Zmiany w prawie Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Drodzy rodzice / opiekunowie,

Zasady dotyczące ochrony danych zmieniają się w wyniku wdrożenia „Rozporządzenia oOchronie Danych Osobowych” (RODO) od 25 maja 2018 r.

Prosimy zapoznać się z pełną treścią listu Przewodniczącego Rady Powierników: RODO list do rodziców

Nowy formularz rejestracyjny można pobrać tutaj: Formularz rejestracyjny

Pozostałe dokumenty związane z RODO dostępne są na stronie Dokumenty szkolne

Changes to Data Protection Law (GDPR)

Dear Parents/Guardians,

The rules around data protection are changing because of the implementation of the ‚General Data Protection Regulation’ (GDPR) from the 25th May 2018.

Please read the full letter from Chairman of the Board of Trustees: GDPR Letter to parents

New registration form can be find here: Registration form

And new, GDPR related documents, are available on this page: Dokumenty szkolne

LEKCJA HISTORII W ARBORETUM – 5 LISTOPADA (ZAPISY)

Szanowni Państwo,

Konsulat Generalny w Manchester wyszedł z propozycją sfinansowania szkolnej wycieczki do Arboretum. (Arboretum – to miejsce poświęcone pamięci żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej oraz w innych konfliktach zbrojnych XX i XXI w. Znajduje się tam również pomnik upamiętniający bohaterstwo polskich żołnierzy. Pomnik wykonał znany polski rzeźbiarz Robert Sobociński. Przedstawia on dwumetrowe postacie – żołnierza spod Monte Cassino, marynarza z załogi „Błyskawica”, lotnika z Dywizjonu 303 oraz łączniczkę z powstania warszawskiego, reprezentującą Armię Krajową. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło we wrześniu 2009 roku w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej.)
Inicjatywę Konsulatu przyjęliśmy z radością i wdzięcznością.

Wyjazd do Arboretum – uczniów klasy 4, 5, 6, I, II, III, IV-gimnazjalnej oraz I i II – licealnej nastąpi w sobotę 5 listopada o godz. 9.30 z parkingu przy polskim kościele. Powrót planujemy na godz. 16.00. Uczniowie otrzymali formularze zgłoszeniowe, które należy dostarczyć do szkolnej Administracji, do soboty 22-go października.Uczniowie powinni mieć na sobie odpowiednie ubrania oraz kanapki i picie.

Zajęcia lekcyjnej dla przedszkola oraz klas 1, 2 i 3 będą odbywały się w tym dniu w Sali parafialnej, od godz. 9.15 do 12.45.

W niedzielę 23-go o godz. 12.00 zapraszamy wszystkich Państwa na szkolną Mszę, do której liturgię Słowa przygotowują klasy I i II – gimnazjalne.

Prosimy o pilny zwrot formularzy rejestracyjnych, które były rozdane uczniom w pierwszą szkolną sobotę. Prosimy także informować Administrację o zmianie adresu domowego, mailowego a także o zmianie numeru telefonu.

Przypominamy o zachowaniu ruchu jednokierunkowego. Na Wellington Road należy wjeżdżać z Alexandra Road, wyjeżdżać na Alness Road.

Ferie jesienne (half term) przypadają w sobotę 29 października. W tym dniu szkoła w St. Bede’s College będzie zamknięta.

Z wyrazami szacunku

Barbara Goodwin i Rada Opiekuńcza
Kierownik szkoły