Grono nauczycielskie

W roku szkolnym 2018/2019 grono nauczycielskie ma następujący skład:

 

Kierownik szkoły (Head Teacher)

Danuta Anna Antonik (nauczyciel) B’ED hons, Teacher Certificate, Catholic Teachers RE Certificate: Notre Dame Teacher Training College and Liverpool University.

PRZEDSZKOLE 3 i 4 LATKI

Iga Rutkowska (nauczyciel) NCFE Level 3 Diploma in Specialist Support in Teaching & Learning in Schools Bolton Community College, Level 3 Award in Speech and Language Support for 3-5 s (RQF). Obecnie studiuje BA Hons Teaching , Learning and Mentoring na Edge Hill University.
Magdalena Ossowska (asystentka) Poziom 3 Opieka nad dziećmi. Pośrednie 2 Praktyki w pracy dla dzieci i młodzieży. Kurs Opieka nad dziećmi. Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii (2 lata).
Maria Adamska (asystentka) Loreto Sixth Form A2 studia: biologia, chemia, socjologia.
Kamila Dylewska (asystentka) Wyższa szkoła Ekonimi w Warszawie licenjat.
Helena Występek (asystentka) Teaching Certificate. Theology and Religious Teaching Certificate, Endsleigh College Hull.
Olimpia Knapczyk (asystentka) Studiuje poziom A2: psychologia, socjologia i język włoski.
Katarzyna Dębska Wieczorek(asystentka) Akademia Morska w Szczecinie, Kierunek: nawigacja. Specjalizacja: Eksploatacja Portów i Floty Morskiej. Poziom wykształcenia: wyższe (inżynier).
Agnieszka Kudzinowska (asystentka) Uniwersytet w Białymstoku. Magister pedagogiki i psychologii.
Sabina Adamus-Mata (asystentka) Kurs opieki nad dziećmi – Entry level 3 Tameside Adult Community Education. Aktualnie Level 1.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa 1A

Agnieszka Rutkowska (nauczyciel) Studia podyplomowe: terapia pedagogiczna w kształceniu zintegrowanym mgr nauczania początkowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach.
Agnieszka Plucińska-Kazub (asystentka) ESOL 3, Salford City College mistrz fryzjerstwa, ZSZ w Bełchatowie
Dorota Witkowska – Dziuma (asystentka) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, studia I stopnia (inżynierskie)kierunek Zootechnika, specjalność Agroturystyka

Klasa 1B

Agata Majchrowski (nauczyciel) Mgr Akademia Pomorska w Słupsku kierunek pedagogika specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Anna Dobrucka (asystentka) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kierunek-Biologia, Specjalność – Biologia ogólna.
Jan Dobrucki (asystent) Mgr prawa, Uniwersytet Lazarskiego. Studia podyplomowe z ochrony danych osobowych, Uniwersytet Kozmińskiego.
Agnieszka Domańska (asystent) Politechnika Lubelska, Kierunek: Zarządzanie i Marketing. Ukończone kursy języka angielskiego, poziom 1,2 i 3. Ukończony kurs pierwszej pomocy – Emergency Paediatric First Aid QA Level 3.

Klasa 2A

Magdalena Hickiewicz (nauczyciel) Społeczna Akademia Nauk, Wydział Zamiejscowy w Londynie – Studia podyplomowe- diagnoza i terapia pedagogiczna ze wczesnym wspomaganiem rozwoju. Studia magisterskie – kierunek pedagogika: specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie- studia licencjackie-Kierunek: pedagogika; specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Joanna Pike (asystentka) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, kierunek: Rolnictwo, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Instytut Humanistyki i Języków Obcych; Kurs Pedagogiczny.
Sylwia Młynarska (asystentka) Uniwersytet Rzeszowski licencjat Kułturoznawstwo Nauki i Biznesu „Żak” w Rzeszowie Archiwistyka (technik archiwista)

Klasa 2B

Renata Łyjak (nauczyciel) Mgr socjologii zachowań ludzkich Uniwersytet Szczeciński.
Sylwia Feliga (asystentka) Szkoła Wyższa im. Włodkowicza w Płocku. Studia magisterskie, kierunek zarządzanie.

Klasa 3A

Grażyna Kołodziejek Shitta (nauczyciel) Inżynier oceanotechniki, spec. technika portowa Politechnika Szczecińska studia podyplomowe: pedagogika ogólna i szkolna Uniwersytet Szczeciński.
Edyta Baranek (asystentka) Ukończyła Policealne Studium Zawodowe, Krakowska Szkole Hotelarska w zawodzie Technik obsługi turystycznej.

Klasa 3B

Anna Niklewska (nauczyciel) MSc Chemistry,Post Graduate pedagogic studies ( primary) Gdansk University. International Management Studies specialisation financial controlling Rostock University. IGD Post graduate course in Food and Grocery industry. BSC Business Analyst modules for international diploma.
Patryk Wołowski (asystent) Studiuje na poziomie A2: biologia, chemia i księgowość.
Magdalena Bartusiak (asystent) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Magister ekonomii

Klasa 4A

Joanna Wszołkowska (asystentka) Unversity of Computer Science and Economics in Olsztyn. Faculty of Sociology and Pedagogy specialty re-socialisation and custodial pedagogy.
Paweł Młynarski (asystentka) Wyższa szkoła Informatyki i Komunikacji Społecznej w Rzeszowie. Dziennikartwo i Komunikacja Społeczna

Klasa 4B

Paweł Dawidziuk (nauczyciel) Politechnika Lubelska mgr Inżynierii. Glasgow University, Master of Science, Electronics and Electrical Engineering, Lider dziecięcego zespołu muzycznego „Szkoła” przy parafii Bożego Miłosierdzia.
Piotr Błyszczyk (asystentka) Studiuje w Manchester University.

Klasa 5a

Kinga Perkowska (nauczyciel) Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, wydział filologiczny: filologia angielska (spec. Nauczycielska). Uniwersytet Łódzki, wydział filologiczny: filologia polska (spec. Nauczycielska
Beata Solska (asystent) AGH – University of Science and Technology, Cracow Master Degree In Mathematics Educational College Kraków Poland: Teacher qualification.

Klasa 5b

Marta Duszeńsko (nauczyciel) Papieski Wydział Teologiczny w Wrocławiu, magister teologi z przygotowaniem pedagogicznym.
Krzysztof Duszeńko (asystent) Policealne Studium – Obsługa ruchu turystycznego w Legnicy.

Klasa 6

Monika Polaszek (nauczyciel) University of Salford Master’s degree – specialisation Teaching English to Speakers of other languages. WSL (College of Foreign Languages) Częstochowa. Bachelor’s Degree specialisation English as a Foreign Language Teacher.

GIMNAZJUM

Klasa I

Danuta Kreft (nauczyciel) Katolicki Uniwersytet Lubelski. Doktor filozofii.
Marcin Hagedorn (asystent)  Studiuje medycynę 3 rok na University of Manchester.

Klasa II

Magda Ziarkowska (nauczyciel) Uniwersytet Gdański: Wydział Filologiczno-Historyczny kierunek filologia polska. Podyplomowe studia Logopedyczne.

Klasa III

Magda Kocon (nauczyciel) QTA status, General Teaching Council for England. Magister Filologii Angielskiej Gdansk University. Bachelor pf Education (TEFL) University of Casimir the Great, Bydgoszcz.

Klasa IV

Agnieszka Herba (nauczyciel) Mgr slawistyki (specj. jezyk chorwacki) Uniwersytet Gdanski studia podyplomowe: historia (specj. nauczanie) Uniwersytet Gdanski

LICEUM

Klasa I

Justyna Bielec (nauczyciel) Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nauczyciel języka polskiego od 1998, a w Polskiej Szkole pracuje od 2008 roku. Posiada III stopień awansu zawodowego, czyli tytuł nauczyciela mianowanego. Członek Rady Powierników od 2015 roku.

Klasa II

Monika Kopańska-Pruszko (nauczyciel) Mgr filologii polskiej Kolegium Nauczycielskie w Koszalinie Akademia Pomorska w Słupsku Qualified Teacher Status General Teaching Council in England

Historia

Katarzyna Kasińska (nauczyciel) kl 5, I, II, IV gimn I, II lic Mgr historii Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Qualified Teacher Status General Teaching Council in England
Maciej Palczewski (nauczyciel) kl 6 i III gimn Mgr Historii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, St Helens College – Teaching Assistant CACHE – Level 2 Certificate in Supporting Teaching and Learning in Schools (QCF)

Geografia

Maciej Palczewski (nauczyciel) kl 6 i III gimn Mgr Historii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, St Helens College – Teaching Assistant CACHE – Level 2 Certificate in Supporting Teaching and Learning in Schools (QCF)

Religia

Agnieszka Staszak(nauczyciel) SP kl 1-4 Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mgr Nauka o Rodzinie wraz z przygotowaniem pedagogicznym, CACHE Level 3 in Supporting Teaching and Learning in Schools.
Ks. Karol Rogasik(nauczyciel) SP kl 5-6, GIM I-IV, LIC I,II Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Poznań i Collegium Bobolanum, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

Biblioteka

Wiktor Rutkowski Bachelor of Arts (Hons) in English Language and Literature, King’s College London.

KLASY DOROSŁYCH

Język angielski – I grupa

Maria Rimington Manchester Metropolitan University Institute of Education: Post Graduate Diploma in Language Education, Post Graduate Certificate in Language Education. Uniwersytet Wrocławski Katedra Filiologii, mgr języków obcych.

Język angielski – II grupa

Andrzej Antonik Salford University, BSc in Electrical and Electronic Engineering

Język angielski – III grupa

Karolina Łaniewska Licencjat z języka angielskiego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile MA In Translating For International Business Salford University, Manchester. Qualified Teacher Status (General Teaching Council for England) Certificate of English Language Teaching to Adults(CELTA)

Język polski

Ryszard Berechula University of Keele, BA (Hons) Russian and Electronics Joint Honours Degree, MSc University of Manchester Institute of Science and Technology, Communications Engineering and Digital Electronics, Registered Public Service Interpreter – Polish (Chartered Institute of Linguists) London,

LOGOPEDA

PSYCHOLOG

ZASTĘPSTWA

Jagoda Staniaszek Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Łodzi, Oddział w Katowicach. Studia podyplomowe Sztuka i wiedza o kulturze w zreformowanej szkole. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Myślowicach. Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno kompensacyjne. Uniwersytet Sląski w Katowicach, Wydział pedagogiki i psychologii. Studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność – resocjalizacja.
Anna Borewicz Qualified Teacher Status MA in Applied Linguistics, Salford University licencjat z polonistyki, PWSZ w Gorzowie Wlkp.
Tomasz Kasinski Akademia Loretanska w Krakowie – Informatyka, Open University – Foundation Degree Information Technology, Aktualnie studiuje w Open University BSc Information Technology.
Marcin Hagedorn Drugi rok studia medecyny na uniwesytecie w Manchesterze

ADMINISTRACJA

Ewa Rojek (kierownik administracji) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gliwicach: krawiectwo. Withington Adult Education Centre English Skills for Life: Speaking, Llistening,Reading and Writing Entry 3.
Barbara Góra (asystentka) Administrative Assistant and tax officer at Her Majesty’s Customs and Excise.
Kamil Rojek (asystent) Xaverian College A2 Business, Law, Level 3 Core Maths.
Agnieszka Prędka (asystentka) Advanced Diploma in Accounting (AAT level 3). Nicholas Kopernikus University in Toruń – MSc in management and marketing.
Krystyna Olenska (recepcjonistka) Notre Dame College of Education: Teacher QTS. Training certificate: Religious Teaching Certificate.

aktualizacja 16/04/2019