Wnioski o legitymacje szkolne 2017/2018

Drodzy Rodzice,Drodzy Rodzice,
Przypominamy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 20 kwietnia 2017r., uczniowie Polskich Szkół poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej nabyli takie same prawa jak ich rówieśnicy w Polsce!

Do końca grudnia 2017r. przyjmujemy wnioski rodziców, którzy chcą aby ich dziecko/i otrzymały taką legitymację. Po rejestracji należy pobrać (lub ściągnąć z naszej strony) wniosek, który należy czytelnie wypełnić (można na komputerze), podpisać i oddać do administracji szkoły. Wnioski wypełniamy w języku polskim. W polu obywatelstwo wpisujemy np. „polskie”, „brytyjskie”, etc. Wypełnienie wniosku niezgodnie ze wzorem może powodować odrzucenie wniosku przez konsulat. Przewidywany termin wydania legitymacji to 1 lutego 2017r. TUTAJ PRZYKŁADOWY WYPEŁNIONY WNIOSEK
Pytania i odpowiedzi:

 1. Chcę usprawnić procedurę i wypełnić wniosek na komputerze. Jak to zrobić? – TUTAJ ściągamy przygotowany wniosek (w formacie .docx – Word), wykropkowane pola edytujemy, następnie DRUKUJEMY DWUSTRONNIE NA JEDNEJ KARTCE – podpisujemy i dostarczamy do administracji szkoły. Ewentualnie DRUKUJEMY DWUSTRONNIE NA JEDNEJ KARTCE i wypełniamy czytelnie czarnym długopisem.
 2. Nie mam drukarki, która drukuje dwustronnie. Co zrobić? – Od 18 listopada, w administracji szkoły (przy wejściu) będzie można pobrać wydrukowany wniosek i po wypełnieniu zostawić go w administracji.
 3. Jak wypełnić wniosek i czy muszę dołączyć zdjęcie dziecka? – We wniosku należy wpisać imię i nazwisko opiekuna które podaliśmy podczas rejestracji (podczas oddawania wniosku zalecamy sprawdzenie zgodności danych), następnie swój adres zamieszkania w Wielkiej Brytanii. W części poświęconej danym ucznia, wpisujemy imię i nazwisko dziecka, obywatelstwo (legitymacja jest ważna tylko z paszportem lub dowodem osobistym więc NIE MA POTRZEBY załączania ZDJĘCIA dziecka) i datę urodzenia. Następnie rodzic/opiekun podpisuje wniosek we wskazanym miejscu. NIE WYPEŁNIAMY ŻADNYCH INNYCH PÓL – nieprawidłowo wypełniony wniosek może opóźnić lub uniemożliwić wydanie legitymacji!
 4. Jaki jest koszt wydania legitymacji i jaki ma okres ważności? – Legitymacja jest BEZPŁATNA i wydawana na okres jednego roku szkolnego. Legitymacje wydane w tym roku, będą ważne do końca roku szkolnego 2017-2018  lub dłużej (w dyskrecji konsulatu). Będziemy państwa informować o toku wydawania legitymacji w następnych latach.
 5. Moje dziecko nie posiada polskiego obywatelstwa/paszportu. Czy mimo to może otrzymać legitymację? – Kryterium otrzymania legitymacji jest poświadczenie pobierania nauki w polskiej szkole. Brak obywatelstwa polskiego nie jest więc przeszkodą. Pragniemy jednak zauważyć, że jeżeli dziecko jest Polakiem (zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, np. jeden z biologicznych rodziców ma obywatelstwo polskie) to przebywając na terenie Rzeczpospolitej Polskiej MUSI posługiwać się POLSKIM dowodem tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Szkoła i konsulat nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieporozumienia z ww. przyczyn.
 6. Kiedy otrzymam legitymację? – Termin realizacji zależy głównie od Państwa zaangażowania i dotrzymywania terminu składania wniosków. Planowany termin odbioru legitymacji to 1 lutego 2018r.
 7. Co zrobić jeżeli nie zdążę złożyć wniosku w podanym terminie. Co zrobić jeżeli potrzebuję legitymację przed św. Bożego Narodzenia 2017r?. Czy szkoła będzie przyjmować wnioski w innych terminach? – Z uwagi na procedury administracyjne nie będzie możliwości ponownego starania się o ww. legitymację. Przypominamy jednak, że każdy rodzic/opiekun może INDYWIDUALNIE złożyć wniosek w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej a my jako szkoła w miarę możliwości potwierdzimy każdy wniosek. Okres rozpatrzenia wniosku INDYWIDUALNYCH wynosi 8 tygodni.
 8. Gdzie mogę zasięgnąć dodatkowych informacji? – wszystkie informacje zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Poniżej zamieszczamy kilka przydatnych linków.

Rozporządzenie ministra Infrastruktury i Budownictwa
Szczegółowe informacje o procedurze wydawania legitymacji szkolnych na stronie polskiego konsulatu w Manchesterze
Wniosek o wydanie legitymacji ucznia

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 – 09.09.2017

Drodzy uczniowie i rodzice,
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w sobotę 9 września 2017. Msza św w kościele Bożego Miłosierdzia o godzinie 10.00, a po mszy spotkanie informacyjne w sali parafialnej.
 
Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 9.00 w sobotę 16 września w siedzibie szkoły w Loreto High School,  Nell Lane, Chorlton, Manchester, M21 7SW.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
Z poważaniem
Danuta Antonik
Dyrektor Szkoły

Komunikat Dyrektora szkoły – lipiec 2017

Szanowni Państwo,

Zbliżamy się do końca roku szkolnego i po raz kolejny chciałabym wyrazić swoją wdzięczność rodzicom za wszelką pomoc, wspaniałą współpracę i nieocenione wsparcie w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania naszej szkoły .

Chciałabym podziękować rodzicom, których dzieci zwróciły podręczniki, lektury i wypożyczone książki z naszej szkolnej biblioteki. Przypominam, że 8 lipca mija ostateczny termin zwrotu ww. pomocy naukowych. Podobnie jak w latach ubiegłych za podręczniki i lektury, które zostały uszkodzone lub nie zostały zwrócone, rodzice będą musieli zapłacić 10 funtów na poczet zakupu nowych książek.

W sobotę 8 lipca ostatnia okazja do odebrania legitymacji uczniowskich w tym roku szkolnym.  Proszę o zgłoszenie sie do pana Tomasza Kasińskiego w auli od godz. 9.30. Legitymacje wydajemy za okazaniem dokumentu toższamości rodzica/opiekuna.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w sobotę 15 lipca w tej samej auli Loreto High School gdzie odbywają się sobotnie apele.

Rozpoczniemy o godz 9.30 Mszą świętą.  Po Mszy uroczyste zakończenie roku i rozdanie nagród. Następnie nauczyciele, uczniowie i rodzice udadzą się do klas gdzie będą wręczone świadectwa i pamiątki. Dziękuję nauczycielcom, asystentom i rodzicom z klas pierwszych którzy wspólnie przygotują Liturgię Słowa.

Życzę udanych wakacji, wspaniałego wypoczynku i mnóstwa ciekawych przygód.

Z poważaniem

Danuta Antonik

Dyrektor Szkoły

Komunikat Dyrektora szkoły na czerwiec 2017

Szanowni Państwo

 1. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do pomyślnej organizacji tegorocznej Akademii 3 Maja i kawiarenki rodziców.
 2. W tym tygodniu p.Tomasz Kasiński wyśle wnioski legitymacji uczniów do Konsulatu RP w Manchesterze. Poinformujemy Państwa o terminie odbioru.
 3. W tym roku egzaminy z języka polskiego AS (pierwsza część dużej matury) odbyły się 24 maja a A2 (druga część dużej matury) odbędą się 7 czerwca. Egzaminy będą zdawali uczniowie z klas licealnych. Egzamin GCSE( (mała matura) odbędzie się w dniach 15 i 20 czerwca do której przystąpią uczniowie z klasy IV Gimnazjum.
 4. Wycieczka do Laxton Hall 17 go czerwca

Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami –

WYJAZD: Zbiórka o 7.00 na parkingu przy sali parafialnej

Wyjazd punktualnie o 7.30

ODJAZD: Wracamy do autokaru o godz. 17.00

Odjazd punktualnie o godz. 17.15

Wracamy do sali parafialnej około 20.30

Jedziemy i wracamy z Laxton Hall tym samym autokarem.

Regulamin Wesołego Dnia Dziecka Laxton Hall 2016

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników na terenie Laxton Hall obowiązuje zakaz

 • picia alkoholu
 • zażywania narkotyków
 • palenia własnego BBQ’s
 • palenia papierosów

Wszyscy dbamy o porządek terenu i zachowujemy się kulturalnie. Dbamy o swoje rzeczy oraz o bezpieczeństwo innych uczestników. Organizatorzy mają prawo usunięcia gości, którzy nie podporządkowują się do powyższego regulaminu.

Dyrektor Szkoły

Danuta Antonik