017r. TUTAJ PRZYKŁADOWY WYPEŁNIONY WNIOSEK
Pytania i odpowiedzi:

  1. Chcę usprawnić procedurę i wypełnić wniosek na komputerze. Jak to zrobić? – TUTAJ ściągamy przygotowany wniosek (w formacie .docx – Word), wykropkowane pola edytujemy, następnie DRUKUJEMY DWUSTRONNIE NA JEDNEJ KARTCE – podpisujemy i dostarczamy do administracji szkoły. Ewentualnie DRUKUJEMY DWUSTRONNIE NA JEDNEJ KARTCE i wypełniamy czytelnie czarnym długopisem.
  2. Nie mam drukarki, która drukuje dwustronnie. Co zrobić? – Od 18 listopada, w administracji szkoły (przy wejściu) będzie można pobrać wydrukowany wniosek i po wypełnieniu zostawić go w administracji.
  3. Jak wypełnić wniosek i czy muszę dołączyć zdjęcie dziecka? – We wniosku należy wpisać imię i nazwisko opiekuna które podaliśmy podczas rejestracji (podczas oddawania wniosku zalecamy sprawdzenie zgodności danych), następnie swój adres zamieszkania w Wielkiej Brytanii. W części poświęconej danym ucznia, wpisujemy imię i nazwisko dziecka, obywatelstwo (legitymacja jest ważna tylko z paszportem lub dowodem osobistym więc NIE MA POTRZEBY załączania ZDJĘCIA dziecka) i datę urodzenia. Następnie rodzic/opiekun podpisuje wniosek we wskazanym miejscu. NIE WYPEŁNIAMY ŻADNYCH INNYCH PÓL – nieprawidłowo wypełniony wniosek może opóźnić lub uniemożliwić wydanie legitymacji!
  4. Jaki jest koszt wydania legitymacji i jaki ma okres ważności? – Legitymacja jest BEZPŁATNA i wydawana na okres jednego roku szkolnego. Legitymacje wydane w tym roku, będą ważne do końca roku szkolnego 2017-2018  lub dłużej (w dyskrecji konsulatu). Będziemy państwa informować o toku wydawania legitymacji w następnych latach.
  5. Moje dziecko nie posiada polskiego obywatelstwa/paszportu. Czy mimo to może otrzymać legitymację? – Kryterium otrzymania legitymacji jest poświadczenie pobierania nauki w polskiej szkole. Brak obywatelstwa polskiego nie jest więc przeszkodą. Pragniemy jednak zauważyć, że jeżeli dziecko jest Polakiem (zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, np. jeden z biologicznych rodziców ma obywatelstwo polskie) to przebywając na terenie Rzeczpospolitej Polskiej MUSI posługiwać się POLSKIM dowodem tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Szkoła i konsulat nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieporozumienia z ww. przyczyn.
  6. Kiedy otrzymam legitymację? – Termin realizacji zależy głównie od Państwa zaangażowania i dotrzymywania terminu składania wniosków. Planowany termin odbioru legitymacji to 1 lutego 2018r.
  7. Co zrobić jeżeli nie zdążę złożyć wniosku w podanym terminie. Co zrobić jeżeli potrzebuję legitymację przed św. Bożego Narodzenia 2017r?. Czy szkoła będzie przyjmować wnioski w innych terminach? – Z uwagi na procedury administracyjne nie będzie możliwości ponownego starania się o ww. legitymację. Przypominamy jednak, że każdy rodzic/opiekun może INDYWIDUALNIE złożyć wniosek w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej a my jako szkoła w miarę możliwości potwierdzimy każdy wniosek. Okres rozpatrzenia wniosku INDYWIDUALNYCH wynosi 8 tygodni.
  8. Gdzie mogę zasięgnąć dodatkowych informacji? – wszystkie informacje zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Poniżej zamieszczamy kilka przydatnych linków.

Rozporządzenie ministra Infrastruktury i Budownictwa
Szczegółowe informacje o procedurze wydawania legitymacji szkolnych na stronie polskiego konsulatu w Manchesterze
Wniosek o wydanie legitymacji ucznia

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 – 09.09.2017

Drodzy uczniowie i rodzice,
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w sobotę 9 września 2017. Msza św w kościele Bożego Miłosierdzia o godzinie 10.00, a po mszy spotkanie informacyjne w sali parafialnej.
 
Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 9.00 w sobotę 16 września w siedzibie szkoły w Loreto High School,  Nell Lane, Chorlton, Manchester, M21 7SW.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
Z poważaniem
Danuta Antonik
Dyrektor Szkoły

Komunikat Dyrektora szkoły – lipiec 2017

Szanowni Państwo,

Zbliżamy się do końca roku szkolnego i po raz kolejny chciałabym wyrazić swoją wdzięczność rodzicom za wszelką pomoc, wspaniałą współpracę i nieocenione wsparcie w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania naszej szkoły .

Chciałabym podziękować rodzicom, których dzieci zwróciły podręczniki, lektury i wypożyczone książki z naszej szkolnej biblioteki. Przypominam, że 8 lipca mija ostateczny termin zwrotu ww. pomocy naukowych. Podobnie jak w latach ubiegłych za podręczniki i lektury, które zostały uszkodzone lub nie zostały zwrócone, rodzice będą musieli zapłacić 10 funtów na poczet zakupu nowych książek.

W sobotę 8 lipca ostatnia okazja do odebrania legitymacji uczniowskich w tym roku szkolnym.  Proszę o zgłoszenie sie do pana Tomasza Kasińskiego w auli od godz. 9.30. Legitymacje wydajemy za okazaniem dokumentu toższamości rodzica/opiekuna.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w sobotę 15 lipca w tej samej auli Loreto High School gdzie odbywają się sobotnie apele.

Rozpoczniemy o godz 9.30 Mszą świętą.  Po Mszy uroczyste zakończenie roku i rozdanie nagród. Następnie nauczyciele, uczniowie i rodzice udadzą się do klas gdzie będą wręczone świadectwa i pamiątki. Dziękuję nauczycielcom, asystentom i rodzicom z klas pierwszych którzy wspólnie przygotują Liturgię Słowa.

Życzę udanych wakacji, wspaniałego wypoczynku i mnóstwa ciekawych przygód.

Z poważaniem

Danuta Antonik

Dyrektor Szkoły