Wnioski o legitymacje szkolne 2017/2018

Drodzy Rodzice,Drodzy Rodzice,
Przypominamy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 20 kwietnia 2017r., uczniowie Polskich Szkół poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej nabyli takie same prawa jak ich rówieśnicy w Polsce!

Do końca grudnia 2017r. przyjmujemy wnioski rodziców, którzy chcą aby ich dziecko/i otrzymały taką legitymację. Po rejestracji należy pobrać (lub ściągnąć z naszej strony) wniosek, który należy czytelnie wypełnić (można na komputerze), podpisać i oddać do administracji szkoły. Wnioski wypełniamy w języku polskim. W polu obywatelstwo wpisujemy np. „polskie”, „brytyjskie”, etc. Wypełnienie wniosku niezgodnie ze wzorem może powodować odrzucenie wniosku przez konsulat. Przewidywany termin wydania legitymacji to 1 lutego 2017r. TUTAJ PRZYKŁADOWY WYPEŁNIONY WNIOSEK
Pytania i odpowiedzi:

  1. Chcę usprawnić procedurę i wypełnić wniosek na komputerze. Jak to zrobić? – TUTAJ ściągamy przygotowany wniosek (w formacie .docx – Word), wykropkowane pola edytujemy, następnie DRUKUJEMY DWUSTRONNIE NA JEDNEJ KARTCE – podpisujemy i dostarczamy do administracji szkoły. Ewentualnie DRUKUJEMY DWUSTRONNIE NA JEDNEJ KARTCE i wypełniamy czytelnie czarnym długopisem.
  2. Nie mam drukarki, która drukuje dwustronnie. Co zrobić? – Od 18 listopada, w administracji szkoły (przy wejściu) będzie można pobrać wydrukowany wniosek i po wypełnieniu zostawić go w administracji.
  3. Jak wypełnić wniosek i czy muszę dołączyć zdjęcie dziecka? – We wniosku należy wpisać imię i nazwisko opiekuna które podaliśmy podczas rejestracji (podczas oddawania wniosku zalecamy sprawdzenie zgodności danych), następnie swój adres zamieszkania w Wielkiej Brytanii. W części poświęconej danym ucznia, wpisujemy imię i nazwisko dziecka, obywatelstwo (legitymacja jest ważna tylko z paszportem lub dowodem osobistym więc NIE MA POTRZEBY załączania ZDJĘCIA dziecka) i datę urodzenia. Następnie rodzic/opiekun podpisuje wniosek we wskazanym miejscu. NIE WYPEŁNIAMY ŻADNYCH INNYCH PÓL – nieprawidłowo wypełniony wniosek może opóźnić lub uniemożliwić wydanie legitymacji!
  4. Jaki jest koszt wydania legitymacji i jaki ma okres ważności? – Legitymacja jest BEZPŁATNA i wydawana na okres jednego roku szkolnego. Legitymacje wydane w tym roku, będą ważne do końca roku szkolnego 2017-2018  lub dłużej (w dyskrecji konsulatu). Będziemy państwa informować o toku wydawania legitymacji w następnych latach.
  5. Moje dziecko nie posiada polskiego obywatelstwa/paszportu. Czy mimo to może otrzymać legitymację? – Kryterium otrzymania legitymacji jest poświadczenie pobierania nauki w polskiej szkole. Brak obywatelstwa polskiego nie jest więc przeszkodą. Pragniemy jednak zauważyć, że jeżeli dziecko jest Polakiem (zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, np. jeden z biologicznych rodziców ma obywatelstwo polskie) to przebywając na terenie Rzeczpospolitej Polskiej MUSI posługiwać się POLSKIM dowodem tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Szkoła i konsulat nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieporozumienia z ww. przyczyn.
  6. Kiedy otrzymam legitymację? – Termin realizacji zależy głównie od Państwa zaangażowania i dotrzymywania terminu składania wniosków. Planowany termin odbioru legitymacji to 1 lutego 2018r.
  7. Co zrobić jeżeli nie zdążę złożyć wniosku w podanym terminie. Co zrobić jeżeli potrzebuję legitymację przed św. Bożego Narodzenia 2017r?. Czy szkoła będzie przyjmować wnioski w innych terminach? – Z uwagi na procedury administracyjne nie będzie możliwości ponownego starania się o ww. legitymację. Przypominamy jednak, że każdy rodzic/opiekun może INDYWIDUALNIE złożyć wniosek w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej a my jako szkoła w miarę możliwości potwierdzimy każdy wniosek. Okres rozpatrzenia wniosku INDYWIDUALNYCH wynosi 8 tygodni.
  8. Gdzie mogę zasięgnąć dodatkowych informacji? – wszystkie informacje zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Poniżej zamieszczamy kilka przydatnych linków.

Rozporządzenie ministra Infrastruktury i Budownictwa
Szczegółowe informacje o procedurze wydawania legitymacji szkolnych na stronie polskiego konsulatu w Manchesterze
Wniosek o wydanie legitymacji ucznia

Zaległości w opłacie czesnego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy wszystkich zalegających z czesnym o pilne uregulowanie zaległości do najbliższej soboty włącznie.
Osoby, które nie dopełnią tego zobowiązania, będziemy zmuszeni skreślić z listy uczniów naszej szkoły ze skutkiem natychmiastowym, co oznacza brak możliwości udziału w zajęciach od następnej soboty, tj. 26/11/16

Z poważaniem,
Rada Powierników

Pierwsza sobota nowego roku 2016/2017

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

 

Pierwsza sobota w szkole za nami! Serdecznie wszystkim dziękujemy i cieszymy się z tak dobrej frekwencji na rozpoczęciu roku.

 

Dziękujemy za stosowanie się do instrukcji osób obsługujących parking szkolny. Jest to szczególnie ważne w związku z używaniem przez dzieci placu parkingowego podczas przerwy.

 

Pragniemy państwu przypomnieć, iż w związku z przepisami o ochronie dzieci (z ang. Safeguarding Children),  rodzice pozostający w szkole po apelu muszą wpisać się do książki gości, która znajduje się w recepcji szkoły. Po rejestracji otrzymają identyfikator „Visitor”, który upoważnia ich do przebywania w stołówce szkolnej.

 

Dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do powyższych zasad.

 

Z poważaniem,

 

Rada Powierników

 


 

Dear Parents and Guardians,

 

With the first Saturday of the new term behind us, we’d like to thank you for such a good attendance and also for safely complying with the directions of our car park attendant.

 

We wish to remind you, that under Child Safeguarding regulations, parents and guardians who wish to stay on the premises during lessons, must sign in at Reception, wear the ‚Visitor’

ID badge provided and then go to and remain in the Dining Hall until the end of lessons. 

 

Thank you for understanding.

 

Sincerely, 

 

The Board of Trustees

 

Wielkanoc 2016

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz smacznego jajka i mokrego Dyngusa
wszystkim uczniom, rodzicom, wolontariuszom i przyjaciołom szkoły
życzy
Rada Powierników