Grono nauczycielskie

W roku szkolnym 2017/2018 grono nauczycielskie ma następujący skład:

dawic

Kierownik szkoły (Head Teacher)

Danuta Anna Antonik (nauczyciel) B’ED hons, Teacher Certificate, Catholic Teachers RE Certificate: Notre Dame Teacher Training College and Liverpool University.

PRZEDSZKOLE 3 i 4 LATKI

Iga Rutkowska (nauczyciel) NCFE Level 3 Diploma in Specialist  Support in Teaching & Learning in Schools Bolton Community College, Level 3 Award in Speech and Language Support for 3-5 s (RQF). Obecnie studiuje BA Hons Teaching , Learning and Mentoring na Edge Hill University.
Ewa Galuszka (asystentka) Licencjat – Pedagogika resocjalizacyjna, Akademia Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianam w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński, mgr Pedagogika szkolna.
Magdalena Ossowska (asystentka) Poziom 3 Opieka nad dziećmi. Pośrednie 2 Praktyki w pracy dla dzieci i młodzieży. Kurs Opieka nad dziećmi. Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii (2 lata).
Maria Adamska (asystentka) Loreto Sixth Form A2 studia: biologia, chemia, socjologia.
Kamila Dylewska (asystentka) Wyższa szkoła Ekonimi w Warszawie licenjat.
Helena Występek (asystentka) Teaching Certificate. Theology and Religious Teaching Certificate, Endsleigh College Hull.
Ewa Chudzio (asystentka) Obecnie studiuje w Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii UJ,Kraków. Szkolenie psychoterapeutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Instytut Psychologii, Kraków stopień naukowy: Magister, specjalizacja: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży.
Katarzyna Dębska Wieczorek(asystentka) Akademia Morska w Szczecinie, Kierunek: nawigacja. Specjalizacja: Eksploatacja Portów i Floty Morskiej. Poziom wykształcenia: wyższe (inżynier).

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa 1A
Magdalena Hickiwiecz (nauczyciel) Społeczna Akademia Nauk, Wydział Zamiejscowy w Londynie – Studia podyplomowe- diagnoza i terapia pedagogiczna ze wczesnym wspomaganiem rozwoju. Studia magisterskie – kierunek pedagogika: specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie- studia licencjackie-Kierunek: pedagogika; specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Aneta Koterba (asystentka) Association of Teachers and Animators KLANZA in Białystock – Introduction to the Pedagogy of Entertainment in Education course. nTeacher Training and Further Education Centre in Suwałki – Camp Tour course.
Joanna Pike (asystentka) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, kierunek: Rolnictwo, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Instytut Humanistyki i Języków Obcych; Kurs Pedagogiczny.
Klasa 1B
Renata Lyjak (nauczyciel) Mgr socjologii zachowań ludzkich Uniwersytet Szczeciński.
Kinga Moździerz (asystentka) Pierwszy rok studia w Access to Music College.
Pawel Dawidziuk (asystent) Politechnika Lubelska mgr Inżynierii, Glasgow University, Master of Science, Electronics and Electrical Engineering, Lider dziecięcego zespołu muzycznego „Szkoła” przy parafii Bożego Miłosierdzia.
Klasa 2A
Grażyna Kołodziejek-Shitta (nauczyciel) Inżynier oceanotechniki, spec. technika portowa Politechnika Szczecińska studia podyplomowe: pedagogika ogólna i szkolna Uniwersytet Szczeciński.
Beata Peplinska (asystentka) Technical dietetic.
Edyta Baranek (asystentka) Ukończyła Policealne Studium Zawodowe, Krakowska Szkole Hotelarska w zawodzie Technik obsługi turystycznej.
Klasa 2B
Marta Dawiczewska (nauczyciel) Qualified Teacher Status, Kurs kwalifikacyjny opiekuna przedszkolnego- CACHE Level 1 Award – Introduction to Early Years Settings, Studia podyplomowe w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: nauka o Rodzinie.
Anna Niklewska (asystentka) MSc Chemistry,Post Graduate pedagogic studies ( primary) Gdansk University. International Management Studies specialisation financial controlling Rostock University. IGD Post graduate course in Food and Grocery industry. BSC Business Analyst modules for international diploma.
Artur Rojek (asystent) ESOL Course, Level 1. Community Interpreting Course, Level 2.
Klasa 3A
Agnieszka Rutkowska (nauczyciel) Studia podyplomowe: terapia pedagogiczna w kształceniu zintegrowanym mgr nauczania początkowego Wyzsza Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach.
Agnieszka Plucińska-Kazub (asystentka) ESOL 3, Salford City College mistrz fryzjerstwa, ZSZ w Bełchatowie
Agata Sakowska (asystentka) Kurs informatyki, trzykrotne szkolenie z obsługi klienta w Hamburgu, Kurs Kasjera Walutowego.
Klasa 3B
Agata Majchrowski (nauczyciel) Mgr Akademia Pomorska w Słupsku kierunek pedagogika specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Agnieszka Domańska (asystentka) Politechnika Lubelska, Kierunek: Zarządzanie i Marketing.  Ukończone kursy języka angielskiego, poziom 1,2 i 3. Ukończony kurs pierwszej pomocy – Emergency Paediatric First Aid QA Level 3.
Jan Dobrucki (asystent) Mgr prawa, Uniwersytet Lazarskiego. Studia podypolomowe z ochrony danych osobowych, Uniwersytet Kozmińskiego.
Klasa 4A
Kinga Zowada (nauczyciel) Filologia polska(specjalność nauczycielska), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, licencjat i magister.
Beata Solska (asystentka) AGH – University of Science and Technology , Krakow – Masters in Mathematics. Educational College , Krakow. Teacher Qualification.
Klasa 4B
Marta Duszeńko (nauczyciel) Papieski Wydział Teologiczny w Wrocławiu, magister teologi z przygotowaniem pedagogicznym.
Magdalena Rokicka Ayodele(asystentka) Mgr pielęgniarstwa na wydziale nauk o zdrowiu, Uniwersytet Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Member of Royal College of Nursing.
Klasa 5
Monika Polaszek (nauczyciel) University of Salford Master’s degree – specialisation Teaching English to Speakers of other languages. WSL (College of Foreign Languages) Częstochowa. Bachelor’s Degree specialisation English as a Foreign Language Teacher.
Tomasz Dawiczewski (asystent) High school in Warsaw.
Piotr Korotyniec (asystent) Mgr Prawa, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo, adwokat w zielonogórskiej izbie adwokackiej.
Klasa 6
Sylwia Kędzierska (nauczyciel) Torun Teacher Training College TEFL. Torun University B.A. in English Language teaching. M.A. Applied Linguistics Salford University
Izabela Błachut  (asystentka) Studiuje w Manchester University

GIMNAZJUM

Klasa I
Marcin Miskis (nauczyciel) First Class BA Hons in International and Business Management University of Central Lancashire.
Klasa II
Jagoda Staniaszek (nauczyciel) Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Łodzi, Oddział w Katowicach. Studia podyplomowe Sztuka i wiedza o kulturze w zreformowanej szkole. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Myślowicach. Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno kompensacyjne. Uniwersytet Sląski w Katowicach, Wydział pedagogiki i psychologii. Studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność – resocjalizacja
Klasa III
Bernadetta Buczkowska (nauczyciel) Mgr nauczyciel dyplomowany, Uniwersystet Gdanski – podyplomowe Studium Logopedyczne, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu – mgr teologii, Studium Nauczycielskie im. Staszica w Leborku – nauczyciel wychowania przedszkolnego, kursy kwalifikacyjne „Terapia Pedagogiczna”i „Pedagogika Opiekunczo – Wychowawcza”
Klasa IV
Agnieszka Herba (nauczyciel) Mgr slawistyki (specj. jezyk chorwacki) Uniwersytet Gdanski studia podyplomowe: historia (specj. nauczanie) Uniwersytet Gdanski

LICEUM

Klasa I
Justyna Bielec (nauczyciel) Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nauczyciel języka polskiego od 1998, a w Polskiej Szkole pracuje od 2008 roku. Posiada III stopień awansu zawodowego, czyli tytuł nauczyciela mianowanego. Członek Rady Powierników od 2015 roku.
Klasa II
Monika Kopańska-Pruszko (nauczyciel) Mgr filologii polskiej Kolegium Nauczycielskie w Koszalinie Akademia Pomorska w Słupsku Qualified Teacher Status General Teaching Council in England
Historia
Katarzyna Kasińska (nauczyciel) kl 5, I, II, IV gimn I, II lic Mgr historii Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Qualified Teacher Status General Teaching Council in England
Maciej Palczewski (nauczyciel) kl 6 i III gimn Mgr Historii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, St Helens College – Teaching Assistant CACHE – Level 2 Certificate in Supporting Teaching and Learning in Schools (QCF)
Geografia
Maciej Palczewski (nauczyciel) kl 6 i III gimn Mgr Historii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, St Helens College – Teaching Assistant CACHE – Level 2 Certificate in Supporting Teaching and Learning in Schools (QCF)
Religia
Agnieszka Staszak(nauczyciel) SP kl 1-4 Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mgr Nauka o Rodzinie wraz z przygotowaniem pedagogicznym, CACHE Level 3 in Supporting Teaching and Learning in Schools.
Ks. Karol Rogasik(nauczyciel) SP kl 5-6, GIM I-IV, LIC I,II Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Poznań i Collegium Bobolanum, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.
Biblioteka
Wiktor Rutkowski Bachelor of Arts (Hons) in English Language and Literature, King’s College London.

KLASY DOROSŁYCH

Język angielski – I grupa
Maria Rimington Manchester Metropolitan University Institute of Education: Post Graduate Diploma in Language Education, Post Graduate Certificate in Language Education. Uniwersytet Wrocławski Katedra Filiologii, mgr języków obcych.
Język angielski – II grupa
Andrzej Antonik Salford University, BSc in Electrical and Electronic Engineering
Język angielski – III grupa
Karolina Łaniewska Licencjat z języka angielskiego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile MA In Translating For International Business Salford University, Manchester. Qualified Teacher Status (General Teaching Council for England) Certificate of English Language Teaching to Adults(CELTA)
Język polski
Ryszard Berechula University of Keele, BA (Hons) Russian and Electronics Joint Honours Degree, MSc University of Manchester Institute of Science and Technology, Communications Engineering and Digital Electronics, Registered Public Service Interpreter – Polish (Chartered Institute of Linguists) London,

LOGOPEDA

Magda Ziarkowska Uniwersytet Gdański: Wydział Filologiczno-Historyczny kierunek filologia polska. Podyplomowe studia Logopedyczne

PSYCHOLOG

Ewa Chudzio Obecnie studiuje w Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii UJ,Kraków. Szkolenie psychoterapeutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Instytut Psychologii, Kraków stopień naukowy: Magister, specjalizacja: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

ZASTĘPSTWA

Anna Dobrucka (przedszkole) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kierunek-Biologia, Specjalność – Biologia ogólna.
Anna Borewicz Qualified Teacher Status MA in Applied Linguistics, Salford University licencjat z polonistyki, PWSZ w Gorzowie Wlkp.
Tomasz Kasinski Akademia Loretanska w Krakowie –  Informatyka, Open University – Foundation Degree Information Technology, Aktualnie studiuje w Open University BSc Information Technology.
Marcin Hagedorn Drugi rok studia medecyny na uniwesytecie w Manchesterze

ADMINISTRACJA

Ewa Rojek (kierownik administracji) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gliwicach: krawiectwo. Withington Adult Education Centre English Skills for Life: Speaking, Llistening,Reading and Writing Entry 3.
Barbara Góra (asystentka) Administrative Assistant and tax officer at Her Majesty’s Customs and Excise.
Kamil Rojek (asystent) Xaverian College A2 Business, Law, Level 3 Core Maths.
Agnieszka Prędka (asystentka) Advanced Diploma in Accounting (AAT level 3). Nicholas Kopernikus University in Toruń – MSc in management and marketing.
Krystyna Olenska (recepcjonistka) Notre Dame College of Education: Teacher QTS. Training certificate: Religious Teaching Certificate.

aktualizacja 18/11/2017