Lekcja żywej historii – spotkanie z panem Bogdanem Trybuchowskim

W sobotę 21. stycznia uczniowie obu klas licealnych i IV gim. wzięli udział w spotkaniu z panem Bogdanem Trybuchowskim, synem pierwszej i długoletniej kierowniczki naszej szkoły, p. Olgi Trybuchowskiej.

Pan Bogdan prowadzi Fundusz Szkolny imienia swojej Mamy, przekazując corocznie niemałe fundusze na nagrody dla naszych uczniów.

Zaproszony gość opowiedział młodzieży swoją tułaczą drogę, którą odbył jako młody chłopak – przez Syberię, Iran, Indie, Afrykę do Manchesteru.

W nocy 10 lutego 1941 roku wraz z mamą i siostra Ireną został aresztowany i wywieziony na Syberię do obłasti (rejonu) Archangielska, gdzie w nieludzkich warunkach przebywali do amnestii ogłoszonej po podpisaniu układu Majski-Sikorski.

Poprzez pobyt w obozie przy formującym się Wojsku Polskim na południu Rosji Sowieckiej, potem obozach w Persji (dzisiejszy Iran) i Indiach, dotarł wraz z rodziną w grudniu 1942 roku do obozu w Tangerze w Afryce. Pobytowi w tym obozie poświęcona była większa część spotkania.

Pan Bogdan mówił o domkach ze stożkowymi dachami, krytymi bananowymi liśćmi, o szkole, harcerstwie i swoich niezliczonych przygodach.

Ten afrykański rozdział w życiu p. Bogdana spotkał się z największym zainteresowaniem młodzieży i wzbudził wiele emocji, tym bardziej, że pan Bogdan przyniósł ze sobą wiele afrykańskich pamiątek, które młodzież z zaciekawieniem oglądała i dotykała.

Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli panu Trybuchowskiemu kwiaty, a kierownik szkoły p. Barbara Goodwin podziękowała za niezwykłą lekcje historii.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

 W naszej szkolnej bibliotece posiadamy kilka egzemplarzy książki autorstwa p. Bogdana Trybuchowskiego pt. „Polskie drogi 1940-2000 przez Syberię, Iran, Indie i Afrykę do Manchester”, uprzejmie podarowanych szkole przez autora:

Opowiada ona o jego niezwykłych losach, ale także o pani Oldze Trybuchowskiej oraz początkach i pierwszych latach naszej szkoły – zachęcamy do zapoznania się z nią!

Barbara Goodwin