Zaległości w opłacie czesnego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy wszystkich zalegających z czesnym o pilne uregulowanie zaległości do najbliższej soboty włącznie.
Osoby, które nie dopełnią tego zobowiązania, będziemy zmuszeni skreślić z listy uczniów naszej szkoły ze skutkiem natychmiastowym, co oznacza brak możliwości udziału w zajęciach od następnej soboty, tj. 26/11/16

Z poważaniem,
Rada Powierników