KOMUNIKAT KIEROWNIKA POLSKIEJ SZKOŁY PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o zapłacenie czesnego za II semestr.
Za jedno dziecko opłata wynosi £43, za dwoje lub więcej £63
Czeki należy wystawić na Polish Saturday School in Manchester.
Gdybyście Państwo chcieli zapłacić gotówką, uprzejmie prosimy o
odliczoną kwotę.
Tym z Państwa, którzy już opłacili czesne w ostatnią sobotę serdecznie
dziękujemy.

Jak już wcześniej informowaliśmy Państwa w najbliższą niedzielę
odbędzie się „Kaziuk”- jarmark wileński.
Będziemy wdzięczni wszystkim rodzicom, którzy w jakikolwiek sposób
włącza się w przygotowanie tej szkolnej imprezy.

Prosimy Państwa, abyście znaleźli czas w sobotę i pomogli w ustawieniu
stoisk w sali parafialnej. Można tam pojechać bezpośrednio po apelu.
Prosimy również o pomoc w niedzielę. Mamy nadzieję, że panie (lub
panowie) upieką ciasta – towar zawsze rozchwytywany. Można je
przynieść w sobotę lub w niedzielę.

Ze względu na konieczność odświeżenia i uzupełnienia danych o uczniach
w sobotę uczniowie otrzymają formularze rejestracyjne, które należy
wypełnić i przynieść do szkoły 14-go marca.

Z poważaniem

Barbara Goodwin – kierownik szkoły
Rada Opiekuńcza

Dear parents

We would like to remind you that payment for the second term is now due.
Fees for 1 child are £43, for two or more children £63.
Please make cheques payable to Polish Saturday School in Manchester.
If you would like to pay in cash, please bring the exact amount.
Thank you to those parents who have paid already.

As you will already know, the „Kaziuk” – traditional Wilno fair will
take place this Sunday.
We will be very grateful to parents for any offers of help in
organising this school event.
We would like to ask for your time on Saturday in helping to set up
the stalls in the Parish Hall. It would be greatly appreciated if
parents could go over to the Parish Hall immediately after School
Assembly.
We are also appealing for your help on Sunday. Could we particularly
ask our ladies (or gentlemen) for home made cakes, which are always a
best seller. Cakes can be left at school or on Sunday.
In view of the need to update our school records, pupils will receive
a School Registration Form on Saturday. Please complete and return it
on Saturday 14th March.

With regards,
Barbara Goodwin – Head teacher
The School Governors