“Poprzez przekazywaną wiedzę chcemy tak wychować uczniów, aby byli dumni ze swego pochodzenia, a w dorosłym życiu, gdziekolwiek zamieszkają, aby stali się ambasadorami polskiej kultury i naszej bogatej polskiej tradycji.”