Podsumowanie zebrania Rady Rodziców z 8 listopada 2014

Bardzo dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy uczestniczyli w spotkaniu, tak ponownie padł rekord bo w zebraniu uczestniczyło 25 Rodziców – to wspaniałe i bardzo budujące, że Państwa zaangażowanie i pomoc rośnie.
Na spotkaniu omawialiśmy głównie, właściwie wyłącznie, organizację wizyty Św. Mikołaja.
Podjęte decyzje dotyczące organizacji tego wydarzenia:
a. Rodzice ustalili dobrowalną składkę na prezenty dla dzieci. Zbiórka odbędzie się do sekretnej puszki w szkole w dniu 22-go listopada. (dlaczego sekretna – bo wizyta Świętego też jest owiana tajemnicą dla wielu naszych podopiecznych J)
b. Ustaliliśmy listę pomocników Mikołaja w dniach 29-go listopada oraz 6-go grudnia, dzięki stokrotne
c. Poszukujemy sponsorów, którzy mogliby pomóc w organizacji zawartości paczek dla dzieci

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania za wspaniały dialog, pomysłowość oraz zgodność w podejmowaniu decyzji, wszystko prowadzące do bardzo efektywnego spotkania. Liczę bardzo na dalsze Państwa zaangażowanie i wiem, że się nie zawiodę. Przy okazji zachęcam gorąco wszystkich Rodziców do czynnego włączenia się w naszą działalność, naprawdę warto !

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wsparły mnie darami na loterię fantową przeprowadzoną podczas uroczystego obiadu z okazji Jubileuszu Szkoły. W sumie mieliśy 13 fantów a całkowity dochód z loterii to 286£ – wspaniała pomoc dla szkoły. Dziękuję wszystkim uczestnikom loterii.

Ustalenia z poprzedniego spotkania – nadal aktualne:
1. Zbiórka fantów, książek, gier itp. na jarmark szkolny Kaziuki będzie się odbywała już od teraz, oczywiście z głównym nasileniem styczeń/luty tuż przed jarmarkiem
2. Prosimy wszystkich Rodziców o włączenie się w poszukiwanie nowych sponsorów. Chodzi o Firmy i Osoby, które w jakikolwiek sposób mogłyby wesprzeć materialnie działalność naszej szkoły. Wszystkie pytania w tej sprawie oraz zgłoszenia nowych sponsorów proszę kierować do Marty Błyszczyk
3. Wszystkie osoby, które chcą aktywnie włączyć się w planowanie Jarmarku Kaziuki zapraszam w każdą sobotę do spotkania się i burzy mózgów

Z poważaniem

Marta Błyszczyk