Zakończenie roku szkolnego 2020/2020.

Szanowni Państwo

W sobotę 3 lipca odbyły się ostatnie lekcje wirtualne tego roku szkolnego. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią nie możemy spotkać się jako szkoła, aby świętować zakończenie roku szkolnego. Jesteśmy bardzo wdzięczni księdzu Karolowi, że w sobotę 10 lipca, przestrzegając obostrzeń, będziemy mogli zebrać podręczniki i rozdać świadectwa w sali parafialnej.

Organizacja dnia.

Będziemy używać tego samego systemu, który obowiązywał przy wcześniejszym zbieraniu i rozdawaniu podręczników.

W celu sprawnego liczenia osób przebywających w tym samym momencie na Sali parafialnej, ograniczamy ilość dorosłych towarzyszących dzieciom do jednej osoby. Dorośli muszą nosić maseczki ochronne podczas pobytu w Sali.

Zaplanowane zostały trzy przedziały czasowe. Prosimy o dostosowanie się do tych godzin tak aby uniknąć zamieszania na parkingu parafialnym. W ramach możliwości zalecamy parkowanie poza parkingiem (brama wjazdowa jest za wąska, aby minęły się w niej dwa pojazdy, co może utrudniać wjazd i wyjazd z parkingu).  

GodzinaKlasyProponowany czas przyjazdu
8:50 – 10:50Przedszkole do kl 38:45 Przedszkole 9:15  kl 1 9:50  kl 2 10:15 kl 3
10:55 – 12:25Kl 4 – 610:50 kl 4 11:25 kl 5 11:55 kl 6
12:30 – 13:30Klasy gimnazyjane i licealne12:25 kl I gim
  12:55 kl II gim do II lic

Rodzice z więcej niż jednym dzieckiem w różnym wieku, proszeni są o przyjazd w przedziale czasowym dla najstarszego dziecka (np. 2 dzieci, z których jedno jest w przedszkolu a drugie w I gimnazjum, proszę przyjechać na godzinę 12:25). W ten sposób odbiorą państwo świadectwo i zdadzą książki dla starszego dziecka a przed wyjściem przy osobnym stoliku uczynią państwo to samo dla młodszego dziecka.  Niestety oznacza to, że młodsze dziecko może nie zobaczyć się ze swoim nauczycielem.

Poniżej graficzny plan ruchu jednokierunkowego. Prosimy o przestrzeganie zasad odstępu socjalnego (2m), niezbieranie się w grupach osób z różnych rodzin na parkingu lub w kolejce przed salą parafialną. Dyżurni będą pilnować, aby w jednym momencie w danej przestrzeni nie znajdowało się więcej niż 30 osób.

Z poważaniem

Rada Powierników & Kierownik szkoły Danuta Antonik

Zapisy do szkoły na rok 2021/2022

Wyróżnione

Procedura zapisów.
Rada Powierników zadecydowała o otwarciu zapisów na rok szkolny 2021/2022. Cała procedura zostanie przeprowadzana elektronicznie a informacja o uiszczeniu opłat i statusie aplikacji zostanie przesłana na państwa email.

Po analizie aktualnej sytuacji finansowej szkoły Rada Powierników podjęła trudną decyzję dotyczącą wzrostu kwoty czesnego na rok szkolny 2021-2022. Poniżej przedstawiamy ostateczną wersję tabeli opłat – szczegóły poniżej:

https://www.polskaszkolamanchester.org/wp-content/uploads/2021/06/PSSMC-Czesne-2021-22-rok-060621.pdf

W celu redukcji obciążenia finansowego związanego z podwyżką i aktualną sytuacją ekonomiczną, Rada postanowiła skorzystać z rozwiązania z ubiegłego roku i każda rodzina będzie miała możliwość opłacenia czesnego w formie ratalnej (czesne zostanie rozłożone na równe raty miesięczne).

Podwyżka czesnego spowodowana jest aktualną sytuacją szkoły, która jest rezultatem ograniczeń spowodowanych Covidem-19 i wprowadzeniem wynagrodzeń dla nauczycieli (przed pandemią).
Zajęcia będą odbywały się jak wcześniej w budynku szkoły (Loreto High School), ale w związku z pandemią, jesteśmy zobowiązani do dodatkowych działań dotyczących dostosowania się do wymogów higieniczno-sanitarnych. Te czynności nakładają na szkołę dodatkowe obciążenia finansowe.

Do powyższego należy dodać:

 • mniejszą niż zazwyczaj pomoc finansową dla organizacji charytatywnych i edukacyjnych,
 • dodatkowe utrudnienia w otrzymywaniu pomocy z Polski.


Drugi punkt jest związany z wprowadzeniem obowiązkowego wymogu konsularnych legitymacji szkolnych dla każdego ucznia – przerzucając większość pracy administracyjnej z tym związanej na szkołę i rodziców. Legitymacje te są wymagane tylko i wyłącznie do celów biurokracji związanej z otrzymaniem dofinansowania z Senatu RP. Powoduje to, że rodzice, którzy i tak nie korzystają z legitymacji, będą zmuszeni do wypełnienia dokumentów rejestracyjnych a brak ich wypełnienia odbije się na całej szkole. Aktualnie konsultujemy z Konsulatem RP w Manchesterze procedurę wystawiania legitymacji.

Jak informowaliśmy wcześniej, przed pandemią, większości kadry nauczycielskiej (oprócz asystentów) przeszła na umowy o pracę. Spowodowane było to oczekiwaniami samych nauczycieli, rodziców jak i również zmieniającej się sytuacji ekonomiczno-społecznej polskich szkół na świecie. O ile wydatki na płace zostały poprawnie uwzględnione w naszym planie, tak nikt nie był przygotowany na pandemię. Nauczyciele, podobnie jak służba zdrowia i część innych sektorów, nadal byli zobowiązani do wykonywania swojej pracy, często przy większym nakładzie pracy (dodatkowe szkolenia, przygotowywanie materiałów w niestandardowy sposób etc.). To w połączeniu ze znacznym zmniejszeniem się liczby uczniów, spowodowało, że oszczędności z tytułu braku opłat za wynajem szkoły nie pokryły straty związanej z opłatami za czesne jak również wydatków płacowych.

Cały czas wprowadzamy dodatkowe oszczędności poprzez analizę wydatków płacowych, ograniczenie wydatków administracyjnych (np. uzyskanie statusu organizacji edukacyjnej w kwestiach oprogramowania komputerowego) i tym podobnych. Część z nich dotknie szkołę i jej pracowników a część rodziców.
Kalkulacje pokazują, że brak cięć na każdej z możliwych płaszczyzn, spowoduje utratę płynności finansowej w ciągu najbliższych 1-2 lat co przy aktualnej sytuacji ekonomiczno-społecznej doprowadzi do zamknięcia naszej szkoły. Tylko razem jesteśmy w stanie pokonać te trudności.
Poniżej kilka faktów, które mogły być niejasne dla części rodziców (szczególnie tych, którzy dołączyli do naszej szkoły w ostatnich 2 latach).

 • Szkoła została założona ponad ponad 70 lat temu (w 1949r.). Aktualnie działa jako organizacja charytatywna o profilu edukacyjnym. W skład organizacji zarejestrowanej w Charity Commision wchodzi Rady Powierników z jej przewodniczącym Janem Rapaczem, Powiernicy pomagających w pracy szkoły i kierownik szkoły Danuta Antonik. Dokładniejsze informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.
 • Od początku istnienia szkoły oprócz opłacania czesnego, rodzice aktywnie uczestniczyli w pracy szkoły i dzięki ich bezinteresownej pomocy, pomagali rozwijać szkołę, tak aby mogła ona pełnić cele zawarte w statucie, głównie dbałość o nauczanie języka polskiego, historii polskiej, religii i polskich tradycji. Dbamy o to aby polskie dzieci wychowujące się na obczyźnie nie zatraciły tożsamości narodowej i w miarę możliwości sprawnie posługiwały się ojczystym językiem.
 • W szkole na umowę o pracę, jest zatrudnionych większość nauczycieli i część kadry administracyjno-porządkowej. Pozostałe osoby czyli asystenci, kierownik szkoły, osoby zarządzające szkołą (członkowie Rady Powierników), rodzice na stałe pomagający w szkole, pracują w charakterze wolontariuszy.
 • Finanse szkoły, rozliczenia i sprawozdania do komisji charytatywnej są jawne i są one publikowane na stronach Charity Commision for England and Wales.
  Link do podstrony naszej szkoły znajdziecie państwo tutaj https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search/-/charity-details/5053948.
  Wkrótce ukaże się tam sprawozdanie za rok 2020.
 • Struktura czesnego w naszej szkole (opłata za jedno dziecko lub opłata za dwoje lub więcej) jest związana z tradycją szkoły i umożliwieniem nauki w niej jak największej liczbie dzieci. Pomaga ona rodzicom zapisać do szkoły wszystkie swoje pociechy bez narażania się na dodatkowe koszty. Dodatkowo porównując tabelę opłat i jakość nauczania (odznaczenia i certyfikaty), nadal oferujemy bardzo konkurencyjne stawki w porównaniu do innych placówek.
 • Szkoła nie akceptuje tzw. Childcare Vouchers gdyż tylko placówki z tzw. full-time education, kwalifikują się do takiej rejestracji. Jak państwo mogą sprawdzić, tzw., private home-nursery spełniają te wymogi ponieważ oferują opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku. W naszej szkole zajęcia odbywają się tylko w skróconym wymiarze godzin w soboty co uniemożliwia nam rejestrację w OFSTED a tym samym akceptowanie wspomnianych voucherów.
 • Aktywnie analizujemy zapotrzebowanie na otwarcie klasy lub klas dla dzieci dwujęzycznych z językiem polskim jako obcym. Na pewno nie jesteśmy w stanie otworzyć takiej klasy w roku szkolnym 2021/2022 więc będziemy państwa informować o wszelkich zmianach.
 • Biorąc pod uwagę sukcesy szkoły na platformie nauczania zdolnego, rozważamy opcję rozszerzenia dostępnych metod nauczania o dodatkowe materiały dostępne online na platformie Teams, podobnie jak to ma miejsce w niektórych angielskich szkołach. Przypominamy, że może to być tylko dodatkowa forma nauczania ponieważ zajęcia będą się odbywały stacjonarnie w budynku szkoły tak jak to miało miejsce przed pandemią.
 • Wprowadzenie adresów e-mailowych dla wszystkich uczniów szkoły od klasy 4 szkoły podstawowej, ułatwiło nauczycielom bezpośredni kontakt z rodzicami i uczniami, który można rozszerzyć na nauczanie stacjonarne. Zauważyliśmy, ze część z państwa posługuje się darmowymi emailami w portalach, które często są blokowane ze względu na bezpieczeństwo danych (GDPR, DPA) co powoduje, że nie otrzymują państwo komunikacji ze szkoły i jako szkoła nie mamy na to żadnego wpływu.
  Korespondencja na emaile szkolne, eliminuje ten problem i pozwala nam lepiej rozpatrywać reklamację związane z „nieotrzymaniem emaila”. Jednocześnie informujemy, że szkoła już kilka lat temu rozpoczęła, ekologiczny proces eliminacji papieru dlatego też jakakolwiek komunikacja w miarę możliwości odbywa się drogą e-mailową, SMS-ową i za pośrednictwem naszej strony internetowej i mediów społecznościowych.
 • W tabeli opłat wyszczególnione są opłaty za dodatkowe materiały i pomoce naukowe, jak również zwrotne depozyty za lektury itp. Podręczniki (które podlegają zwrotowi) nadal są bezpłatne. Przed rozpoczęciem roku poinformujemy rodziców od dodatkowych narzędziach czy materiałach (np. z powodu ograniczeń pandemicznych i wymogów sanitarno-higienicznych dzieci będą musiały używać własnych przyborów szkolnych takich jak długopisy, ołówki czy kredki).
 • Mamy świadomości, że nie wszyscy mieli możliwość oddania starych książek i pobrania nowych. O terminach i miejscu tej akcji będziemy informować na bieżąco.

Niniejsze formularze przyjmujemy tylko do 31 października 2021! Wszystkie zgłoszenia przysłane po tym terminie mogą nie być brane pod uwagę i w celu zapisania dziecka będzie wymagany kontakt z administracją w nowym roku szkolnym.

NIE ZGŁASZAMY DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY!
Wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły w roku szkolnym 2020-2021 (jak również te, które zarezerwowały miejsce z powodu pandemii) automatycznie przechodzą do kolejnej klasy. Prosimy o nie przysyłanie nowego formularza! Jeżeli państwo chcą zaktualizować dane podane w poprzednich latach, prosimy o kontakt e-mailowy najlepiej z e-maila głównego opiekuna lub kontakt telefoniczny/mailowy w celu weryfikacji danych.

CO ZROBIĆ ABY POPRAWNIE ZGŁOSIĆ ZAPIS DZIECK/I DO SZKOŁY?

a) Pobierz załączony formularz (format .pdf).


b) Otwórz pobrany plik w bezpłatnej aplikacji Adobe Reader

c) Jorzystając z poniższych poradników wypełnij elektronicznie wszystkie wymagane pola. Instrukcję wypełniania znajdziesz poniżej linków. WAŻNE dwu lub trzykrotnie sprawdź poprawność danych szczególnie adresy email i nr telefonu. Rodziny z jednym opiekunem wpisują w pola danych drugiego opiekuna n/a, nie dotyczy, nd itp., co pomoże to w sprawnej analizie zgłoszeń. WAŻNE w polu „Class/Klasa” proszę wpisz, klasę do której dziecko będzie uczęszczać w angielskiej szkole/przedszkolu od września 2021. Czyli nursery, reception, year 1, year 2 itd.Darmowa aplikacja do podpisania/wypełnienia dokumentów .pdf na urządzenia mobilne:
https://acrobat.adobe.com/uk/en/acrobat/mobile/fill-sign-pdfs.html

Poradnik i link do darmowej aplikacji dla urządzeń z systemem Windows
https://helpx.adobe.com/acrobat/how-to/fill-and-sign-pdf-forms.html

Poradnik dla użytkowników MacOS
https://support.apple.com/en-nz/guide/preview/prvw35725/mac

(Wszystkie powyższe poradniki dostępne są w różnych językach)

d) WAŻNE uzupełniony formularz zapisz zmieniając nazwę w formacie, imię i nazwisko dziecka np. jan_kowalski.pdf. W tym punkcie rozumiemy, że jest to pewne utrudnienie ale tylko w ten sposób możemy zagwarantować zgodność formularza z podanymi przez państwa danymi.

e) sprawdzony, poprawnie wypełniony i zapisany formularz wyślij na adres email zapisy@pssm.org.uk z adresu email zgodnego z tym wpisanym jako email pierwszego (głównego) opiekuna. Tylko w ten sposób otrzymasz późniejsze aktualizacje odnoścnie rekrutacji. Jeżeli zapisujesz więcej niż jedno dziecko (np. masz jedno dziecko w szkole i zapisujesz dwa kolejne) to dla każdego dziecka musisz wypełnić osobny formularz i wysłać wszystkie razem w jednym emailu.

f) po wstępnym zaakceptowaniu formularza, dostaniesz informację zwrotną z informacja jak i czy zapłacić depozyt lub inne dodatkowe opłaty. W przypadku braku miejsc w danej klasie, dostaniesz informację o umieszczeniu dziecka na liście rezerwowej.

g) po uiszczeniu ewentualnych opłat otrzymasz ostateczne potwierdzenie o wpisaniu dziecka na listę danej klasy.

UWAGA – niepoprawnie wypełnione formularze (np. błędny format adresu email lub telefonu) lub te z brakującymi informacjami (adres itp.) MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE! Bardzo nam zależy aby Państwa dzieci rozpoczęły naukę w naszej szkole dlatego też musimy mieć pewność, że zgłaszane dane są aktualne i umożliwiają łatwy kontakt. Podobnie jak inne organizacje, szkoła jest obwarowana przepisami GDPR, DPA etc., które ściśle określają typ, ilość i sposób przechowywania danych osobowych.
Uprzejmie prosimy o kilkukrotne sprawdzenie formularza przed wysłaniem. Wypełnianie elektronicze

Serdecznie dziękujemy za współpracę i dostosowanie się do podanych wyżej wytycznych.

Powrót do szkoły rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo

Na spotkaniu z Dyrekcją Loreto w kocu dowiedzieliśmy się, że wreszcie w nowy roku szkolnym, będziemy mogli powrócić do nauki stacjonarnej.

Loreto rozpoczęło duży projekt budowlany mający na celu utworzenie nowego wejścia dla uczniów co jest połączone z gruntownym remontem parteru szkoły. W związku z tym, sale lekcyjne dla najmłodszych są niedostępne a aktualne prace uniemożliwiają skorzystanie z innych pomieszczeń.

Z góry dziękuje za zrozumienie i stałą współpracę we wspieraniu swoich dzieci, które będą musiały kontynuować pracę zdalną.

W związku z powyższym nadal planujemy zakończenie roku szkolnego w innym miejscu i/lub formie o czym poinformujemy Państwa najszybciej jak to będzie możliwe.

W kwestii rozpoczęcia roku szkolnego 2021 – 2022, ta uroczystość została zaplanowana na 18 września w Loreto i o ile nie zostaną wznowione ograniczenia z powodu pandemii, zakładamy, że nowy rok szkolny w Loreto będzie przebiegał normalnie.

Od 26 maja rozpoczynamy zapisy rodzeństwa. Dotyczy to tylko rodziców, których dzieci już uczęszczają do naszej szkoły (dotyczy to również rodzin, które zarezerwowały miejsce w szkole z powodu pandemii). Zapisy będziemy przyjmować tylko w formie elektronicznej i wszystkich zainteresowanych poinformujemy o tym za pomocą email i/lub sms.

Uprzejmie proszę rodziców, którzy pragną wypisać swoich dzieci ze szkoły, o wysłanie wiadomości na adres szkolny zapisy@pssm.org.uk, tak aby umożliwić aktualizację listy uczniów w każdej klasie.

Z wyrazami szacunku

Danuta Antonik i Rada Powierników

Komunikat kierownika szkoły: Konkurs plastyczny!

KONKURS_PLASTYCZNY

Drodzy uczniowie,

Powyższy plakat jest zachętą do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.
Co należy zrobić?
Zaprojektować własny plakat mający zachęcić do czytania.
Podpisać swój plakat w lewym dolnym rogu imieniem i nazwiskiem i dodać tytuł plakatu.
Do 22 maja przekazać plakat swojemu nauczycielowi (format pliku dowolny w przypadku zdjęcia proszę się upewnić, że jest ono wyraźne i w dobrej jakości.
Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:
5 – 7 lat, 8 – 10 lat i 11 – 13 lat.
O wynikach poinformujemy wszystkich na naszej stronie internetowej i Facebooku a galeria prac będzie dostępna na stronie i na YouTubie.