Praca

Nasza szkoła jest szkołą sobotnią prowadzącą zajęcia przez 4 godziny w 35 sobót rocznie. Nauczyciele i asystenci pracują wolontarnie otrzymując jedynie zwrot kosztów.
Aktualne wakaty:
1. Nauczyciele do prowadzenia klas gimnazjalnych. Wymagane wykształcenie kierunkowe/pedagogiczne
2. Nauczyciel języka polskiego dla dorosłych. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego, wykształcenie kierunkowe/pedagogiczne.
2. Asystenci do pomocy w klasach przedszkolnych i podstawowych 1-3. Wymagana dobra znajomość języka polskiego, wykształcenie kierunkowe/pedagogiczne mile widziane.
Zgłoszenia wraz z CV proszę kierować na adres szkolny szkola@polskaszkolamanchester.org.