Akademia 3 Maja

8 maja o 13.30 rozpoczęła się tradycyjnie przygotowywana co roku przez naszą szkołę Akademia 3 Maja.

Gościliśmy na niej Konsula RP w Manchesterze p. Łukasza Lutostańskiego z małżonką, naszych kombatantów, uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych wolontariuszy. Jak co rolu wspomógł nas pokazem tańców polskich zespół „Polonez”
W tym roku uroczystość dodatkowo uświetnił koncertem polskiej muzyki p. Marcin Dominik Głuch, polski kompozytor i pianista mieszkający w Szwecji, który w przeddzień akademii już po raz trzeci przeprowadził warsztaty muzyczne z uczniami.

Program akademii koordynowała i nad całością czuwała wicedyrektorka naszej szkoły
p. Justyna Bielec, choreografię tańców uczniów nasza instruktorka p. Joasia Cullinan, a licznie odwiedzaną Kawiarenkę Rodziców p. Marta Błyszczyk.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowania, a także wszystkim uczestnikom – deklamującym, śpiewającym i tańczącym – serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do galerii.

Rada Powierników