Konkurs z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości pt. „Piękna Nasza Polska Cała” dla uczniów od 5 do 16 lat.

Dzieci z klas 1 – 5  zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu prezentującego to, z czym dziecku kojarzy się Polska. Technika wykonania – dowolna. Każdy plakat musi być podpisany.

Dzieci z klas 6 do IV gimn – zadanie konkursowe polega na wcieleniu się w rolę pracownika biura podróży i stworzeniu własnej oferty reklamującej Polskę. Technika oraz forma wykonania – dowolna, lub pracę pisemną w starszych klasach. Podobnie jak w młodszych klasach każda praca musi być podpisana.

Termin przekazania prac do wychowawczyni sobota 13 października 2018r.

Wyniki zostaną ogłoszone 10 listopada 20184.

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w tym konkursie.

P Justyna Bielec

Wice dyrektor

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Drodzy Rodzice,

W ubiegłą sobotę rozpoczęliśmy rok szkolny 2018/2019.

Po uroczystej mszy św. celebrowanej przez proboszcza naszej parafii, księdza Ryszarda Sadeckiego, pani Dyrektor przywitała gości, Rodziców, dzieci i grono nauczycielskie. 

Nasza szkoła wciąż się rozrasta. Co roku dochodzi nowa klasa i w tym roku szkolnym w naszej szkole będzie się uczyć prawie 450 dzieci. Jak co roku uczniowie z IV klasy gimnazjum, przystąpią do egzaminu GCSE z języka polskiego a uczniowie z klas licelanych do egzaminów AS i A2 (matura) z języka polskiego.

Wkrótce otrzymają Państwo informacje dotyczące płatności i wszystkie pozostałe przydatne informacje. Uprzejmie prosimy o cierpliwość.

Wszystkich Rodziców (szczególnie tych którzy w tym roku zapisali swoje dzieci do naszej szkoły) informujemy, że na Facebooku prężnie działa grupa Rodziców. Jest to znakomite miejsce do wymiany informacji na temat zadań domowych, planowanych imprez i innych inicjatyw podejmowanych przez Radę Rodziców. Do grupy przyjmujemy rodziców dzieci uczeszczających do szkoły, pracowników szkoły oraz przyjaciół naszej szkoły.

Zapraszamy do śledzenia nasszej strony internetowej i profilu na Facebooku. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Rodziców, dwa lata temu uruchomiliśmy elektroniczny system do przyjmowania płatności, wszystkie informacje przekazujemy za pomocą strony internetowej, emaili i sms. Wkrótce gruntownie przebudujemy naszą stronę internetową, tak żeby ułatwić korzystanie z niej na smartfonach i tabletach.

Cieszymy się, że chcecie posyłać dzieci do naszej szkoły aby mogły uczyć się języka polskiego i poznawać polskie tradycje. Państwa pomoc w organizacji dyżurów i imprez szkolnych jest bezcenna, gdyż szkoła od początku swojego istnienia działa w charakterze organizacji charytatywnej gdzie grono pedagogiczne i zarząd szkoły pracują woluntarnie na rzecz szkoły. Bez Państwa zaangażowanie szkoła przestałaby istnieć. Już teraz chcemy wstępnie zaprosić Państwa na uroczystości 70-lecia istnienia szkoły, które odbęda się w przyszłym roku.

Zapraszamy w przyszłą sobotę na apel punktualnie o godz. 9.00.

Dyrektor szkoły Danuta Antonik i rada Powierników.

PS. Biorąc pod uwagę ilość dzieci w naszej szkole i związany z tym ruch, prosimy o bezwzględne podporządkowanie się instrukcjom osób dyżurujących na parkingu szkoły. Więcej informacji w broszurze dostępniej w naszej szkole i w internecie pod adresem http://www.polskaszkolamanchester.org/wp-content/uploads/2018/09/PSSMC-Informacje-dla-rodzicow-080918.pdf. Przypominamy, że troska o bezpieczeństwo Państwa dzieci jak również pracowników szkoły ma dla nas najwyższy priorytet.

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019!

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019. Odbędzie się ono w szkole Loreto High School (Chorlton) 15 września o godz 10.00.

Spotykamy się w hali sportowej o godz. 9.45. Prosimy o punktualne przybycie.

Z poważaniem 

dyrektor szkoły, Danuta Antonik.

Praca w naszej szkole!

Nasza szkoła jest szkołą sobotnią prowadzącą zajęcia przez 4 godziny w 35 sobót rocznie. Nauczyciele i asystenci pracują woluntarnie otrzymując jedynie zwrot kosztów.
Aktualne wakaty:
 
1. Nauczyciele do prowadzenia klas gimnazjalnych. Wymagane wykształcenie kierunkowe/pedagogiczne.
 
2. Asystenci do pomocy w klasach przedszkolnych i podstawowych. Wymagana dobra znajomość języka polskiego, wykształcenie kierunkowe/pedagogiczne mile widziane.
 
Zgłoszenia wraz z CV proszę kierować na adres szkolny szkola@polskaszkolamanchester.org.

Zapisy do szkoły na rok 2018/2019!

Komunikat Polskiej Szkoły im. św. Stanisława Kostki w Manchesterze. 
Informuję, że zapisy na rok szkolny 2018 – 2019 są zamknięte. Uprzejmie proszę nie kontaktować się ze szkołą w okresie wakacyjnym pomiędzy 7 lipca a 15 września, w odniesieniu do zapisywania dzieci.
Kolejne zapisy w sobotę, 15 września od godz. 9.30 w siedzibie szkoły, Loreto High School, Nell Lane, Chorlton, M21 7SW.
Z poważaniem
Danuta Antonik
Dyrektor szkoły.

Koniec roku szkolnego 2017/2018.

Szanowni Państwo,

Zbliżamy się do końca roku szkolnego i po raz kolejny chciałabym wyrazić moją wdzięczność rodzicom za wszelką pomoc, wspaniałą współpracę i nieocenione wsparcie w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania naszej szkoły.

Przypominam że zgodnie z zmianami w Prawie Ochrony Danych Osobistych (RODO) do 7 lipca należy podpisać formularz rejestracyjny. Zwracam uwagę że brak podpisanego nowego formularza szkolnego skutkuje brakiem gwarancji miejsca dla dziecka w nowym roku szkolnym.

Chciałabym podziękować rodzicom, którzy zwrócili podręczniki, lektury i wypożyczone książki z szkolnej biblioteki. Ostateczną datą zwrotu jest sobota 30 czerwca. Podobnie jak w latach ubiegłych za podręczniki/lektury, które są uszkodzone lub nie zostały zwrócone, rodzice będą musieli zapłacić 10 funtów na poczet zakupu nowych książek.

Wciąż poszukujemy nauczycieli do pracy woluntarnej w naszej szkole. Wymagane wykształcenie kierunkowe lub pedagogiczne. Zgłoszenia wraz z CV proszę kierować na adres szkolny szkola@polskaszkolamanchester.org

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w sobotę 7 lipca w Sali sportowej, w naszej siedzibie Loreto High School. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły, proszę o podporządkowanie się dyżurnym na parkingu i sprawne przemieszczenie się po terenie szkoły.

Zakończenie roku szkolnego rozpoczniemy o godz.10.00 Mszą św. Dziękuję nauczycielce, asystentom i rodzicom z klas pierwszych którzy wspólnie przygotowali Liturgię Słowa. Po Mszy uroczyste zakończenie roku i rozdanie nagród i świadectw.

Życzę udanych wakacji, wspaniałego wypoczynku i mnóstwa ciekawych przygód.

Z poważaniem

Danuta Antonik

Dyrektor szkoły

 

PS. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.polskaszkolamanchester.org i profilu na Facebooku gdzie prężnie działa prywatna grupa Rodziców dzieci z naszej szkoły. Są to najlepsze miejsca z przydatnymi informacjami o naszej szkole.