PŁATNOŚCI ZA TRZECI SEMESTR

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy o konieczności zapłaty czesnego za trzeci semestr nauki w Polskiej Szkole.

Odpłatność za jedno dziecko w trzecim semestrze wynosi £65, za dwoje lub więcej £95

Zapłaćić można w następujący sposób:
– gotówką
– czekiem wystawionym na Polish Saturday School in Manchester

Dziękujemy za terminowe uiszczanie płatności,

Rada Opiekuńcza.