Dyżury Rodziców

Każda rodzina jest zobowiązana do wykonania 3 dyżurów w ciągu roku szkolnego, rozłożonych na dwa semestry – w soboty w trakcie zajęć szkolnych, w niedzielę mszy szkolnych w kawiarence sali parafialnej, przy obsłudze uroczystości szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku, akademie, jasełka, itp.).
Przy opłacaniu czesnego pobieramy kaucję w wysokości £30, która zostanie w całości zwrócona po wykonaniu trzeciego dyżuru.

Na dyżury można zapisać się:

– osobiście w administracji szkoły
Szczegółowy regulamin dyżurów

Pomocne informacje na temat dyżurów