Wywiadówka – 15.02.2020

Sobota 15.02.2020 – wszystkie klasy oprócz 6B, I i IV gimnazjum

Ze względu na przewidywaną obecność dużej ilości rodziców, apel się nie odbędzie. Dzieci przychodzą do szkoły wg normalnego rozkładu. RODZICE SĄ PROSZENI O POZOSTANIE NA TERENIE STOŁÓWKI (nie dotyczy klasy 4B i przedszkola – dla tych klas wywiadówka odbędzie się o godzinie 12.00).

O godz 8.45 nauczyciele, asystenci i uczniowie udają się do sal lekcyjnych. Rodzice czekają na terenie stółówki.

O godz. 9.00 nauczyciele ww. klas przychodzą do auli i na salę gimnastyczną, wtedy też rodzice zostaną przeprowadzeni w odpowiednie miejsca. Rodzice dzieci z klas od 1 podstawowej do 4A, udadzą się do auli a rodzice dzieci z klas 5A, 5B, 6A, II-Gim, III-Gim, I-Lic  i II-Lic będą pokierowani na salę gimanstyczną .

O godz. 9.05 nauczyciele rozdają rodzicom podsumowania wyników w nauce. Każda z klas będzie miała przyporządkowane miejsce w auli lub na sali gimnastycznej, więc prosimy rodziców o stosowanie się do poleceń dyżurnych i personelu szkoły. Wtedy też będzie okazja do przeprowadzenia, krótkiej rozmowy z nauczycielem. W sprawie dłuższych konwersacji (w innym terminie) proszę umawiać się bezpośrednio z nauczycielem.

Po skończonej wywiadówce, rodzice opuszczą aulę i salę gimanstyczną a nauczyciele po powrocie do klas, rozdadzą podsumowanie wyników w nauce pozostałym dzieciom, których rodzice będą nieobecni podczas spotkania. Uprzejmie prosimy rodziców ww. klas o sprawdzenie tych wyników i potwierdzenie ich swoim podpisem.

Uczniowie nieobecni podczas zajęć, otrzymają podsumowania po feriach zimowych.

O godz. 12.00 do auli mogą udać się rodzice dzieci z klasy 4B. Dla nich odbędzie się osobne spotkanie, po którym będą mogli oni odebrać swoje dzieci. W tym samym czasie w klasie przedszkolnej odbędzie się wywiadówka dla rodziców przedszkolaków, po której będzie można odebrać dzieci.
BARDZO PROSIMY O DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH USTALEŃ!