Zajęcia szkolne marzec – kwiecień 2020

Z powodu zaistniałej sytuacji, związanej z epidemią wirusa Covid-19, Rada Powierników i kierownictwo szkoły podjęli decyzję o zawieszeniu zajęć lekcyjnych.

Następne zajęcia odbędą się 25 kwietnia 2020r.

Będziemy na bieżąco monitorować zaistniałą sytuację i wszystkie informacje zamieszczane będą na naszej stronie internetowej i profilu Facebooka.