Wywiadówka – koniec pierwszego semestru 2019-2020r.

AKTUALIZACJA!

Drodzy Rodzice,

Ze względu na troskę o bezpieczeństwo Państwa i Waszych dzieci, szkoła musi ściśle kontrolować ruch wszystkich gości na jej terenie. Z tego powodu wywiadówka odbędzie się w auli w następujących terminach:

Sobota 08.02.2020 – tylko klasy I i IV gimnazjum

O godz. 8.45 nauczyciele, asystenci i uczniowie udają się do sal lekcyjnych. Rodzice dzieci z ww. klas czekają w stołówce na personel szkolny, który przeprowadzi ich do auli (klasa I Gim) lub do sali lekcyjnej (klasa IV Gim)..

Po godz 9.00 nauczyciele przekażą rodzicom podsumowania postępów ich dzieci. Wtedy też będzie okazja do przeprowadzenia, krótkiej rozmowy z nauczycielem. W sprawie dłuższych konwersacji w innym terminie proszę umawiać się bezpośrednio z nauczycielem.

Po skończonej wywiadówce, nauczyciele rozdadzą podsumowanie wyników w nauce pozostałym dzieciom, których rodzice będą nieobecni podczas spotkania. Uprzejmie prosimy rodziców ww. klas o sprawdzenie tych wyników i potwierdzenie ich swoim podpisem.

Uczniowie nieobecni podczas zajęć, otrzymają podsumowania po feriach zimowych.

Sobota 15.02.2020 – wszystkie klasy oprócz 6B, I i IV gimnazjum

Ze względu na przewidywana obecność dużej ilości rodziców, apel się nie odbędzie. Dzieci przychodzą do szkoły wg normalnego rozkładu z tym, że w tym dniu rodzice zostają z nimi w auli (nie dotyczy klasy 4B). Rodzice dzieci z klas przedszkole do 3B zaprowadzają dzieci jak zwykle przed klasy na zewnątrz szkoły. Następnie rodzice dzieci z klas 1 do 3B udają się na aulę. Rodzice dzieci z przedszkola przychodzą po swoje pociechy o godz. 12.00, wtedy też w klasie przedszkolnej odbędzie się wywiadówka!

O godz 8.45 nauczyciele, asystenci i uczniowie udają się do sal lekcyjnych. Rodzice czekają w auli na nauczycieli.

O godz. 9.00 nauczyciele ww. klas przychodzą do auli i rozdają rodzicom podsumowania wyników w nauce. Każda klas abędzie miała przyporządkowane miejsce w auli, więc prosimy rodziców o stosowanie się do poleceń dyżurnych i personelu szkoły. Wtedy też będzie okazja do przeprowadzenia, krótkiej rozmowy z nauczycielem. W sprawie dłuższych konwersacji w innym terminie proszę umawiać się bezpośrednio z nauczycielem.

Po skończonej wywiadówce, rodzice opuszczą aulę a nauczyciele rozdadzą podsumowanie wyników w nauce pozostałym dzieciom, których rodzice będą nieobecni podczas spotkania. Uprzejmie prosimy rodziców ww. klas o sprawdzenie tych wyników i potwierdzenie ich swoim podpisem.

Uczniowie nieobecni podczas zajęć, otrzymają podsumowania po feriach zimowych.

O godz. 12.00 do auli mogą udać się rodzice dzieci z klasy 4B. Dla nich odbędzie się osobne spotkanie, po którym będą mogli oni odebrać swoje dzieci.

Sobota 29.02.2020 – tylko klasa 6B

O godz. 8.45 nauczyciele, asystenci i uczniowie udają się do sal lekcyjnych. Rodzice dzieci z klasy 6B czekają w stołówce na personel szkolny, który przeprowadzi ich do auli.

O godz 9.00 nauczyciel przekaże rodzicom podsumowania postępów ich dzieci. Wtedy też będzie okazja do przeprowadzenia, krótkiej rozmowy z nauczycielem. W sprawie dłuższych konwersacji w innym terminie proszę umawiać się bezpośrednio z nauczycielem.

Po skończonej wywiadówce, nauczyciel rozda podsumowanie wyników w nauce pozostałym dzieciom, których rodzice będą nieobecni podczas spotkania. Uprzejmie prosimy rodziców o sprawdzenie tych wyników i potwierdzenie ich swoim podpisem.

Uczniowie nieobecni podczas zajęć, otrzymają podsumowania po feriach zimowych.