Zbiór i odbiór książek dla klas: przedszkole do klasy 6 szkoły podstawowej – niedziela 13 grudnia w sali parafialnej od godziny 10.45 do 13.30

Szanowni Państwo

Ksiądz proboszcz pozwolił nam skorzystać z sali parafialnej w celu zebrania i rozprowadzania książek, ale musimy zachować odpowiednie środki ostrożności. W tym celu musimy:

  • ograniczyć ilość osób przebywających na Sali w tym samym czasie,
  • upewnić się, że wszystkie osoby używają maseczek,
  • zapewnić jednokierunkowy system przemieszczania się,
  • dopilnować, aby wszystkie osoby zachowywały odpowiedni dystans społeczny

W związku z powyższym przedstawiam procedurę zwrotu i odbioru książek w Sali parafialnej:

  • Jeden rodzic z danej rodziny w masce czeka przy wejściu do Sali parafialnej utrzymując dystans społeczny w stosunku do innych osób.
  • Dyżurni będą wpuszczać rodziców do sali gdzie nauczyciele będą czekać przy stole klasy do której uczęszcza Państwa dziecko. Prosimy o cierpliwość, ponieważ ilość osób w sali jest ograniczona.
  • Następnie rodzic włoży zeszłoroczne podręcznik i/lub książki z biblioteki do pudła a nauczyciel zaznaczy zwrot na liście uczniów. Do każdej książki musi być dołączona karteczka z imieniem i nazwiskiem dziecka. Najlepiej jest użyć do tego tzw. post IT notes.
  • Po zwrocie książek rodzic zabierze po jednej sztuce książek/ćwiczeń i zeszytów które będą leżały na stole i opuści salę przez drzwi przeciwpożarowe.

Z góry dziękuję za współpracę

Z poważaniem
kierownik szkoły
Danuta Antonik