Opłaty

Rodzice oraz opiekunowie zobowiązani są do pełnienia trzech dyżurów w ciągu każdego roku szkolnego. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, pobrany na początku roku szkolnego depozyt nie będzie zwracany.
Wysokość czesnego w załączniku nie zawiera wysokości depozytu.

Czesne rok szkolny 2018/2019

Płatność w systemie Schoolmoney