Grono nauczycielskie

 

W roku szkolnym 2016/2017 grono nauczycielskie ma następujący skład:

Kierownik szkoły (Head Teacher)

Danuta Anna Antonik (nauczyciel) B’ED hons, Teacher Certificate, Catholic Teachers RE Certificate: Notre Dame Teacher Training College and Liverpool University

PRZEDSZKOLE 3 i 4 LATKI

Iga Rutkowska (nauczyciel) NCFE Level 3 Diploma in Specialist  Support in Teaching & Learning in Schools Bolton Community College, Level 3 Award in Speech and Language Support for 3-5 s (RQF). Obecnie studiuje BA Hons Teaching , Learning and Mentoring na Edge Hill University
Ewa Sroka (asystentka) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Dwuletnie stadium: Socjoterapia i Psychoterapia Młodzieży.
Agnieszka Koss (asystentka) mgr stosunków międzynarodowych Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Anna Niklewska (asystentka) MSc Chemistry,Post Graduate pedagogic studies ( primary) Gdansk University. International Management Studies specialisation financial controlling Rostock University. IGD Post graduate course in Food and Grocery industry. BSC Business Analyst modules for international diploma
Dorota Wrzała (asystentka) Policealna szkoła zawodowa w Słupsku, Technik Administracji
Anna Dobrucka (asystentka) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kierunek-Biologia, Specjalność – Biologia ogólna.
Helena Występek (asystent) Teaching Certificate. Theology and Religious Teaching Certificate, Endsleigh College Hull.
Ewa Chudzio (asystentka) Obecnie studiuje w Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii UJ,Kraków. Szkolenie psychoterapeutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Instytut Psychologii, Kraków stopień naukowy: Magister, specjalizacja: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Katarzyna Dębska Wieczorek(asystentka) Akademia Morska w Szczecinie, Kierunek: nawigacja. Specjalizacja: Eksploatacja Portów i Floty Morskiej. Poziom wykształcenia: wyższe (inżynier)
Katarzyna Chadwick Snopko (asystentka) Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – licencjat – bankowość, podyplomowe studia nowoczesnego marketingu

SZKOLA PODSTAWOWA

Klasa 1A
Grażyna Kołodziejek-Shitta (nauczyciel) inżynier oceanotechniki, spec. technika portowa Politechnika Szczecińska studia podyplomowe: pedagogika ogólna i szkolna Uniwersytet Szczeciński
Beata Peplinska (asystentka) Technical dietetic
Edyta Baranek (asystentka) Ukończyła Policealne Studium Zawodowe, Krakowska Szkole Hotelarska w zawodzie Technik obsługi turystycznej
Klasa 1B
Marta Dawiczewska (nauczyciel) Qualified Teacher Status, Kurs kwalifikacyjny opiekuna przedszkolnego- CACHE Level 1 Award – Introduction to Early Years Settings, Studia podyplomowe w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: nauka o Rodzinie.
Joanna Sanok-Pike (asystentka) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, kierunek: Rolnictwo, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Instytut Humanistyki i Języków Obcych; Kurs Pedagogiczny.
Artur Rojek (asystent) ESOL Course, Level 1. Community Interpreting Course, Level 2
Klasa 2A
Agnieszka Rutkowska (nauczyciel) studia podyplomowe: terapia pedagogiczna w kształceniu zintegrowanym mgr nauczania początkowego Wyzsza Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach
Agnieszka Plucińska-Kazub (asystentka) ESOL 3, Salford City College mistrz fryzjerstwa, ZSZ w Bełchatowie
Wiktor Rutkowski (asystent) Bachelor of Arts (Hons) in English Language and Literature, King’s College London.
Klasa 2B
Agata Majchrowski (nauczyciel) Mgr Akademia Pomorska w Słupsku kierunek pedagogika specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Agnieszka Domańska (asystentka) Politechnika Lubelska, Kierunek: Zarządzanie i Marketing.  Ukończone kursy języka angielskiego, poziom 1,2 i 3. Ukończony kurs pierwszej pomocy – Emergency Paediatric First Aid QA Level 3
Katarzyna Kosczielny (asystentka) mgr Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższa szkoła zarządzania w Koninie
Klasa 3A
Patrycja Oprawko (nauczyciel) Uniwersytet Gdański : mgr Marketing i Zarządzanie, podyplomowe studia Zarządzania Zasobami ludzkimi, Gdański Uniwersytet Techniczny podyplomowe studia Public Relations.
Anna Miskis (asystentka) Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
Magdalena Rokicka Ayodele (asystentka) mgr pielęgniarstwa na wydziale nauk o zdrowiu, Uniwersytet Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Member of Royal College of Nursing.
Klasa 3B
Renata Lyjak (nauczyciel) mgr socjologii zachowań ludzkich Uniwersytet Szczeciński
Magdalena Kocon (asystentka) mgr Filologii Angielskiej, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, licencjat – Edukacja, Diploma in Public Service Interpreting, Institute of Linguistics,London, Qualified Teacher Status, General Teaching Council for England, licencjat (Niemiecki) Uniwersytet Gdanski.
Pawel Dawidziuk (asystent)  Politechnika Lubelska mgr Inżynierii, Glasgow University, Master of Science, Electronics and Electrical Engineering, Lider dziecięcego zespołu muzycznego „Szkoła” przy parafii Bożego Miłosierdzia.
Klasa 4
Joanna Kolber (nauczyciel) Teaching Assistant Course, technik geodeta, Technikum Geodezyjne
Klaudia Czarnecka (asystentka) Aktualnie studiuje A2 w Holy Cross Sixth Form College
Klasa 5
Sylwia Kędzierska (nauczyciel) Torun Teacher Training College TEFL. Torun University B.A. in English Language teaching. M.A. Applied Linguistics Salford University
Isabela Błachut(asystentka) Studiuje w Manchester University
Klasa 6
Danuta Antonik (nauczyciel) B’ED hons, Teacher Certificate, Catholic Teachers RE Certificate: Notre Dame Teacher Training College and Liverpool University
Marcin Miskis First Class BA Hons in International and Business Management University of Central Lancashire
Piotr Korotyniec (asystent) Mgr Prawa, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo, adwokat w zielonogórskiej izbie adwokackiej.

GIMNAZJUM

Klasa I
Jagoda Staniaszek (nauczyciel) Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Łodzi, Oddział w Katowicach. Studia podyplomowe Sztuka i wiedza o kulturze w zreformowanej szkole. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Myślowicach. Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno kompensacyjne. Uniwersytet Sląski w Katowicach, Wydział pedagogiki i psychologii. Studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność – resocjalizacja
Klasa II
Anna Borewicz (nauczyciel) Qualified Teacher Status MA in Applied Linguistics, Salford University licencjat z polonistyki, PWSZ w Gorzowie Wlkp.
Klasa III
Bernadetta Buczkowska (nauczyciel) mgr nauczyciel dyplomowany, Uniwersystet Gdanski – podyplomowe Studium Logopedyczne, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu – mgr teologii, Studium Nauczycielskie im. Staszica w Leborku – nauczyciel wychowania przedszkolnego, kursy kwalifikacyjne „Terapia Pedagogiczna”i „Pedagogika Opiekunczo – Wychowawcza”
Klasa IV
Agnieszka Herba (nauczyciel) mgr slawistyki (specj. jezyk chorwacki) Uniwersytet Gdanski studia podyplomowe: historia (specj. nauczanie) Uniwersytet Gdanski

LICEUM

Klasa I
Justyna Bielec (nauczyciel) Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nauczyciel języka polskiego od 1998, a w Polskiej Szkole pracuje od 2008 roku. Posiada III stopień awansu zawodowego, czyli tytuł nauczyciela mianowanego. Członek Rady Powierników od 2015 roku.
Klasa II
Monika Kopańska-Pruszko (nauczyciel) mgr filologii polskiej Kolegium Nauczycielskie w Koszalinie Akademia Pomorska w Słupsku Qualified Teacher Status General Teaching Council in England
Historia
Katarzyna Kasińska (nauczyciel) kl 5, I, II, III gimn I, II lic mgr historii Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Qualified Teacher Status General Teaching Council in England
Maciej Palczewski (nauczyciel) kl 6 i IV gimn mgr Historii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, St Helens College – Teaching Assistant CACHE – Level 2 Certificate in Supporting Teaching and Learning in Schools (QCF)
Religia
Ks. Karol Rogasik(nauczyciel) Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Poznań i Collegium Bobolanum, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.
Agnieszka Staszak(nauczyciel) Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mgr Nauka o Rodzinie wraz z przygotowaniem pedagogicznym, CACHE Level 3 in Supporting Teaching and Learning in Schools.
Biblioteka
Wiktor Rutkowski Bachelor of Arts (Hons) in English Language and Literature, King’s College London.

KLASY DOROSLYCH

Jezyk angielski – I grupa
Maria Rimington Manchester Metropolitan University Institute of Education: Post Graduate Diploma in Language Education, Post Graduate Certificate in Language Education. Uniwersytet Wrocławski Katedra Filiologii, mgr języków obcych.
Jezyk angielski – II grupa
Andrzej Antonik Salford University, BSc in Electrical and Electronic Engineering
Jezyk angielski – III grupa
Karolina Łaniewska licencjat z języka angielskiego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile MA In Translating For International Business Salford University, Manchester. Qualified Teacher Status (General Teaching Council for England) Certificate of English Language Teaching to Adults(CELTA)
Jezyk polski
Ryszard Berechula University of Keele, BA (Hons) Russian and Electronics Joint Honours Degree, MSc University of Manchester Institute of Science and Technology, Communications Engineering and Digital Electronics, Registered Public Service Interpreter – Polish (Chartered Institute of Linguists) London,

LOGOPEDA

Magda Ziarkowska Uniwersytet Gdański: Wydział Filologiczno-Historyczny kierunek filologia polska. Podyplomowe studia Logopedyczne

PSYCHOLOG

Ewa Chudzio  Obecnie studiuje w Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii UJ,Kraków. Szkolenie psychoterapeutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Instytut Psychologii, Kraków stopień naukowy: Magister, specjalizacja: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

ZASTEPSTWA

Ewelina Łyjak mgr pedagogiki ogólnej, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku /o w Ustce
Julia Wdowin University of Warwick – MA in International Political Economy, University of Cambridge, Christ’s College – BA in Modern and Medieval Languages (French and Spanish), Universidad de Zaragoza – Economics and Law
Tomasz Kasinski Akademia Loretanka w Krakowie –  Informatyka, Open University – Foundation Degree Information Technology, aktualnie studiuje w Open University BSc Information Technology

ADMINISTRACJA

Karolina Ratajewska (kierownik administracji) Vocational Business School no.2 Poznan: shop assistant diploma. Vocational Beauty College in Poznan – beauty technician.
Ewa Rojek (asystentka) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gliwicach: krawiectwo. Withington Adult Education Centre English Skills for Life: Speaking, Llistening,Reading and Writing Entry 3.
Kamil Rojek (asystent) Xaverian College A2 Business, Law, Leve 3 Core Maths.
Krystyna Olenska (recepcjonistka) Notre Dame College of Education: Teacher QTS. Training certificate: Religious Teaching Certificate.

aktualizacja 15/11/2016